Filtrowanie danych na liście

Excel dla Microsoft 365 dla komputerów Mac, Excel 2019 dla komputerów Mac, Excel 2016 dla komputerów Mac

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Po przefiltrowaniu listy część zawartości jest tymczasowo ukrywana. Filtry umożliwiają szybkie znajdowanie danych i pracę z podzbiorami danych w zakresie lub tabeli.

 1. Kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, do której chcesz dodać filtr.

 2. Na karcie Dane kliknij pozycję Filtr.

  Wybieranie pozycji Filtruj na karcie Dane

 3. Kliknij strzałkę Strzałka pokazująca, że kolumna jest odfiltrowana w kolumnie zawierającej zawartość, którą chcesz filtrować.

 4. W obszarze Filtr kliknij pozycję Wybierz, a następnie wprowadź kryteria filtru.

  Wybieranie pozycji Wybierz w polu Filtry

Uwagi: 

 • Filtry można stosować jednocześnie tylko do jednego zakresu komórek w arkuszu.

 • Gdy zastosujesz filtr do kolumny, pozostałe kolumny można filtrować tylko według wartości widocznych w aktualnie odfiltrowanym zakresie.

 • W filtrowanym oknie jest widocznych tylko pierwszych 10 000 unikatowych wpisów na liście.

 1. Kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, do której chcesz dodać filtr.

 2. Na karcie Dane kliknij pozycję Filtr.

  Wybieranie pozycji Filtruj na karcie Dane

 3. Kliknij strzałkę Strzałka pokazująca, że kolumna jest odfiltrowana w kolumnie zawierającej zawartość, którą chcesz filtrować.

 4. W obszarze Filtr kliknij pozycję Wybierz, a następnie wprowadź kryteria filtru.

  Wybieranie pozycji Wybierz w polu Filtry

 5. W polu obok menu podręcznego wprowadź liczbę, której chcesz użyć.

 6. W zależności od dokonanego wyboru dostępne mogą być dodatkowe kryteria:

  Wybieranie pozycji I bądź Lub w polu Filtry w celu dodania większej liczby kryteriów

Uwagi: 

 • Filtry można stosować jednocześnie tylko do jednego zakresu komórek w arkuszu.

 • Gdy zastosujesz filtr do kolumny, pozostałe kolumny można filtrować tylko według wartości widocznych w aktualnie odfiltrowanym zakresie.

 • W filtrowanym oknie jest widocznych tylko pierwszych 10 000 unikatowych wpisów na liście.

 • Zamiast filtrowania można użyć formatowania warunkowego, aby wyróżnić najwyższe i najniższe liczby spośród danych.

Dane można szybko filtrować według kryteriów wizualnych, takich jak kolor czcionki lub komórki albo zestawy ikon. Filtrowanie można stosować, gdy użyto formatowania komórek, stylów komórki lub formatowania warunkowego.

 1. W zakresie komórek lub kolumnie tabeli kliknij komórkę zawierającą kolor komórki, kolor czcionki lub ikonę, według których mają zostać przefiltrowane dane.

 2. Na karcie Dane kliknij pozycję Filtr.

  Wybieranie pozycji Filtruj na karcie Dane

 3. Kliknij strzałkę Strzałka Autofiltr w kolumnie z zawartością, którą chcesz przefiltrować.

 4. W obszarze Filtr w menu podręcznym Według kolorów wybierz pozycję Kolor komórki, Kolor czcionki lub Ikona komórki, a następnie kliknij kolor.

Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w kolumnie, którą chcesz przefiltrować, istnieje pusta komórka.

 1. Kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, do której chcesz dodać filtr.

 2. Na pasku narzędzi Dane kliknij pozycję Filtr.

  Wybieranie pozycji Filtruj na karcie Dane

 3. Kliknij strzałkę Strzałka Autofiltr w kolumnie zawierającej zawartość, którą chcesz filtrować.

 4. W obszarze (Zaznacz wszystko) przewiń w dół i zaznacz pole wyboru (Puste).

  Uwagi: 

  • Filtry można stosować jednocześnie tylko do jednego zakresu komórek w arkuszu.

