Formaty plików obsługiwane w programie PowerPoint

PowerPoint obsługuje kilka różnych formatów plików prezentacji, jak opisano poniżej.

Użyj przycisku > Zapisz jako, aby zapisać prezentację jako jeden z typów plików wymienionych poniżej.  

Domyślnym formatem plików w PowerPoint wersji 2007 lub nowszej jest pptx.

Typ pliku

Rozszerzenie

Użyj, aby zapisać

Prezentacja programu PowerPoint

pptx

Prezentacja, która można otworzyć na komputerze PC w PowerPoint 2007 i w nowszej wersji lub otwarta na komputerze Mac w programie PowerPoint 2008 i w nowszej wersji. 

Prezentację można też otworzyć na dowolnym urządzeniu przenośnym, na PowerPoint zainstalowano prezentację.

Prezentacja programu PowerPoint Macro-Enabled programu PowerPoint

pptm

Prezentacja zawierająca kod języka Visual Basic for Applications (VBA).

Prezentacja programu PowerPoint 97–2003

ppt

Prezentacja, która można otworzyć w programie PowerPoint 97 do programu Office PowerPoint 2003.

Format dokumentu PDF

pdf

Format plików elektronicznych oparty na języku PostScript opracowany przez firmę Adobe Systems, który zachowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie plików.

Format dokumentu XPS

xps

Nowy elektroniczny format papieru do wymiany dokumentów w ich końcowym formularzu.

PowerPoint Design Templates

potx

Szablon PowerPoint prezentacji, który umożliwia formatowanie przyszłych prezentacji.

Szablon projektu Macro-Enabled programu PowerPoint

potm

Szablon, który zawiera wstępnie zatwierdzone makra, które można dodać do szablonu, aby użyć ich w prezentacji.

Szablon projektu programu PowerPoint 97–2003

pot

Szablon, który można otworzyć w programie PowerPoint 97 do programu Office PowerPoint 2003.

Motyw pakietu Office

thmx

Arkusz stylów, który zawiera definicje motywu kolorów, motywu czcionek i motywu efektu.

Pokaz programu PowerPoint

ppsx

Prezentacja, która zawsze jest otwierana w widoku Pokaz slajdów, a nie w widoku normalnym.

Pokaz Macro-Enabled programu PowerPoint

ppsm

Pokaz slajdów, który zawiera wstępnie zatwierdzone makra, które można uruchamiać w ramach pokazu slajdów.

Pokaz programu PowerPoint 97–2003

pps

Pokaz slajdów, który można otworzyć w programie PowerPoint 97 w programie Office PowerPoint 2003.

PowerPoint Add-In

ppam

Dodatek, który przechowuje polecenia niestandardowe, kod języka Visual Basic for Applications (VBA) i specjalne funkcje, takie jak dodatek.

PowerPoint 97–2003 Add-In

ppa

Dodatek, który można otworzyć w programie PowerPoint 97 do programu Office PowerPoint 2003.

Prezentacja XML programu PowerPoint

xml

Prezentacja w standardowym formacie pliku z obsługą języka XML.

MPEG-4 Video

mp4

Prezentacja zapisana jako klip wideo.

Format pliku MP4 jest odtwarzany w wielu odtwarzaczach multimedialnych, takich jak program Windows Media Player.

Windows Media Video

wmv

Prezentacja zapisana jako klip wideo.

Format plików WMV jest odtwarzany dla wielu odtwarzaczy multimedialnych.

Uwaga: Ten format jest dostępny tylko w PowerPoint 2010 i w nowych wersjach.

GIF (Graphics Interchange Format)

gif

Slajd jako grafika do użycia na stronach internetowych.

Format pliku GIF jest ograniczony do obsługi 256 kolorów. Dlatego jest skuteczniejsza w przypadku zeskanowanych obrazów, takich jak ilustracje. Obraz GIF może być także dobrym rozwiązaniem w przypadku rysunków liniowych, obrazów czarno-białych i małych tekstów o wysokości zaledwie kilku pikseli. Plik GIF obsługuje również animację.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) FileFormat

jpg

Slajd jako grafika do użycia na stronach sieci Web.

