Filtrowanie danych w raporcie

Filtrowanie danych w raporcie

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas wyświetlania raportu programu Access na ekranie, możesz zastosować filtr do skupić się na dane, które mają być wyświetlane. A następnie można wydrukować raport zawierający tylko te dane. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu raportów zobacz Wprowadzenie do raportów w programie Access.

Uwaga:  Ten artykuł nie dotyczy aplikacji sieci Web programu Access — typu baz danych projektowanych przy użyciu programu Access i publikowanych w trybie online.

Aby filtrować dane w raporcie, otwórz go w widoku raportu (kliknij prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, kliknij Widok raportu). Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy dane, które mają być filtrowane.

Na przykład w raporcie zawierającym listę wszystkich pracowników, można ograniczyć zawartość raportu do pracowników, których nazwiska zaczynają się na literę "L":

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne nazwisko, a następnie kliknij pozycję Filtry tekstu > Zaczyna się od.

  Stosowanie filtru w raporcie, klikając prawym przyciskiem myszy wartość w widoku raportu.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym wprowadź "L", a następnie kliknij przycisk OK.

  Okno dialogowe Filtr niestandardowy z wprowadzoną literą "L". access zastosuje filtr i teraz można wydrukować raport zawierający tylko te dane.

  Raport dotyczący pracowników przefiltrowany w taki pracowników, których nazwiska zaczynają się na literę "L" sposób.

Przełączanie lub czyszczenie filtrów

Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Przełącz filtr , aby usunąć i ponownie zastosować filtr, stosownie do potrzeb.

Jeśli raport zostanie zamknięty bez konieczności jawnego czyszczenia filtrów, Access pamięta je i możesz kliknąć pozycję Przełącz filtr ponownie, aby ponownie zastosować je ponownie otworzysz raportu. Dzieje się tak, nawet po zamknięciu i ponownym otwarciu bazy danych. Jednak jeśli klikniesz dla użytkowników domowych > > ZaawansowaneWyczyść wszystkie filtry, Access usuwa filtry całkowicie i musisz zacząć od początku dalej czasu około.

Zapisywanie filtrów jako kwerendy

Jeśli masz wiele filtrów zastosowanych do raportu, warto Zapisywanie filtrów jako kwerendy. Następnie można użyć kwerendy jako źródła danych dla bieżącego raportu lub nowego raportu lub po prostu uruchomić kwerendę następnym razem, które mają być wyświetlane dane.

 1. Stosowanie filtrów, a następnie kliknij pozycję Narzędzia główne > > ZaawansowaneFiltr/sortowanie zaawansowane.

  Program Access utworzy kwerendę, która obejmuje wszystkie filtry, które zostały zastosowane. Jeśli chcesz wyświetlić inne kolumny, oprócz filtrowania kolumny w wynikach kwerendy, kliknij je dwukrotnie w tabeli, aby dodać je do siatki kwerendy.

 2. Kliknij przycisk Zapisz, a następnie wprowadź nazwę kwerendy.

Aby uzyskać więcej informacji o raportach zobacz Wprowadzenie do raportów w programie Access, a aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat filtrowania, zobacz Stosowanie filtru w celu wyświetlenia wybierz rekordów w bazie danych programu Access. Jeśli zastanawiasz się, jak inne rzeczy, które można zrobić za pomocą kwerend, zobacz Wprowadzenie do kwerend.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×