  • Gdy zastosujesz filtr do kolumny, pozostałe kolumny można filtrować tylko według wartości widocznych w aktualnie odfiltrowanym zakresie.

  • W filtrowanym oknie jest widocznych tylko pierwszych 10 000 unikatowych wpisów na liście.

 1. Kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, do której chcesz dodać filtr.

 2. Na karcie Dane kliknij pozycję Filtr.

  Wybieranie pozycji Filtruj na karcie Dane

 3. Kliknij strzałkę Strzałka Autofiltr w kolumnie z zawartością, którą chcesz przefiltrować.

 4. W obszarze Filtr kliknij pozycję Wybierz, a następnie w menu podręcznym wykonaj jedną z następujących czynności:

  Wartości do odfiltrowania

  Co należy kliknąć

  Wiersze zawierające określony tekst

  Zawiera lub Równa się.

  Wiersze niezawierające określonego tekstu

  Nie zawiera lub Nie równa się.

 5. W polu obok menu podręcznego wprowadź tekst, którego chcesz użyć.

 6. W zależności od dokonanego wyboru dostępne mogą być dodatkowe kryteria:

  Wybieranie pozycji I bądź Lub w polu Filtry w celu dodania większej liczby kryteriów

  Czynność

  Co należy kliknąć

  Filtrowanie kolumny tabeli lub zaznaczenia według obu kryteriów naraz

  I.

  Filtrowanie kolumny tabeli lub zaznaczenia według co najmniej jednego z kryteriów

  Lub.

 1. Kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, do której chcesz dodać filtr.

 2. Na pasku narzędzi Dane kliknij pozycję Filtr.

  Wybieranie pozycji Filtruj na karcie Dane

 3. Kliknij strzałkę Strzałka Autofiltr w kolumnie z zawartością, którą chcesz przefiltrować.

 4. W obszarze Filtr kliknij pozycję Wybierz, a następnie w menu podręcznym wykonaj jedną z następujących czynności:

  Filtrowany element

  Co należy kliknąć

  Ciąg na początku wiersza tekstu

  Zaczyna się od.

  Ciąg na końcu wiersza tekstu

  Kończy się na.

  Komórki, które zawierają tekst, ale nie zaczynają się danym ciągiem

  Nie zaczyna się od.

  Komórki, które zawierają tekst, ale nie kończą się danym ciągiem

  Nie kończy się na.

 5. W polu obok menu podręcznego wprowadź tekst, którego chcesz użyć.

 6. W zależności od dokonanego wyboru dostępne mogą być dodatkowe kryteria:

  Wybieranie pozycji I bądź Lub w polu Filtry w celu dodania większej liczby kryteriów

  Czynność

  Co należy kliknąć

  Filtrowanie kolumny tabeli lub zaznaczenia według obu kryteriów naraz

  I.

  Filtrowanie kolumny tabeli lub zaznaczenia według co najmniej jednego z kryteriów

  Lub.

Symbole wieloznaczne ułatwiają tworzenie kryteriów.

 1. Kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, do której chcesz dodać filtr.

 2. Na pasku narzędzi Dane kliknij pozycję Filtr.

  Wybieranie pozycji Filtruj na karcie Dane

 3. Kliknij strzałkę Strzałka Autofiltr w kolumnie zawierającej zawartość, którą chcesz filtrować.

 4. W obszarze Filtr kliknij pozycję Wybierz i wybierz dowolną opcję.

 5. W polu tekstowym wprowadź kryteria zawierające symbol wieloznaczny.

  Na przykład jeśli chcesz utworzyć filtr, który uwzględnia zarówno słowo „szef”, jak i „szew”, wpisz sze?.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Użyj

  Aby znaleźć

  ? (znak zapytania)

  Dowolny pojedynczy znak

  Na przykład k?t umożliwia znalezienie wyrazów „kit” i „kot”.