Format pliku JPEG obsługuje 16 milionów kolorów i najlepiej nadaje się do fotografii i złożonej grafiki.

PNG (Portable Network Graphics) Format

png

Slajd jako grafika do użycia na stronach internetowych.

Plik PNG został zatwierdzony jako standard przez World Wide Web Consortium (W3C) w celu zastąpienia obrazu GIF. Plik PNG nie obsługuje animacji tak jak plik GIF, a niektóre starsze przeglądarki nie obsługują tego formatu pliku. Format PNG obsługuje przezroczyste tła.

TIFF (Format pliku obrazu tagu)

tif

Slajd jako grafika do użycia na stronach internetowych.

TIFF to najlepszy format pliku do przechowywania bitowych zamapowanych obrazów na komputerach osobistych. Grafiki TIFF mogą mieć dowolną rozdzielczość, mogą być czarno-białe, skalowane na szaro lub kolorowo.

Mapa bitowa niezależna od urządzenia

bmp

Slajd jako grafika do użycia na stronach internetowych.

Mapa bitowa to reprezentacja składaca się z wierszy i kolumn kropek, obrazu graficznego w pamięci komputera. Wartość każdej kropki (niezależnie od tego, czy jest wypełniana) jest przechowywana w jednym lub wielu bitach danych.

Metaplik Windows

wmf

Slajd jako 16-bitowa grafika (do użytku z systemem Microsoft Windows 3.x lub nowszym).

Rozszerzony metaplik Windows

emf

Slajd jako 32-bitowa grafika (do użytku z systemem Microsoft Windows 95 i nowszymi wersjami).

Konspekt/RTF

rtf

Konspekt prezentacji jako dokument tylko tekstowy, który zapewnia mniejszy rozmiar plików oraz możliwość udostępniania plików bez makr innym osobom, które mogą nie mieć tej samej wersji programu PowerPoint lub systemu operacyjnego, które posiadasz. Żaden tekst w okienku notatek nie jest zapisywany w tym formacie pliku.

Prezentacja z obrazami w programie PowerPoint

pptx

Prezentacja PowerPoint, w której każdy slajd został przekonwertowany na obraz. Zapisanie pliku jako prezentacji obrazu programu PowerPoint spowoduje zmniejszenie rozmiaru pliku. Jednak niektóre informacje zostaną utracone.

Ściśle otwarta prezentacja XML

pptx

Prezentacja w formacie pliku prezentacji programu PowerPoint w ścisłej wersji ISO.

Prezentacja OpenDocument

odp

Pliki prezentacji można PowerPoint, aby można je było otwierać w aplikacjach do prezentacji w formacie OpenDocument, takich jak Dokumenty Google i OpenOffice.org Impress. Prezentacje w formacie ODP można też otwierać w programie PowerPoint. Zapisywanie i otwieranie plików ODP może okazać się utracone.

Jednoplikowa strona sieci Web

mht; mhtml

Stronę sieci Web jako jeden plik z plikiem htm i wszystkimi plikami obsługi, takimi jak obrazy, pliki dźwiękowe, kaskadowe arkusze stylów, skrypty i nie tylko. Ten program dobrze się do wysyłania prezentacji pocztą e-mail

Uwaga: Ten format jest dostępny tylko w programie PowerPoint 2007.

Strona sieci Web

htm; html

Stronę sieci Web jako folder z plikiem htm i wszystkimi plikami obsługi, takimi jak obrazy, pliki dźwiękowe, kaskadowe arkusze stylów, skrypty i nie tylko. Ten program pozwala zamieszczać wpisy w witrynie lub edytować zawartość za pomocą strony Microsoft Office FrontPage lub innego edytora HTML.

Uwaga: Ten format jest dostępny tylko w programie PowerPoint 2007.

Ważne: PowerPoint nie obsługuje następujących czynności:

 • Zapisywanie w formatach plików programu PowerPoint 95 (lub wcześniejszych).

 • Pliki kreatora pakiecie i podróży (ppz).

