Formatowanie tekstu jako indeksu górnego lub dolnego

Formatowanie tekstu jako indeksu górnego lub dolnego

Zestaw znaków tekstowych można ustawić nieco powyżej (indeks górny) lub poniżej (indeks dolny) w normalnym wierszu typu:

Przykłady: Indeks dolny i indeks górny

Na przykład: po dodaniu znaku towarowego, prawa autorskiego lub innego symbolu może się zdarzyć, że symbol ma nieco więcej niż pozostałą część tekstu. W przypadku tworzenia przypisu dolnego może być również potrzebny numer.

Skróty klawiaturowe: stosowanie indeksu górnego lub dolnego

Aby umieścić tekst nieco nad poziomem zwykłego tekstu (indeks górny) lub pod poziomem zwykłego tekstu (indeks dolny), możesz skorzystać ze skrótów klawiaturowych.  

 1. Zaznacz znak, który chcesz sformatować.

 2. Aby wstawić indeks górny, naciśnij jednocześnie klawisze Ctrl, Shift oraz znak plus (+).

  Aby wstawić indeks dolny, naciśnij jednocześnie klawisz Ctrl oraz znak równości (=). (Nie naciskaj klawisza Shift).

Porada: Możesz też sformatować tekst jako indeks górny lub dolny, wybierając opcje w oknie dialogowym czcionka , zgodnie z opisem w następnej procedurze.

Stosowanie formatowania indeksu górnego lub dolnego do tekstu

 1. Zaznacz znak, który chcesz sformatować jako indeks górny lub dolny.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie czcionka wybierz przycisk Uruchom okno dialogowe Czcionka .

  Przycisk Uruchom okno dialogowe Czcionka

 3. Na karcie Czcionka w obszarze Efekty zaznacz pole wyboru Indeks górny lub Indeks dolny.

  Wybieranie indeksu górnego lub dolnego

Porada: Tekst można sformatować jako indeks górny lub dolny bez zmieniania rozmiaru czcionki. W przypadku indeksu górnego wprowadź większą wartość procentową w polu Przesunięcie. W przypadku indeksu dolnego wprowadź mniejszą wartość procentową w polu Przesunięcie.

Cofanie formatowania indeksu górnego lub dolnego

Aby cofnąć formatowanie indeksu górnego lub dolnego, zaznacz tekst i naciśnij klawisze CTRL + SPACJA.

Wstawianie symbolu indeksu górnego lub dolnego

 1. Na slajdzie kliknij miejsce, w którym chcesz dodać symbol.

 2. Na karcie Wstawianie kliknij przycisk Symbol.

  Wstawianie symbolu

 3. W oknie Symbol z listy rozwijanej Czcionka wybierz pozycję (zwykły tekst), jeśli jej jeszcze nie wybrano.

 4. W oknie Symbol z listy rozwijanej Podzbiór wybierz pozycję Indeksy dolne i górne.

  Podzbiory indeksu dolnego i górnego w oknie dialogowym Symbol w programie PowerPoint

 5. W oknie Symbol wybierz odpowiedni symbol, naciśnij pozycję Wstaw, a następnie wybierz pozycję Zamknij.

Zobacz też

Wyłączanie funkcji naindeksowania liczb porządkowych

Skróty klawiaturowe: stosowanie indeksu górnego lub dolnego

Aby umieścić tekst nieco nad poziomem zwykłego tekstu (indeks górny) lub pod poziomem zwykłego tekstu (indeks dolny), możesz skorzystać ze skrótów klawiaturowych.  

 1. Zaznacz znak, który chcesz sformatować.

 2. W polu indeks górnynaciśnij jednocześnie klawisze COMMAND , Shift i znak plus (+).

  (wersja 2016) W obszarze indeks dolnynaciśnij jednocześnie COMMAND i znak równości (=). (Nie naciskaj klawisza Shift).

  (wersja 2011) W obszarze indeks dolnynaciśnij jednocześnie COMMAND Shift i znak minus (-).

Porada: Możesz też sformatować tekst jako indeks górny lub dolny, wybierając odpowiednie opcje w oknie dialogowym Czcionka.

Stosowanie formatowania indeksu górnego lub dolnego do tekstu

 1. Zaznacz znak, który chcesz sformatować jako indeks górny lub dolny.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie czcionka kliknij pozycję Przycisk Indeks górny indeksu górnego lub indeksu dolnego Przycisk Indeks dolny .

Cofanie formatowania indeksu górnego lub dolnego

Aby cofnąć formatowanie indeksu górnego lub dolnego, zaznacz tekst i naciśnij klawisze CTRL + SPACJA.

Wstawianie symbolu indeksu górnego

Dla określonych symboli, które są niemal zawsze sformatowane jako indeks górny, na przykład ® oraz ™, wystarczy po prostu wstawić symbol, a zostanie on automatycznie sformatowany jako indeks górny.

 1. Na karcie Wstawianie kliknij przycisk Symbol.

 2. Kliknij lub przewiń do literopodobne symbole, a następnie kliknij symbol, który chcesz wstawić.

Zobacz też

Wyłączanie funkcji naindeksowania liczb porządkowych

 1. Zaznacz znak, który chcesz dostosować.

 2. Na karcie Narzędzia główne wybierz przycisk więcej opcji czcionka wielokropek:

  Wybierz przycisk wielokropka "więcej opcji czcionki", a następnie wybierz pozycję indeks dolny lub indeks górny.
 3. Następnie wybierz pozycję indeks dolny lub indeks górny z menu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×