  * (gwiazdka)

  Dowolna liczba znaków

  Na przykład k*c umożliwia znalezienie wyrazów „koc” i „kopiec”.

  ~ (tylda)

  Znak zapytania lub gwiazdka

  Na przykład gdzie~? Umożliwia znalezienie ciągu „gdzie?”

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Cel

Czynność

Usuwanie określonych kryteriów filtru

Kliknij strzałkę Strzałka Autofiltr w kolumnie zawierającej filtr, a następnie kliknij pozycję Wyczyść filtr.

Usuwanie wszystkich filtrów zastosowanych do zakresu lub tabeli

Zaznacz kolumny zakresu lub tabeli, do których zastosowano filtry, a następnie na karcie Dane kliknij pozycję Filtr.

Usuwanie lub ponowne stosowanie strzałek filtru w zakresie lub tabeli

Zaznacz kolumny zakresu lub tabeli, do których zastosowano filtry, a następnie na karcie Dane kliknij pozycję Filtr.

Podczas filtrowania danych wyświetlane są tylko dane spełniające kryteria. Dane, które nie są zgodne z tym kryterium, są ukryte. Po przefiltrowaniu danych możesz kopiować, znajdować, edytować, formatować i drukować podzbiór filtrowanych danych.

Tabela z zastosowanym filtrem 4 pierwszych elementów

Filtrowanie czterech najwyższych wartości

Filtry są addytywne. Oznacza to, że każdy dodatkowy filtr jest oparty na bieżącym filtrze i dodatkowo redukuje podzestaw danych. Możesz tworzyć skomplikowane filtry, filtrując je na więcej niż jednej wartości, w więcej niż jednym formacie lub więcej niż jednym kryterium. Można na przykład filtrować wszystkie liczby większe od 5, które są niższe niż średnia. Jednak niektóre filtry (początek i dół dziesięć powyżej lub poniżej średniej) są oparte na oryginalnym zakresie komórek. Na przykład po przefiltrowaniu dziesięciu pierwszych wartości zostanie wyświetlonych pierwszych dziesięciu wartości całej listy, a nie pierwszych dziesięciu wartości podzbioru ostatniego filtru.

W programie Excel można tworzyć trzy rodzaje filtrów: według wartości według formatu lub według kryteriów. Wszystkie te typy filtrów są jednak wzajemnie wykluczane. Można na przykład filtrować według koloru komórki lub listy liczb, ale nie tylko za pomocą obu. Możesz filtrować według ikony lub za pomocą filtru niestandardowego, ale nie tylko za pomocą obu.

Filtry ukrywają nadmiarowe dane. W ten sposób możesz skupić się na tym, co chcesz widzieć. Natomiast podczas sortowania danych dane są rozmieszczane w dowolnej kolejności. Aby uzyskać więcej informacji na temat sortowania, zobacz sortowanie listy danych.

Podczas filtrowania należy uwzględnić następujące wskazówki:

 • W filtrowanym oknie jest widocznych tylko pierwszych 10 000 unikatowych wpisów na liście.

 • Możesz filtrować według więcej niż jednej kolumny. Gdy zastosujesz filtr do kolumny, pozostałe kolumny można filtrować tylko według wartości widocznych w aktualnie odfiltrowanym zakresie.

 • Filtry można stosować jednocześnie tylko do jednego zakresu komórek w arkuszu.

Uwaga: W przypadku wyszukiwania filtrowanych danych za pomocą funkcji wyszukiwania przeszukiwane są tylko wyświetlane dane; dane, które nie są wyświetlane, nie są przeszukiwane. Aby przeszukać wszystkie dane, wyczyść wszystkie filtry.

 1. Kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, do której chcesz dodać filtr.

 2. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Filtr Przycisk Filtruj, pasek narzędzi Standardowy .

 3. Kliknij strzałkę Strzałka Autofiltr w kolumnie z zawartością, którą chcesz przefiltrować.

 4. W obszarze Filtr kliknij pozycję Wybierz, a następnie w menu podręcznym wykonaj jedną z następujących czynności:

  Aby odfiltrować

  Kliknij pozycję

  Początek liczb na podstawie wartości

  10 pierwszych.

