Formatowanie listy punktowanej lub numerowanej listy w programie Word dla komputerów Mac

Świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2016 dla komputerów Mac zakończono 13 października 2020 r.

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Zaktualizuj teraz

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Którego programu pakietu Office używasz?

Program Word

Program PowerPoint

Word

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Zmienianie stylu, koloru lub rozmiaru czcionki punktorów

 1. Zaznacz listę punktowaną, którą chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij strzałkę obok przycisku Punktory   Przycisk Punktory , a następnie kliknij polecenie Definiuj nowy punktor.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Aby zmienić punktor na

  Czynności

  Inny wstępnie ustawiony styl

  Kliknij wybrany styl.

  Styl niestandardowy

  Kliknij pozycję Punktor, a następnie kliknij wybrany styl punktora.

  Inny kolor

  Kliknij polecenie Czcionka, a następnie na liście Kolor czcionki kliknij odpowiedni kolor.

  Inny rozmiar

  Kliknij polecenie Czcionka, a następnie na liście rozmiar wprowadź odpowiedni rozmiar.

  Porada: Dzięki podglądowi wyników wprowadzonych zmian możesz poeksperymentować przed podjęciem decyzji.

Zmienianie punktora na obraz

 1. Zaznacz listę punktowaną, którą chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij strzałkę obok przycisku Punktory   Przycisk Punktory , a następnie kliknij polecenie Definiuj nowy punktor.

 3. Kliknij pozycję Obraz, kliknij obraz, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  Porada: Dzięki podglądowi wyników wprowadzonych zmian możesz poeksperymentować przed podjęciem decyzji.

Zmienianie stylu, koloru lub rozmiaru czcionki numeracji

 1. Zaznacz listę numerowaną, którą chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij strzałkę obok pozycji Numerowanie   Przycisk Numerowanie , a następnie kliknij polecenie Definiuj nowy Format numeracji.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Aby zmienić numerację na

  Czynności

  Inny wstępnie ustawiony styl

  W obszarze Format liczby na liście styl numeracji kliknij odpowiedni styl.

  Inny kolor

  Kliknij polecenie Czcionka, a następnie na liście Kolor czcionki kliknij odpowiedni kolor.

  Inny rozmiar czcionki

  Kliknij polecenie Czcionka, a następnie na liście rozmiar wprowadź odpowiedni rozmiar.

  Porada: Dzięki podglądowi wyników wprowadzonych zmian możesz poeksperymentować przed podjęciem decyzji.

Zmienianie numeru początkowego na liście numerowanej

 1. Kliknij dowolne miejsce na liście numerowanej.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij strzałkę obok pozycji Numerowanie   Przycisk Numerowanie , a następnie kliknij polecenie Definiuj nowy Format numeracji.

 3. W obszarze Format numeracji w polu Rozpocznij od wprowadź numer, od którego chcesz rozpocząć.

  Porada: Dzięki podglądowi wyników wprowadzonych zmian możesz poeksperymentować przed podjęciem decyzji.

Dostosowywanie odstępu między punktorem lub numerem a tekstem

 1. Zaznacz listę, którą chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij strzałkę obok pozycji Numerowanie   Przycisk Numerowanie , a następnie kliknij polecenie Definiuj nowy Format numeracji.

 3. W obszarze Położenie tekstu w polu Wcięcie wprowadź odpowiednią wartość.

  Porada: Dzięki podglądowi wyników wprowadzonych zmian możesz poeksperymentować przed podjęciem decyzji.

Zobacz też

Tworzenie listy punktowanej lub numerowanej

PowerPoint

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Zmienianie stylu, koloru lub rozmiaru czcionki punktorów

 1. Zaznacz listę punktowaną, którą chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij strzałkę obok przycisku Punktory   Przycisk Punktory , a następnie kliknij przycisk Punktory i numeracja.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Aby zmienić punktor na

  Czynności

  Inny wstępnie ustawiony styl

  Kliknij wybrany styl.

  Styl niestandardowy lub znaku specjalnego

  Kliknij przycisk w obszarze Dostosowywanie i kliknij odpowiedni styl punktora lub wprowadzić dowolny znak, który ma w polu za pomocą klawiatury.

