Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji ELEMENTY.MODUŁU  w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca element lub krotkę z modułu. Służy do sprawdzania, czy element lub krotka istnieje w module.

Składnia

ELEMENT.MODUŁU(połączenie;wyrażenie_elementu;[podpis])

W składni funkcji ELEMENT.MODUŁU występują następujące argumenty:

 • Połączenie    Argument wymagany. Jest to ciąg tekstowy określający nazwę połączenia z modułem.

 • Wyrażenie_elementu    Argument wymagany. Jest to ciąg tekstowy określający wyrażenie wielowymiarowe (MDX), którego wartością jest unikatowy element modułu. Ten argument może być również krotką podaną jako zakres komórek lub stała tablicowa.

 • Podpis    Argument opcjonalny. Jest to ciąg tekstowy wyświetlany w komórce zamiast podpisu modułu (jeśli zdefiniowano podpis modułu). Jeśli jest zwracana krotka, program używa podpisu ujętego w ostatnim elemencie krotki.

Spostrzeżenia

 • Podczas wyznaczania wartości, przed zakończeniem pobierania danych, funkcja ELEMENT.MODUŁU tymczasowo wyświetla w komórce komunikat „#POBIERANIE_DANYCH…”.

 • Jeśli funkcja ELEMENT.MODUŁU jest używana jako argument innej funkcji MODUŁ, w funkcji MODUŁ jest używane wyrażenie MDX identyfikujące element lub krotkę, a nie wartość wyświetlana w komórce funkcji ELEMENT.MODUŁU.

 • Jeśli nazwa połączenia nie jest prawidłowym połączeniem skoroszytu przechowywanym w skoroszycie, funkcja FUNKCJA.MODUŁU zwraca #NAME? wartość błędu. Jeśli serwer OLAP (Online Analytical Processing) nie jest uruchomiony, jest niedostępny lub zwraca komunikat o błędzie, funkcja ELEMENT.MODUŁU zwraca #NAME? wartość błędu.

 • Jeśli w krotce jest nieprawidłowy co najmniej jeden element, funkcja ELEMENT.MODUŁU zwraca #VALUE! wartość błędu.

 • Jeśli member_expression więcej niż 255 znaków (limit argumentu funkcji), funkcja ELEMENT.MODUŁU zwraca #VALUE! wartość błędu. Aby użyć ciągów tekstowych dłuższych niż 255 znaków, wprowadź ciąg tekstowy w komórce (dla której limit wynosi 32 767 znaków), a następnie użyj jako argumentu odwołania do komórki.

 • Funkcja ELEMENT.MODUŁU zwraca wartość błędu #N/D! w następujących przypadkach:

  • Składnia argumentu wyrażenie_elementu jest nieprawidłowa.

  • W module nie istnieje element określony przez ciąg tekstowy MDX.

  • Krotka jest nieprawidłowa, ponieważ nie istnieje przecięcie dla określonych wartości. (Może się tak zdarzyć w przypadku wielu elementów z tej samej hierarchii).

  • Zestaw zawiera co najmniej jeden element o innym wymiarze niż pozostałe elementy.

 • Funkcja ELEMENT.MODUŁU może zwrócić błąd #N/D!, gdy w tabeli przestawnej podczas udostępniania połączenia występuje odwołanie do obiektu zależnego od sesji, takiego jak element obliczeniowy lub nazwany zestaw, i gdy ta tabela przestawna zostaje usunięta lub jest konwertowana na formuły. (Na karcie Opcje w grupie Narzędzia kliknij przycisk Narzędzia OLAP, a następnie kliknij polecenie Konwertuj na formuły).

Przykłady

=ELEMENT.MODUŁU("Sprzedaż";"[Czas].[Rok].[2004]")

=ELEMENT.MODUŁU($A$1;D$12)

=ELEMENT.MODUŁU("Sprzedaż";(B4;C6;D5);"SprzedażWRoku2004")

=ELEMENT.MODUŁU("xlextdat8 Sprzedaż sieci FoodMart w 2000 roku";"([Produkt].[Żywność];[Czas].[1997])")

=ELEMENT.MODUŁU($A$1;C$12:D$12)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×