  Liczba ostatnich według wartości

  10 ostatnich.

  Liczba pierwszych liczb według procentów

  10 pierwszych, kliknij pozycję elementy, a następnie w menu podręcznym kliknij pozycję procent.

  Liczba ostatnich wartości procentowych

  Dół 10, kliknij pozycję elementy, a następnie w menu podręcznym kliknij pozycję procent.

Uwagi: 

 • Filtry można stosować jednocześnie tylko do jednego zakresu komórek w arkuszu.

 • Gdy zastosujesz filtr do kolumny, pozostałe kolumny można filtrować tylko według wartości widocznych w aktualnie odfiltrowanym zakresie.

 • W filtrowanym oknie jest widocznych tylko pierwszych 10 000 unikatowych wpisów na liście.

 • Zamiast filtrowania można użyć formatowania warunkowego, aby wyróżnić najwyższe i najniższe liczby spośród danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat formatowania warunkowego, zobacz wyróżnianie punktów danych za pomocą formatowania warunkowego.

 1. Kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, do której chcesz dodać filtr.

 2. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Filtr Przycisk Filtruj, pasek narzędzi Standardowy .

 3. Kliknij strzałkę Strzałka Autofiltr w kolumnie z zawartością, którą chcesz przefiltrować.

 4. W obszarze Filtr kliknij pozycję Wybierz, a następnie w menu podręcznym wykonaj jedną z następujących czynności:

  Filtrowany element

  Co należy kliknąć

  Liczby większe lub mniejsze od określonego numeru

  Większe lub mniejsze niż.

  Liczby są równe lub nierówne określonemu numerowi

  Równa się lub nie równasię.

 5. W polu obok menu podręcznego wprowadź liczbę, której chcesz użyć.

 6. W zależności od dokonanego wyboru dostępne mogą być dodatkowe kryteria:

  Kryteria filtrowania

  Cel

  Co należy kliknąć

  Filtrowanie kolumny tabeli lub zaznaczenia według obu kryteriów naraz

  I.

  Filtrowanie kolumny tabeli lub zaznaczenia według co najmniej jednego z kryteriów

  Lub.

Uwagi: 

 • Filtry można stosować jednocześnie tylko do jednego zakresu komórek w arkuszu.

 • Gdy zastosujesz filtr do kolumny, pozostałe kolumny można filtrować tylko według wartości widocznych w aktualnie odfiltrowanym zakresie.

 • W filtrowanym oknie jest widocznych tylko pierwszych 10 000 unikatowych wpisów na liście.

 • Zamiast filtrowania można użyć formatowania warunkowego, aby wyróżnić najwyższe i najniższe liczby spośród danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat formatowania warunkowego, zobacz wyróżnianie punktów danych za pomocą formatowania warunkowego.

Dane można szybko filtrować według kryteriów wizualnych, takich jak kolor czcionki lub komórki albo zestawy ikon. Filtrowanie można stosować, gdy użyto formatowania komórek, stylów komórki lub formatowania warunkowego.

 1. W zakresie komórek lub kolumnie tabeli kliknij komórkę zawierającą kolor komórki, kolor czcionki lub ikonę, według których mają zostać przefiltrowane dane.

 2. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Filtr Przycisk Filtruj, pasek narzędzi Standardowy .

 3. Kliknij strzałkę Strzałka Autofiltr w kolumnie z zawartością, którą chcesz przefiltrować.

 4. W obszarze Filtr w menu podręcznym Według kolorów wybierz pozycję Kolor komórki, Kolor czcionki lub Ikona komórki, a następnie kliknij kolor.

Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w kolumnie, którą chcesz przefiltrować, istnieje pusta komórka.

 1. Kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, do której chcesz dodać filtr.

 2. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Filtr Przycisk Filtruj, pasek narzędzi Standardowy .

