Poczta zidentyfikowana jako prawdopodobnie wiadomość-śmieć może być automatycznie przenoszona do folderu Wiadomości-śmieci. Potencjalnie złośliwe oprogramowanie lub kod są wyłączone.

Uwaga: Jeśli podane instrukcje nie są zgodne z tym, co widzisz, być może korzystasz ze starszej wersji aplikacji Outlook w sieci Web. Wypróbuj Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska aplikacji Outlook w sieci Web.

Jeśli odbierasz niechciane wiadomości e-mail, możesz zablokować adresy e-mail i domeny, od których nie chcesz otrzymywać wiadomości e-mail. Po dodaniu dowolnego adresu e-mail lub domeny do listy zablokowanych nadawców pochodzące stamtąd wiadomości e-mail będą wysyłane bezpośrednio do folderu Wiadomości-śmieci.

Uwaga: Wiadomości z folderu Wiadomości-śmieci są automatycznie usuwane po upływie 14 dni i nie można ich odzyskać. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przywracanie usuniętych wiadomości e-mail w aplikacji Outlook w sieci Web.

 1. U góry strony wybierz pozycję UstawieniaUstawienia> Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook.

 2. Wybierz pozycję Poczta > Wiadomości-śmieci.

 3. Jeśli chcesz zablokować adres e-mail, wprowadź ten adres e-mail w polu Zablokowani nadawcy i wybierz pozycję Dodaj.

  Jeśli chcesz zablokować wszystkie wiadomości e-mail z domeny, wpisz nazwę domeny w polu Zablokowane domeny i wybierz pozycję Dodaj.

 4. Wybierz pozycję Zapisz.

Jeśli chcesz usunąć kogoś z listy zablokowanych nadawców, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 1. Wybierz pozycję UstawieniaUstawienia> Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook.

 2. Wybierz pozycję Poczta > Wiadomości-śmieci.

 3. Wybierz adres lub domenę, którą chcesz odblokować, a następnie wybierz Usuń.

Czasem możesz nie chcieć, aby wiadomości od określonej osoby lub domeny trafiały do folderu Wiadomości-śmieci. Wiadomości z adresów i domen znajdujących się na liście bezpiecznych nadawców nie będą przenoszone do folderu Wiadomości-śmieci.

 1. U góry strony wybierz pozycję UstawieniaUstawienia> Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook.

 2. Wybierz pozycję Poczta > Wiadomości-śmieci.

 3. W obszarze Bezpieczni nadawcy wprowadź adres e-mail lub domenę, którą chcesz dodać, a następnie wybierz pozycję Dodaj.

 4. Wybierz pozycję Zapisz.

Porady: 

 • Aby edytować lub usunąć adresy e-mail bądź domeny z listy Zablokowani nadawcy lub Bezpieczni nadawcy, zaznacz element na liście, a następnie wybierz odpowiednio pozycję Edytuj lub Usuń.

 • Aby opróżnić folder Wiadomości-śmieci, wybierz pozycję Wiadomości-śmieci na liście folderów, a następnie wybierz pozycję Usuń wszystko w górnej części ekranu.

Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska aplikacji Outlook w sieci Web

Jeśli odbierasz niechciane wiadomości e-mail, możesz zablokować adresy e-mail i domeny, od których nie chcesz otrzymywać wiadomości. Po dodaniu dowolnego adresu e-mail lub domeny do listy zablokowanych nadawców pochodzące stamtąd wiadomości e-mail będą wysyłane bezpośrednio do folderu Wiadomości-śmieci.

 1. U góry strony wybierz pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Poczty > Konta > Blokuj lub zezwalaj.

 2. W obszarze Blokuj lub zezwalaj wybierz pozycję Automatycznie filtruj wiadomości-śmieci.

 3. W obszarze Zablokowani nadawcy wpisz adres e-mail lub domenę, które chcesz zablokować, a następnie wybierz pozycję Dodaj Dodawanie.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę Zablokowani nadawcy.

 4. Wybierz przycisk Zapisz Zapisz.

  Porada: Aby edytować lub usunąć adresy e-mail bądź domeny z listy Zablokowani nadawcy, zaznacz element na liście, a następnie wybierz odpowiednio Edytuj Ikona edycji or Usuń Usuń.

Aby wiadomości e-mail, które nie pochodzą z listy bezpiecznych nadawców, były kierowane bezpośrednio do folderu Wiadomości-śmieci, zaznacz pole wyboru Nie ufaj wiadomości e-mail...

Nie ufaj

Jeśli chcesz usunąć kogoś z listy zablokowanych nadawców, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 1. Przejdź do pozycji Ustawienia Ustawienia > Opcje.

 2. W menu opcji wybierz pozycję Wiadomości-śmieci > Zablokowani nadawcy.

 3. Zaznacz adres lub domenę, którą chcesz odblokować, a następnie wybierz pozycję Usuń.

Czasami wiadomości e-mail pochodzące od konkretnych osób lub z konkretnych witryn internetowych nie powinny trafiać do folderu Wiadomości-śmieci.

 1. U góry strony wybierz pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Poczty > Konta > Blokuj lub zezwalaj.

 2. W obszarze Blokuj lub zezwalaj wybierz pozycję Automatycznie filtruj wiadomości-śmieci.

 3. W obszarze Bezpieczni nadawcy i adresaci wpisz adres e-mail lub domenę, aby wiadomości e-mail pochodzące od tego nadawcy lub z tej domeny nie były przenoszone do folderu Wiadomości-śmieci, a następnie wybierz pozycję Dodaj Dodawanie.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę Bezpieczni nadawcy.

 4. Wybierz przycisk Zapisz Zapisz.

  Porada: Aby edytować lub usunąć adresy e-mail bądź domeny z listy Bezpieczni nadawcy, zaznacz element na liście, a następnie wybierz odpowiednio Edytuj Ikona edycji lub Usuń Usuń.

Po oznaczeniu wiadomości e-mail jako spam, możesz zgłosić wiadomość do firmy Microsoft, aby poprawić dokładność filtrowania spamu. Aby ustawić opcje raportowania spamu, wybierz pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Poczta > Automatyczne przetwarzanie > Zgłaszanie spamu.

Określanie sposobu wysyłania raportów spamu

Outlook w sieci Web udostępnia trzy różne opcje raportowania wiadomości e-mail oznaczonych jako spam:

 • Zapytaj mnie o przed wysłaniem raportu     — zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, że chcesz wysłać kopię wiadomości e-mail do firmy Microsoft w celu zbadania i ulepszenia technologii ochrony przed spamem. Wiadomość e-mail przechodzi przez zautomatyzowany proces, który usuwa wszystkie informacje osobiste.

 • Automatyczne wysyłaj raporty    — wysyła kopię każdej wiadomości e-mail oznaczonej jako spam do firmy Microsoft.

 • Nigdy nie wysyłaj raportów    — nie będzie wysyłać raportu do firmy Microsoft, gdy oznaczysz wiadomość e-mail jako spam.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługiAdministratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Jeśli korzystasz z usługi Microsoft 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet w Chinach, zobacz Kontaktowanie się z pomocą techniczną platformy Microsoft 365 dla firm — Pomoc dla administratorów.

Tematy pokrewne

Organizowanie poczty e-mail za pomocą reguł skrzynki odbiorczej w usłudze Outlook.com lub aplikacji Outlook w sieci Web

Używanie funkcji oznaczania jako mało istotne do sortowania wiadomości o niskim priorytecie w aplikacji Outlook w sieci Web

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×