  Inny kolor

  Na liście kolorów kliknij kolor, którego chcesz.

  Inny rozmiar

  W polu Rozmiar wprowadź rozmiar w procentach.

  Obraz

  Kliknij pozycję Obraz, kliknij obraz, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  Uwaga: Nie można zmienić koloru punktora w postaci obrazu.

Zmienianie stylu, koloru lub rozmiaru czcionki numeracji

 1. Zaznacz listę numerowaną, którą chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij strzałkę obok pozycji Numerowanie   Przycisk Numerowanie , a następnie kliknij przycisk Punktory i numeracja.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Aby zmienić numerację na

  Czynności

  Inny wstępnie ustawiony styl

  Kliknij wybrany styl.

  Inny kolor

  Na liście kolorów kliknij kolor, którego chcesz.

  Inny rozmiar czcionki

  W polu Rozmiar wprowadź rozmiar w procentach.

Zmienianie numeracji na liście numerowanej

 1. Zaznacz numer, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij strzałkę obok pozycji Numerowanie   Przycisk Numerowanie , a następnie kliknij przycisk Punktory i numeracja.

 3. W polu Rozpocznij od wprowadź numer, od którego chcesz rozpocząć.

Dostosowywanie odstępu między punktorem lub numerem a tekstem

 1. Zaznacz listę, którą chcesz sformatować.

 2. Na karcie Widok zaznacz pole wyboru Linijka, aby pokazać linijki.

  Na linijce będą widoczne znaczniki wcięcia dla wybranego punktora.

 3. Przeciągnij znacznik wcięcia tekstu  Znacznik wcięcia tekstu linijki znajdujący się w dolnej części linijki do nowego położenia.

  Uwaga: Przeciągnij górną połowę znacznika wcięcia tekstu, aby zwiększyć odstęp między punktorem a tekstem. Podczas przeciągania dolnej połowy znacznika wcięcia znaczniki wcięcia punktora i tekstu przesuwają się razem.

Którego programu pakietu Office używasz?

Word

PowerPoint

Word

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Zmienianie stylu, koloru lub rozmiaru czcionki punktorów

 1. Zaznacz listę punktowaną, którą chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Akapit kliknij strzałkę obok pozycji Lista punktowana  Przycisk Punktory , a następnie kliknij pozycję Definiuj nowy punktor.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Aby zmienić punktor na

Czynności

Inny wstępnie ustawiony styl

Kliknij wybrany styl.

Styl niestandardowy

Kliknij pozycję Punktor, a następnie kliknij wybrany styl punktora.

Inny kolor

Kliknij pozycję Czcionka, a następnie w menu podręcznym Kolor czcionki kliknij wybrany kolor.

Inny rozmiar

Kliknij pozycję Czcionka, a następnie w polu Rozmiar wprowadź wybrany rozmiar.

Porada: Dzięki podglądowi wyników wprowadzonych zmian możesz poeksperymentować przed podjęciem decyzji.

Zmienianie punktora na obraz

 1. Zaznacz listę punktowaną, którą chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Akapit kliknij strzałkę obok pozycji Lista punktowana  Przycisk Punktory , a następnie kliknij pozycję Definiuj nowy punktor.

 3. Kliknij pozycję Obraz, kliknij obraz, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

  Porada: Dzięki podglądowi wyników wprowadzonych zmian możesz poeksperymentować przed podjęciem decyzji.

Zmienianie stylu, koloru lub rozmiaru czcionki numeracji

 1. Zaznacz listę numerowaną, którą chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Akapit kliknij strzałkę obok pozycji Lista numerowana  Przycisk Numerowanie , a następnie kliknij pozycję Definiuj nowy format numeracji.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Aby zmienić numerację na

Czynności

Inny wstępnie ustawiony styl

W obszarze Format numeracji w menu podręcznym Styl numeracji kliknij odpowiedni styl.

Inny kolor

Kliknij pozycję Czcionka, a następnie w menu podręcznym Kolor czcionki kliknij wybrany kolor.

Inny rozmiar czcionki

Kliknij pozycję Czcionka, a następnie w polu Rozmiar wprowadź wybrany rozmiar.

