Formatowanie lub dostosowywanie spisu treści

Po utworzeniu spisu treści w programie Word możesz dostosować sposób jego wyświetlania. Dostosowywanie spisu treści pozwala zastosować Twoje preferencje do istniejącej tabeli. Tak, jak widzisz, wybierz przycisk OK. Jeśli nie odpowiada Ci jego wygląd, po prostu wybierz pozycję Anuluj, a wszystkie zmiany zostaną zapomniane. Twój spis treści będzie nadal dostępny.

Aby dostosować istniejący spis treści, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do pozycji Odwołania > Spis treści.

 2. Wybierz pozycję Niestandardowy spis treści.

 3. Za pomocą ustawień pokaż, ukryj i wyrównaj numery stron, dodaj lub zmień linię odniesienia tabulacji, ustaw formatowanie i określ liczbę poziomów wyświetlanych nagłówków. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Niestandardowy spis treści .

 1. Przejdź do pozycji Odwołania > Spis treści > Niestandardowy spis treści.

 2. Wybierz pozycję Modyfikuj. Jeśli pozycja Modyfikuj jest wyszarzona, zmień ustawienie Formaty na Z szablonu.

  Wygląd spisu treści można dostosować za pomocą okna dialogowego Spis treści.
 3. Na liście Style kliknij poziom, który chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj.

  Okno dialogowe Modyfikowanie stylu umożliwia aktualizowanie wyglądu tekstu w spisie treści.
 4. W okienku Modyfikowanie stylu wprowadź odpowiednie zmiany.

 5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany. Powtórz kroki 3 i 4 dla wszystkich poziomów, które mają być wyświetlane w Twoim spisie treści.

Aby dostosować istniejący spis treści, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do pozycji Odwołania > Spis treści.

 2. Wybierz pozycję Niestandardowy spis treści.

 3. Za pomocą ustawień pokaż, ukryj i wyrównaj numery stron, dodaj lub zmień linię odniesienia tabulacji, ustaw formatowanie i określ liczbę poziomów wyświetlanych nagłówków.

 1. Przejdź do pozycji Odwołania > Spis treści > Niestandardowy spis treści.

 2. Wybierz pozycję Modyfikuj. Jeśli pozycja Modyfikuj jest wyszarzona, zmień ustawienie Formaty na Z szablonu.

 3. Na liście Style kliknij poziom, który chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj.

 4. W okienku Modyfikowanie stylu wprowadź odpowiednie zmiany.

 5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany. Powtórz kroki 3 i 4 dla wszystkich poziomów, które mają być wyświetlane w Twoim spisie treści.

Świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2010 zakończono 13 października 2020 r.

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz

W celu dostosowania istniejącego spisu treści lub utworzenia nowej tabeli wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do pozycji Odwołania>Spis treści>Wstaw spis treści.

 2. Jeśli masz już spis treści, zostaną zastosowane dostosowania. W przeciwnym razie zostanie wstawiona nowa dostosowana tabela.

 3. Za pomocą ustawień pokaż, ukryj i wyrównaj numery stron, dodaj lub zmień linię odniesienia tabulacji, ustaw formatowanie i określ liczbę poziomów wyświetlanych nagłówków. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Niestandardowy spis treści .

 1. Przejdź do pozycji Odwołania > Spis treści > Niestandardowy spis treści.

 2. Wybierz pozycję Modyfikuj. Jeśli pozycja Modyfikuj jest wyszarzona, zmień ustawienie Formaty na Z szablonu.

 3. Na liście Style kliknij poziom, który chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj.

 4. W okienku Modyfikowanie stylu wprowadź odpowiednie zmiany.

 5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany. Powtórz kroki 3 i 4 dla wszystkich poziomów, które mają być wyświetlane w Twoim spisie treści.

Czy masz pytania dotyczące programu Word, na które nie ma tutaj odpowiedzi?

Zadaj pytanie na forum odpowiedzi dotyczących programu Word.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×