Formatowanie numerów stron

Publisher dla Microsoft 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

W sekcjach publikacji w programie Publisher można stosować różne formaty numerów stron. Można na przykład użyć małych cyfr rzymskich (i, ii, iii) jako wprowadzenia do publikacji, a następnie użyć cyfr arabskich (1, 2, 3) jako głównej treści publikacji.

Zmienianie formatu numeru strony dla istniejącej sekcji

 1. W menu Wstaw wybierz pozycję Numer strony.

 2. Wybierz pozycję Formatuj numery stron.

 3. W oknie dialogowym Format numeru strony w polu Format numeru wybierz format liczb.

 4. Wybierz dowolne inne opcje.

Uwaga: To ustawienie formatu numerowania dla wszystkich stron w bieżącej sekcji. Domyślnie publikacja zawsze ma jedną sekcję. Jeśli nie zostały wstawione żadne inne sekcje, format numerowania zostanie zastosuje do wszystkich stron w publikacji.

Zmienianie formatu numeru strony dla nowej sekcji

 1. W sekcji, w której chcesz zmienić format numeru strony, kliknij prawym przyciskiem myszy stronę, a następnie wybierz pozycję Numer strony, aby > Formatowanie numerów stron.

 2. W formacieliczb wybierz format z listy rozwijanej.

 3. W oknie dialogowym Format numeru strony wybierz pozycję Rozpocznij tę sekcję, a następnie wybierz lub wpisz numer.

 4. Wybierz przycisk OK.

Zmienianie formatu numeru strony dla istniejącej sekcji

 1. W menu Wstaw kliknij polecenie Sekcja.

 2. W obszarze Numerowanie stronw polu Format liczb wybierz format liczb.

 3. Wybierz dowolne inne opcje.

Uwaga: To ustawienie formatu numerowania dla wszystkich stron w bieżącej sekcji. Domyślnie publikacja zawsze ma jedną sekcję. Jeśli nie zostały wstawione żadne inne sekcje, format numerowania zostanie zastosuje do wszystkich stron w publikacji.

Zmienianie formatu numeru strony dla nowej sekcji

 1. W menu Wstaw kliknij polecenie Sekcja.

 2. Zaznacz pole wyboru Rozpocznij sekcję na tej stronie.

 3. W obszarze Numerowanie stronw polu Format liczb wybierz format liczb.

 4. Wybierz inne opcje zgodnie z potrzebami.

  Aby ponownie rozpocząć numerowanie stron, kliknij przycisk Rozpocznij od,a następnie wpisz lub wybierz numer strony, od którego ma się zaczynać nowa sekcja.

Uwaga: Powoduje to wstawienie nowej sekcji na bieżącej stronie w publikacji. Ta sekcja jest wyświetlana za pomocą podziału na ikonach stron u dołu okna.

page icons

Zobacz też

Dodawanie i usuwanie numerów stron

Wstawianie lub usuwanie podziału sekcji między stronami w publikacji

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×