Zarządzanie terminami, planami, budżetami — jest to proste dzięki platformie Microsoft 365

Filtrowanie danych importowanych do dodatku Power Pivot

Podczas importowania danych z zewnętrznego źródła danych do dodatku Power Pivot można określić, które kolumny z każdej tabeli są potrzebne, i użyć filtrów, aby ograniczyć liczbę wierszy w modelu danych.

 1. W programie Excel kliknij pozycję Power Pivot > Model danych > Zarządzaj, aby otworzyć okno dodatku Power Pivot.

 2. Kliknij kolejno pozycje Narzędzia główne > Pobieranie danych zewnętrznych i kliknij jeden z następujących przycisków, aby otworzyć okno Kreator importu tabeli: Z bazy danych, Z raportu, Z usługi danych lub Z innych źródeł.

 3. Na stronie Wybieranie tabel i widoków wybierz tabelę, a następnie kliknij przycisk Wyświetl podgląd i przefiltruj.

 4. Aby wykluczyć kolumny, wyczyść pola obok kolumn, których nie chcesz importować.

 5. Aby zmniejszyć liczbę wierszy, zlokalizuj kolumnę zawierającą kryteria, według których chcesz filtrować, a następnie kliknij strzałkę w dół z prawej strony nagłówka kolumny. W menu Autofiltr wykonaj jedną z następujących czynności:

  1. Na liście wartości kolumny zaznacz lub wyczyść jedną lub więcej wartości w celu wybrania tych, według których chcesz przefiltrować dane. Na przykład jeśli kolumna zawiera nazwy kategorii produktów, wybierz tylko te kategorie, które chcesz zaimportować. Jeśli liczba wartości jest bardzo duża, pojedyncze elementy mogą nie być pokazywane na liście. W zamian jest wyświetlany komunikat „Zbyt wiele elementów do pokazania”.

  2. Kliknij pozycję Filtry liczb lub Filtry tekstu (zależnie od typu kolumny), a następnie kliknij jedno z poleceń operatora porównania (na przykład Równa się) lub pozycję Filtr niestandardowy. W oknie dialogowym Filtr niestandardowy utwórz filtr.

   Uwaga: W przypadku pomyłki i konieczności rozpoczęcia od początku kliknij przycisk Wyczyść filtry wierszy.

 6. Kliknij przycisk OK, aby zapisać warunek filtru i powrócić do strony Wybieranie tabel i widoków w kreatorze. Kolumna Szczegóły filtru zawiera teraz łącze Zastosowane filtry. Kliknij łącze, aby przejrzeć wyrażenie filtru utworzone przez kreatora. Składnia każdego wyrażenia filtru zależy od dostawcy i nie można jej edytować ręcznie. Ponownie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Szczegóły filtru.

 7. Kliknij przycisk Zakończ, aby zaimportować dane przy zastosowanych filtrach.

Filtry zmniejszające ilość importowanych danych są stosowane tylko podczas operacji importu. Po zaimportowaniu danych nie można dodać filtrów w celu odświeżenia danych i uzyskania mniejszych zestawów wierszy.

Filtry określające, które dane są wyświetlane w programie Excel lub w dodatku Power Pivot, można z łatwością stosować w dowolnej chwili. Zwróć uwagę, że filtrowanie istniejącego zestawu danych nie spowoduje zmiany danych znajdujących się w skoroszycie, a jedynie wyświetlanych danych. Dlatego też, jeśli rozmiar pliku stanowi problem, warto pamiętać, że filtrowanie danych podczas importowania powoduje zmniejszenie rozmiaru skoroszytu.

W przypadku strumieniowych źródeł danych można zmienić tylko importowane kolumny. Nie można jednak filtrować wierszy według wartości, o ile źródłem dla strumieniowego źródła danych nie jest raport parametryczny.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×