 3. Kliknij strzałkę Strzałka Autofiltr w kolumnie zawierającej zawartość, którą chcesz filtrować.

 4. W obszarze (Zaznacz wszystko) przewiń w dół i zaznacz pole wyboru (Puste).

  Uwagi: 

  • Filtry można stosować jednocześnie tylko do jednego zakresu komórek w arkuszu.

  • Gdy zastosujesz filtr do kolumny, pozostałe kolumny można filtrować tylko według wartości widocznych w aktualnie odfiltrowanym zakresie.

  • W filtrowanym oknie jest widocznych tylko pierwszych 10 000 unikatowych wpisów na liście.

 1. Kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, do której chcesz dodać filtr.

 2. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Filtr Przycisk Filtruj, pasek narzędzi Standardowy .

 3. Kliknij strzałkę Strzałka Autofiltr w kolumnie z zawartością, którą chcesz przefiltrować.

 4. W obszarze Filtr kliknij pozycję Wybierz, a następnie w menu podręcznym wykonaj jedną z następujących czynności:

  Wartości do odfiltrowania

  Co należy kliknąć

  Wiersze zawierające określony tekst

  Zawiera lub Równa się.

  Wiersze niezawierające określonego tekstu

  Nie zawiera lub nie jest równe.

 5. W polu obok menu podręcznego wprowadź tekst, którego chcesz użyć.

 6. W zależności od dokonanego wyboru dostępne mogą być dodatkowe kryteria:

  Kryteria filtrowania

  Cel

  Co należy kliknąć

  Filtrowanie kolumny tabeli lub zaznaczenia według obu kryteriów naraz

  I.

  Filtrowanie kolumny tabeli lub zaznaczenia według co najmniej jednego z kryteriów

  Lub.

 1. Kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, do której chcesz dodać filtr.

 2. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Filtr Przycisk Filtruj, pasek narzędzi Standardowy .

 3. Kliknij strzałkę Strzałka Autofiltr w kolumnie z zawartością, którą chcesz przefiltrować.

 4. W obszarze Filtr kliknij pozycję Wybierz, a następnie w menu podręcznym wykonaj jedną z następujących czynności:

  Aby filtrować f lub

  Co należy kliknąć

  Ciąg na początku wiersza tekstu

  Zaczyna się od.

  Ciąg na końcu wiersza tekstu

  Kończy się na.

  Komórki, które zawierają tekst, ale nie zaczynają się danym ciągiem

  Nie zaczyna się od.

  Komórki, które zawierają tekst, ale nie kończą się danym ciągiem

  Nie kończy się na.

 5. W polu obok menu podręcznego wprowadź tekst, którego chcesz użyć.

 6. W zależności od dokonanego wyboru dostępne mogą być dodatkowe kryteria:

  Kryteria filtrowania

  Cel

  Co należy kliknąć

  Filtrowanie kolumny tabeli lub zaznaczenia według obu kryteriów naraz

  I.

  Filtrowanie kolumny tabeli lub zaznaczenia według co najmniej jednego z kryteriów

  Lub.

Symbole wieloznaczne ułatwiają tworzenie kryteriów.

 1. Kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, do której chcesz dodać filtr.

 2. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Filtr Przycisk Filtruj, pasek narzędzi Standardowy .

 3. Kliknij strzałkę Strzałka Autofiltr w kolumnie zawierającej zawartość, którą chcesz filtrować.

 4. W obszarze Filtr kliknij pozycję Wybierz i wybierz dowolną opcję.

 5. W polu tekstowym wprowadź kryteria zawierające symbol wieloznaczny.

  Na przykład jeśli chcesz utworzyć filtr, który uwzględnia zarówno słowo „szef”, jak i „szew”, wpisz sze?.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Użyj

  Aby znaleźć

  ? (znak zapytania)

  Dowolny pojedynczy znak

  Na przykład k?t umożliwia znalezienie wyrazów „kit” i „kot”.

  * (gwiazdka)

  Dowolna liczba znaków

  Na przykład k*c umożliwia znalezienie wyrazów „koc” i „kopiec”.