Początek strony

Użyj przycisku > Zapisz jako, aby zapisać prezentację jako jeden z typów plików wymienionych poniżej.  

Domyślnym formatem plików w wersji PowerPoint dla systemu macOS 2008 lub nowszej jest pptx.

Typ pliku

Rozszerzenie

Użyj, aby zapisać

Prezentacja programu PowerPoint

pptx

Prezentację, która można otworzyć na komputerze Mac w programie PowerPoint 2008 lub nowszej wersji albo można otworzyć na komputerze PC w PowerPoint 2007 i nowszej wersji. 

Prezentację można też otworzyć na dowolnym urządzeniu przenośnym, na PowerPoint zainstalowano prezentację.

Prezentacja programu PowerPoint Macro-Enabled programu PowerPoint

pptm

Prezentacja zawierająca kod języka Visual Basic for Applications (VBA).

Prezentacja programu PowerPoint 97–2003

ppt

Prezentacja, która można otworzyć w programie PowerPoint 97 do programu Office PowerPoint 2003.

Format dokumentu PDF

pdf

Format plików elektronicznych oparty na języku PostScript opracowany przez firmę Adobe Systems, który zachowuje formatowanie dokumentu i umożliwia udostępnianie plików.

PowerPoint Design Templates

potx

Szablon PowerPoint prezentacji, który umożliwia formatowanie przyszłych prezentacji.

Szablon projektu Macro-Enabled programu PowerPoint

potm

Szablon, który zawiera wstępnie zatwierdzone makra, które można dodać do szablonu, aby użyć ich w prezentacji.

Szablon projektu programu PowerPoint 97–2003

pot

Szablon, który można otworzyć w programie PowerPoint 97 do programu Office PowerPoint 2003.

Pokaz programu PowerPoint

ppsx

Prezentacja, która zawsze jest otwierana w widoku Pokaz slajdów, a nie w widoku normalnym.

Pokaz Macro-Enabled programu PowerPoint

ppsm

Pokaz slajdów, który zawiera wstępnie zatwierdzone makra, które można uruchamiać w ramach pokazu slajdów.

Pokaz programu PowerPoint 97–2003

pps

Pokaz slajdów, który można otworzyć w programie PowerPoint 97 w programie Office PowerPoint 2003.

PowerPoint Add-In

ppam

Dodatek, który przechowuje polecenia niestandardowe, kod języka Visual Basic for Applications (VBA) i specjalne funkcje, takie jak dodatek.

Ta opcja znajduje się w menu Plik > Eksportuj.

PowerPoint 97–2003 Add-In

ppa

Dodatek, który można otworzyć w programie PowerPoint 97 do programu Office PowerPoint 2003.

Ta opcja znajduje się w menu Plik > Eksportuj.

Prezentacja XML programu PowerPoint

xml

Prezentacja w standardowym formacie pliku z obsługą języka XML.

MPEG-4 Video

mp4

Prezentacja zapisana jako klip wideo.

Format pliku MP4 jest odtwarzany w wielu odtwarzaczach multimedialnych, takich jak program Windows Media Player.

Uwaga: Ten format jest dostępny tylko w programie PowerPoint dla Microsoft 365 dla komputerów Mac. Można go znaleźć, wybierając pozycję Plik > Eksportuj.

MOV

mov

Prezentacja zapisana jako klip wideo.

Pliki MOV można odtwarzać w dowolnej aplikacji obsługującej filmy programu QuickTime.

Uwaga: Ten format jest dostępny tylko w programie PowerPoint dla Microsoft 365 dla komputerów Mac. Można go znaleźć, wybierając pozycję Plik > Eksportuj.

GIF (Graphics Interchange Format)

gif

Slajd jako grafika do użycia na stronach internetowych.

Format pliku GIF jest ograniczony do obsługi 256 kolorów. Dlatego jest skuteczniejsza w przypadku zeskanowanych obrazów, takich jak ilustracje. Obraz GIF może być także dobrym rozwiązaniem w przypadku rysunków liniowych, obrazów czarno-białych i małych tekstów o wysokości zaledwie kilku pikseli. Plik GIF obsługuje animację i przezroczyste tła.

