EUROCONVERT, funkcja

Część treści tego tematu może nie dotyczyć niektórych języków.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji EUROCONVERT w programie Microsoft Excel.

Opis

Konwertuje liczbę na euro, daną wartość w euro na wartość w walucie kraju członkowskiego euro lub wartość w walucie jednego kraju członkowskiego na wartość w walucie innego kraju członkowskiego za pomocą euro jako waluty pośredniej (triangulacja). Waluty dostępne dla konwersji to waluty krajów należących do Unii Europejskiej, które przyjęły euro. Funkcja stosuje podczas konwersji kursy walut ustanowione przez Unię Europejską.

Jeśli ta funkcja jest niedostępna i zwróci #NAME? błąd, Instalowanie i ładowanie dodatku narzędzia do waluty euro.

Instalowanie i ładowanie dodatku Narzędzia do waluty euro

 1. Na karcie Plik kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Dodatki.

 2. Z pola listy Zarządzaj wybierz pozycję Dodatki programu Excel, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

 3. Na liście Dostępne dodatki zaznacz pole Narzędzia do waluty euro, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Jeśli okaże się to konieczne, wykonaj instrukcje wyświetlane przez program instalacyjny.

Składnia

EUROCONVERT(liczba;źródło;cel;pełna_dokładność;dokładność_triangulacji)

W składni funkcji EUROCONVERT występują następujące argumenty:

 • Liczba     Argument wymagany. Wartość walutowa, która ma zostać przekonwertowana, lub odwołanie do komórki zawierającej taką wartość.

 • Źródło     Argument wymagany. Ciąg trzyliterowy lub odwołanie do komórki zawierającej ciąg, odpowiadający kodowi ISO waluty źródłowej. W funkcji EUROCONVERT są dostępne następujące kody walut:

Kraj/region

Podstawowa jednostka walutowa

Kod ISO

Belgia

frank

BEF

Luksemburg

frank

LUF

Niemcy

marka niemiecka

DEM

Hiszpania

peseta

ESP

Francja

frank

FRF

Irlandia

funt

IEP

Włochy

lir

ITL

Holandia

gulden

NLG

Austria

szyling

ATS

Portugalia

escudo

PTE

Finlandia

marka

FIM

Grecja

drachma

GRD

Słowenia

tolar

SIT

Kraje członkowskie euro

euro

EUR

 • Target     Argument wymagany. Trzyliterowy ciąg lub odwołanie do komórki odpowiadające kodowi ISO waluty, w której ma zostać przekonwertowana liczba. Zobacz poprzednią tabelę źródłową dla kodów ISO.

 • Full_precision     Argument wymagany. Wartość logiczna (prawda lub FAŁSZ) lub wyrażenie, którego wynikiem jest wartość PRAWDA lub FAŁSZ określająca sposób wyświetlania wyniku.

Użyj

Aby program Excel

FAŁSZ

Wyświetlał wyniki według przedstawionych w poniższej tabeli zasad zaokrąglania właściwych dla wartości walutowych. Program Excel używa wartości precyzji obliczeń do obliczania wyniku i wartości precyzji wyświetlania do wyświetlania wyniku. Wartość FAŁSZ jest wartością domyślną, jeśli argument pełna_dokładność zostanie pominięty.

PRAWDA

Wyświetlał wynik ze wszystkimi obliczonymi cyframi znaczącymi.

 • W następującej tabeli przedstawiono zasady zaokrąglania właściwe dla wartości walutowych, które określają, ile miejsc dziesiętnych używa program Excel do obliczania i wyświetlania wyniku przy konwersji waluty.

Kod ISO

Dokładność obliczeń

Dokładność wyświetlania

BEF

0

0

LUF

0

0

DEM

2

2

ESP

0

0

FRF

2

2

IEP

2

2

ITL

0

0

NLG

2

2

ATS

2

2

PTE

0

2

FIM

2

2

GRD

0

2

SIT

2

2

EUR

2

2

 • Dokładność_triangulacji     Argument wymagany. Liczba całkowita równa 3 lub większa niż 3, która określa liczbę cyfr znaczących używanych dla pośredniej wartości euro podczas konwersji między dwiema walutami krajów członkowskich euro. Jeśli ten argument zostanie pominięty, program Excel nie zaokrągli pośredniej wartości euro. Jeśli argument zostanie podany podczas konwersji z waluty kraju członkowskiego na euro, program Excel obliczy pośrednią wartość euro, która może być następnie przekonwertowana na walutę innego kraju członkowskiego euro.

Spostrzeżenia

 • Program Excel obcina końcowe zera w zwracanej wartości.

 • Jeśli kod ISO źródła jest taki sam, jak kod ISO celu, to program Excel zwraca oryginalną wartość liczby.

 • W przypadku nieprawidłowych parametrów zwracana jest wartość #ARG!.

 • Opisywana funkcja nie stosuje formatu liczbowego.

 • Funkcji nie można używać w formułach tablicowych.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Kwota

Waluta źródłowa

Waluta docelowa

1,20

DEM

EUR

1,00

FRF

EUR

1,00

FRF

EUR

1,00

FRF

DEM

1,00

FRF

DEM

Formuła

Opis (wynik)

=EUROCONVERT(A2;B2;C2)

Konwertuje kwotę 1,2 marki niemieckiej na jej równowartość w euro z dokładnością obliczeń i wyświetlania do dwóch miejsc dziesiętnych (0,61).

0,61

=EUROCONVERT(A3;B3;C3;PRAWDA;3)

Konwertuje kwotę 1 franka na jej równowartość w euro z dokładnością obliczeń i wyświetlania do trzech miejsc dziesiętnych (0,152).

0,152

=EUROCONVERT(A4;B4;C4;FAŁSZ;3)

Konwertuje kwotę 1 franka na jej równowartość w euro z dokładnością obliczeń i wyświetlania do dwóch miejsc dziesiętnych (0,15).

0,15

=EUROCONVERT(A5;B5;C5;PRAWDA;3)

Konwertuje kwotę 1 franka na jej równowartość w markach niemieckich z dokładnością obliczeń pośrednich równą 3, wyświetlając wszystkie cyfry znaczące (0,29728616).

0,29728616

Uwaga

Aby móc korzystać z funkcji EUROCONVERT, musisz najpierw uaktywnić dodatek Narzędzia do waluty euro. Aby dowiedzieć się, jak dodać i uaktywnić dodatki w programie Excel, skorzystaj z poniższego łącza:

Dodawanie i usuwanie dodatków

Uwagi: 

 • W poniższych przykładach założono, że 1 euro = 6,55957 franków francuskich i 1,95583 marek niemieckich. Funkcja EUROCONVERT używa bieżących kursów ustalonych przez Unię Europejską. Firma Microsoft aktualizuje tę funkcję po zmianie kursów. Pełne informacje dotyczące aktualnie obowiązujących reguł i kursów można znaleźć w publikacjach Komisji Europejskiej na temat euro.

 • W przykładach pokazywany jest wynik przechowywany w komórce, a nie sformatowana wartość.

 • W tym przykładowym arkuszu kalkulacyjnym obcięto zera końcowe.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Bądź o krok do przodu dzięki platformie Microsoft 365

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×