Porada: Dzięki podglądowi wyników wprowadzonych zmian możesz poeksperymentować przed podjęciem decyzji.

Zmienianie numeru początkowego na liście numerowanej

 1. Kliknij dowolne miejsce na liście numerowanej.

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Akapit kliknij strzałkę obok pozycji Lista numerowana  Przycisk Numerowanie , a następnie kliknij pozycję Definiuj nowy format numeracji.

 3. W obszarze Format numeracji w polu Rozpocznij od wprowadź numer, od którego chcesz rozpocząć.

  Porada: Dzięki podglądowi wyników wprowadzonych zmian możesz poeksperymentować przed podjęciem decyzji.

Dostosowywanie odstępu między punktorem lub numerem a tekstem

 1. Zaznacz listę, którą chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Akapit kliknij strzałkę obok pozycji Lista numerowana  Przycisk Numerowanie , a następnie kliknij pozycję Definiuj nowy format numeracji.

 3. W obszarze Położenie tekstu w polu Wcięcie wprowadź odpowiednią wartość.

  Porada: Dzięki podglądowi wyników wprowadzonych zmian możesz poeksperymentować przed podjęciem decyzji.

Zobacz też

Tworzenie listy punktowanej lub numerowanej

PowerPoint

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Zmienianie stylu, koloru lub rozmiaru czcionki punktorów

 1. Zaznacz listę punktowaną, którą chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Akapit kliknij strzałkę obok pozycji Lista punktowana  Przycisk Punktory , a następnie kliknij pozycję Definiuj nowy punktor.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Aby zmienić punktor na

Czynności

Inny wstępnie ustawiony styl

Kliknij wybrany styl.

Styl niestandardowy

W menu podręcznym Punktor niestandardowy kliknij odpowiedni styl punktora.

Inny kolor

W menu podręcznym Kolor kliknij odpowiedni kolor.

Inny rozmiar

W polu Rozmiar wprowadź rozmiar w procentach.

Zmienianie punktora na obraz lub znak specjalny

 1. Zaznacz listę punktowaną, którą chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Akapit kliknij strzałkę obok pozycji Lista punktowana  Przycisk Punktory , a następnie kliknij pozycję Definiuj nowy punktor.

 3. W menu podręcznym Punktor niestandardowy wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby zmienić punktor na

Czynności

Obraz

Kliknij pozycję Obraz, kliknij obraz, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

Uwaga: Nie można zmienić koloru punktora w postaci obrazu.

Znak specjalny

Kliknij pozycję Znak, kliknij wybrany znak, a następnie kliknij przycisk Wstaw i zamknij okno dialogowe Znaki.

Zmienianie stylu, koloru lub rozmiaru czcionki numeracji

 1. Zaznacz listę numerowaną, którą chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Akapit kliknij strzałkę obok pozycji Lista numerowana  Przycisk Numerowanie , a następnie kliknij pozycję Opcje numeracji.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Aby zmienić numerację na

Czynności

Inny wstępnie ustawiony styl

Kliknij wybrany styl.

Inny kolor

W menu podręcznym Kolor kliknij odpowiedni kolor.

Inny rozmiar czcionki

W polu Rozmiar wprowadź rozmiar w procentach.

Zmienianie numeracji na liście numerowanej

 1. Zaznacz numer, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w obszarze Akapit kliknij strzałkę obok pozycji Lista numerowana  Przycisk Numerowanie , a następnie kliknij pozycję Opcje numeracji.

 3. W polu Rozpocznij od wprowadź numer, od którego chcesz rozpocząć.

Dostosowywanie odstępu między punktorem lub numerem a tekstem

 1. Zaznacz listę, którą chcesz sformatować.

 2. W menu Widok kliknij pozycję Linijka.

  Na linijce będą widoczne znaczniki wcięcia dla wybranego punktora.

 3. Przeciągnij znacznik wcięcia tekstu  Znacznik wcięcia tekstu linijki znajdujący się w dolnej części linijki do nowego położenia.

  Uwaga: Przeciągnij górną połowę znacznika wcięcia tekstu, aby zwiększyć odstęp między punktorem a tekstem. Podczas przeciągania dolnej połowy znacznika wcięcia znaczniki wcięcia punktora i tekstu przesuwają się razem.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×