  ~ (tylda)

  Znak zapytania lub gwiazdka

  Na przykład gdzie~? Umożliwia znalezienie ciągu „gdzie?”

 • Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Cel

  Czynności

  Usuwanie filtru zastosowanego do jednej kolumny w zakresie lub tabeli

  Kliknij strzałkę Strzałka Autofiltr w kolumnie zawierającej zawartość, którą chcesz filtrować, a następnie kliknij pozycję Wyczyść filtr.

  Usuwanie wszystkich filtrów zastosowanych do zakresu

  W menu dane kliknij polecenie Wyczyść filtry.

  Usuwanie wszystkich filtrów zastosowanych do tabeli

  Wybierz kolumny tabeli z zastosowanymi filtrami, a następnie w menu dane kliknij polecenie Wyczyść filtry.

  Usuwanie lub ponowne stosowanie strzałek filtru w zakresie lub tabeli

  Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Filtr Przycisk Filtruj, pasek narzędzi Standardowy .

Podczas filtrowania danych wyświetlane są tylko dane spełniające kryteria. Dane, które nie są zgodne z tym kryterium, są ukryte. Po przefiltrowaniu danych możesz kopiować, znajdować, edytować, formatować i drukować podzbiór filtrowanych danych.

Tabela z zastosowanym filtrem 4 pierwszych elementów

Filtrowanie czterech najwyższych wartości

Filtry są addytywne. Oznacza to, że każdy dodatkowy filtr jest oparty na bieżącym filtrze i dodatkowo redukuje podzestaw danych. Możesz tworzyć skomplikowane filtry, filtrując je na więcej niż jednej wartości, w więcej niż jednym formacie lub więcej niż jednym kryterium. Można na przykład filtrować wszystkie liczby większe od 5, które są niższe niż średnia. Jednak niektóre filtry (początek i dół dziesięć powyżej lub poniżej średniej) są oparte na oryginalnym zakresie komórek. Na przykład po przefiltrowaniu dziesięciu pierwszych wartości zostanie wyświetlonych pierwszych dziesięciu wartości całej listy, a nie pierwszych dziesięciu wartości podzbioru ostatniego filtru.

W programie Excel można tworzyć trzy rodzaje filtrów: według wartości według formatu lub według kryteriów. Wszystkie te typy filtrów są jednak wzajemnie wykluczane. Można na przykład filtrować według koloru komórki lub listy liczb, ale nie tylko za pomocą obu. Możesz filtrować według ikony lub za pomocą filtru niestandardowego, ale nie tylko za pomocą obu.

Filtry ukrywają nadmiarowe dane. W ten sposób możesz skupić się na tym, co chcesz widzieć. Natomiast podczas sortowania danych dane są rozmieszczane w dowolnej kolejności. Aby uzyskać więcej informacji na temat sortowania, zobacz sortowanie listy danych.

Podczas filtrowania należy uwzględnić następujące wskazówki:

 • W filtrowanym oknie jest widocznych tylko pierwszych 10 000 unikatowych wpisów na liście.

 • Możesz filtrować według więcej niż jednej kolumny. Gdy zastosujesz filtr do kolumny, pozostałe kolumny można filtrować tylko według wartości widocznych w aktualnie odfiltrowanym zakresie.

 • Filtry można stosować jednocześnie tylko do jednego zakresu komórek w arkuszu.

Uwaga: W przypadku wyszukiwania filtrowanych danych za pomocą funkcji wyszukiwania przeszukiwane są tylko wyświetlane dane; dane, które nie są wyświetlane, nie są przeszukiwane. Aby przeszukać wszystkie dane, wyczyść wszystkie filtry.

Zobacz też

Filtrowanie danych za pomocą fragmentatorów

Sortowanie danych na liście

Wyróżnianie wzorców i trendów przy użyciu formatowania warunkowego

Wyróżnianie danych przy użyciu pasków danych, skal kolorów i zestawów ikon

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×