Formaty plików, które można stosować w przypadku języka Visual Basic

Którego programu pakietu Office używasz?

Word

Makra możesz utworzyć, a następnie zapisać w pliku jednego z poniższych typów.

Format pliku

Opis

Szablon programu Word 97–2004 (dot)

Umożliwia zapisanie dokumentu w postaci szablonu, na podstawie którego można tworzyć nowe dokumenty. Służy do zapisywania zawartości dokumentu wraz z ustawieniami, takimi jak style, układy stron, pozycje Autotekstu, niestandardowe skróty klawiaturowe i menu. Ten format jest obsługiwany w programach Word 97–2003 dla systemu Windows i Word 98–2004 dla komputerów Mac.

Dokument programu Word z obsługą makr (docm)

Format dokumentu oparty na języku XML zachowujący kod makr języka VBA. Makra języka VBA działają w programie Word 2011, ale nie działają w programie Word 2008.

Szablon programu Word z obsługą makr (dotm)

Umożliwia zapisanie dokumentu jako szablonu opartego na języku XML zachowującego kod makr języka VBA. Makra języka VBA działają w programie Word 2011, ale nie działają w programie Word 2008.

PowerPoint

Makra możesz utworzyć, a następnie zapisać w pliku jednego z poniższych typów.

Typ

Opis

Prezentacja programu PowerPoint z włączoną obsługą makr (pptm)

Format prezentacji oparty na języku XML, który zachowuje kod makr języka Microsoft Visual dla podstawowych aplikacji (VBA). Makra języka VBA są uruchamiane w programie PowerPoint 2011, ale nie działają w programie PowerPoint 2008.

Szablon programu PowerPoint z włączoną obsługą makr (potm)

Umożliwia zapisanie zawartości i formatowania prezentacji jako szablonu opartego na formacie XML, który zachowuje kod makr języka VBA.  Makra języka VBA są uruchamiane w programie PowerPoint 2011, ale nie działają w programie PowerPoint 2008.

Pokaz programu PowerPoint z włączoną obsługą makr (ppsm)

Format prezentacji oparty na języku XML, który jest automatycznie otwierany w widoku pokazu slajdów i zachowuje kod makr języka VBA. Makra języka VBA są uruchamiane w programie PowerPoint 2011, ale nie działają w programie PowerPoint 2008.

Dodatek programu PowerPoint (ppam)

Format dodatku oparty na języku XML, który zachowuje kod makr języka VBA. Makra języka VBA są uruchamiane w programie PowerPoint 2011, ale nie działają w programie PowerPoint 2008.

Dodatek programu PowerPoint 98–2004 (ppa)

Umożliwia zapisanie dodatku w formacie, który zachowuje kod makr języka VBA. Format zgodny z programami PowerPoint 98–2004 dla komputerów Mac i programami PowerPoint 97–2003 dla systemu Windows.

Zobacz też

Tworzenie, uruchamianie, edytowanie i usuwanie makra

Excel

Makra możesz utworzyć, a następnie zapisać w pliku jednego z poniższych typów.

Format pliku

Opis

Skoroszyt programu Excel 97–2004 (xls)

Format zgodny z programami Excel 98–2004 dla komputerów Mac i programami Excel 97–2003 dla systemu Windows. Zachowuje kod makr języka VBA i arkuszy makr programu Excel 4.0. Makra języka VBA nie działają w programie Excel 2008.

Szablon programu Excel 97–2004 (xlt)

Umożliwia zapisanie skoroszytu w postaci szablonu, za pomocą którego można tworzyć nowe skoroszyty. Format zgodny z programami Excel 98–2004 dla komputerów Mac i programami Excel 97–2003 dla systemu Windows. Zapisywane są też ustawienia, na przykład formatowanie, nagłówki, formuły, makra języka VBA i niestandardowe paski narzędzi. Makra języka VBA nie działają w programie Excel 2008.

Skoroszyt binarny programu Excel (xlsb)

Umożliwia przechowywanie danych w formacie binarnym. Zapisywanie w tym formacie jest mniej czasochłonne oraz zapewnia większe bezpieczeństwo ważnych danych. Zachowuje kod makr języka VBA i arkuszy makr programu Excel 4.0. Makra języka VBA nie działają w programie Excel 2008.

Skoroszyt programu Excel z obsługą makr (xlsm)

Format skoroszytu oparty na języku XML dla programów Microsoft Excel 2008 dla komputerów Mac, Microsoft Excel dla komputerów Mac 2011 i Excel 2007 oraz program Excel 2010 dla systemu Windows, który zachowuje kod makr języka VBA oraz arkusze makr programu Excel 4,0. Makra języka VBA nie działają w programie Excel 2008.

Szablon programu Excel z obsługą makr (xltm)

Umożliwia zapisanie skoroszytu w postaci szablonu opartego na formacie XML, który zachowuje kod makr języka VBA i arkusze makr programu Excel 4.0. Makra języka VBA nie działają w programie Excel 2008.

Dodatek programu Excel (xlam)

Umożliwia zapisanie aktywnego arkusza w postaci dodatku opartego na formacie XML, czyli programu uzupełniającego, który uruchamia dodatkowy kod. Zachowuje kod makr języka VBA i arkuszy makr programu Excel 4.0. Makra języka VBA nie działają w programie Excel 2008.

Zobacz też

Tworzenie, uruchamianie, edytowanie i usuwanie makra

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×