Ta opcja znajduje się w menu Plik > Eksportuj.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) FileFormat

jpg

Slajd jako grafika do użycia na stronach sieci Web.

Format pliku JPEG obsługuje 16 milionów kolorów i najlepiej nadaje się do fotografii i złożonej grafiki.

Ta opcja znajduje się w menu Plik > Eksportuj.

PNG (Portable Network Graphics) Format

png

Slajd jako grafika do użycia na stronach internetowych.

Plik PNG został zatwierdzony jako standard przez World Wide Web Consortium (W3C) w celu zastąpienia obrazu GIF. Plik PNG nie obsługuje animacji tak jak plik GIF, a niektóre starsze przeglądarki nie obsługują tego formatu pliku.

Ta opcja znajduje się w menu Plik > Eksportuj.

TIFF (Format pliku obrazu tagu)

tif

Slajd jako grafika do użycia na stronach internetowych.

TIFF to najlepszy format pliku do przechowywania bitowych zamapowanych obrazów na komputerach osobistych. Grafiki TIFF mogą mieć dowolną rozdzielczość, mogą być czarno-białe, skalowane na szaro lub kolorowo.

Ta opcja znajduje się w menu Plik > Eksportuj.

Mapa bitowa niezależna od urządzenia

bmp

Slajd jako grafika do użycia na stronach internetowych.

Mapa bitowa to reprezentacja składaca się z wierszy i kolumn kropek, obrazu graficznego w pamięci komputera. Wartość każdej kropki (niezależnie od tego, czy jest wypełniana) jest przechowywana w jednym lub wielu bitach danych.

Ta opcja znajduje się w menu Plik > Eksportuj.

Tekst sformatowany RTF

rtf

Konspekt prezentacji jako dokument tylko tekstowy, który zapewnia mniejszy rozmiar plików oraz możliwość udostępniania plików bez makr innym osobom, które mogą nie mieć tej samej wersji programu PowerPoint lub posiadanego systemu operacyjnego. Żaden tekst w okienku notatek nie jest zapisywany w tym formacie pliku.

Ta opcja znajduje się w menu Plik > Eksportuj.

Prezentacja OpenDocument

odp

Pliki prezentacji można PowerPoint, aby można je było otwierać w aplikacjach do prezentacji w formacie OpenDocument, takich jak Dokumenty Google i OpenOffice.org Impress. Prezentacje w formacie ODP można też otwierać w programie PowerPoint. Zapisywanie i otwieranie plików ODP może okazać się utracone.

Zapisywanie w formacie JPEG lub innym typie obrazu

Gdy zapisujesz prezentację jako plik JPEG lub inny typ pliku obrazu, każdy slajd staje się obrazem i jest zapisywany jako osobny plik w nowym folderze.

 1. Kliknij pozycję Plik > Eksportuj.

 2. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać pliki, a następnie w oknie Format pliku kliknij odpowiednią opcję: JPEG, TIFF, PNG, GIF lub BMP.

 3. Kliknij przycisk Zapisz.

W PowerPoint dla sieci Web, możesz otwierać następujące typy plików do edycji:

 • pptx

 • ppsx

 • odp

Możesz także otwierać te starsze typy plików, ale tylko do odczytu pliku, a nie do edytowania go. Jeśli chcesz edytować plik tego typu, otwórz go, a następnie użyj menu Plik > Zapisz kopię, aby zapisać plik jako plik pptx, który można edytować:

 • ppt

 • pps

W programie PowerPoint dla sieci Web nie można otworzyć następujących formatów plików, ale można otworzyć plik pptx, ppsx lub odp, a następnie zapisać prezentację w następujących formatach za pomocą menu Plik > Pobierz jako:

 • pdf

 • jpg (Po wybraniu tego formatu każdy slajd w prezentacji jest zapisywany jako pojedynczy plik obrazu jpg).

Zobacz też

Formaty plików audio i wideo obsługiwane w programie PowerPoint

Spakowania prezentacji na dysk flash CD lub USB

Blokowanie lub odblokowywanie zawartości zewnętrznej w dokumentach pakietu Office

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×