Funkcja ŚREDNIA.JEŻELI

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania średnia  Funkcja w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca średnią (średnią arytmetyczną) wszystkich komórek z zakresu, które spełniają podane kryteria.

Składnia

ŚREDNIA.JEŻELI(zakres; kryteria;[średnia_zakres])

W składni funkcji ŚREDNIA.JEŻELI występują następujące argumenty:

 • Zakres    Argument wymagany. Jedna lub więcej komórek, które mają zostać uśrednione, włączając w to liczby lub nazwy, a także tablice lub odwołania zawierające liczby.

 • Kryteria    Argument wymagany. Kryteria w postaci liczby, wyrażenia, odwołania do komórki lub tekstu, określające komórki, dla których zostanie obliczona średnia. Kryteria można wyrazić na przykład jako 32, "32", ">32", "jabłka" lub B4.

 • Średnia_zakres    Argument opcjonalny. Rzeczywisty zestaw komórek, dla których zostanie obliczona średnia. W przypadku pominięcia tego argumentu zostanie użyty parametr zakres.

Spostrzeżenia

 • Komórki z zakresu zawierające wartość PRAWDA lub FAŁSZ są ignorowane.

 • Jeśli komórka określona w argumencie średnia_zakres jest pusta, funkcja ŚREDNIA.JEŻELI ignoruje ją.

 • Jeśli argument zakres jest pusty lub jest wartością tekstową, średnia zwraca #DIV0! #ADR!.

 • Jeśli komórka określona dla argumentu kryteria jest pusta, funkcja ŚREDNIA.JEŻELI potraktuje ją jako wartość 0.

 • Jeśli żadna z komórek w zakresie nie spełni kryteriów, średnia. Jeżeli zwraca wartość #DIV/0! #ADR!.

 • W kryteriach można stosować znaki wieloznaczne: znak zapytania (?) i gwiazdkę (*). Znak zapytania odpowiada dowolnemu pojedynczemu znakowi; gwiazdka odpowiada dowolnej sekwencji znaków. Aby wyszukać znak zapytania lub gwiazdkę, należy przed takim znakiem wpisać tyldę (~).

 • Argument średnia_zakres nie musi mieć tego samego rozmiaru i kształtu co argument zakres. Podczas określania rzeczywistych komórek, których średnia zostanie obliczona, górna lewa komórka argumentu średnia_zakres jest traktowana jako początek zakresu, a następnie uwzględniane są komórki odpowiadające rozmiarem i kształtem zakresowi. Przykład:

Argument zakres

Argument średnia_zakres

Rzeczywiste komórki uwzględniane w obliczeniach

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:B3

B1:B5

A1:B4

C1:D4

C1:D4

A1:B4

C1:C2

C1:D4

Uwaga: Funkcja ŚREDNIA.JEŻELI umożliwia mierzenie tendencji centralnej, czyli lokalizacji środka zbioru w rozkładzie statystycznym. Trzy najczęściej używane miary tendencji centralnej to:

 • Średnia     — średnia arytmetyczna, obliczana jako suma zbioru wartości podzielona przez ich liczbę. Na przykład średnią liczb 2, 3, 3, 5, 7 i 10 jest wartość 30 podzielona przez 6, czyli 5.

 • Mediana     — środkowa liczba w zbiorze wartości (połowa liczb jest większa lub równa medianie, a połowa liczb jest mniejsza lub równa medianie). Na przykład medianą zbioru 2, 3, 3, 5, 7 i 10 jest 4.

 • Wyst.najczęściej     — najczęściej występująca wartość w zbiorze (dominanta). Na przykład dominantą zbioru 2, 3, 3, 5, 7 i 10 jest 3.

W przypadku symetrycznego rozkładu zbioru liczb wszystkie trzy miary tendencji centralnej są takie same. W przypadku skośnego rozkładu zbioru liczb miary mogą być różne.

Przykłady

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Prowizja

100 000

7000

200 000

14 000

300 000

21 000

400 000

28 000

Formuła

Opis

Wynik

=ŚREDNIA.JEŻELI(B2:B5;"<23000")

Średnia wszystkich prowizji mniejszych niż 23 000. Trzy z czterech prowizji spełniają ten warunek, a ich suma wynosi 42 000.

14 000

=ŚREDNIA.JEŻELI(A2:A5;"<250000")

Średnia wszystkich wartości nieruchomości mniejszych niż 250 000. Dwie z czterech wartości nieruchomości spełniają ten warunek, a ich suma wynosi 300 000.

150 000

=ŚREDNIA.JEŻELI(A2:A5;"<95000")

Średnia wszystkich wartości właściwości mniejszych niż 95000. Ponieważ liczba wartości właściwości spełniających ten warunek jest równa 0, funkcja średnia. Jeżeli zwraca wartość #DIV/0! błąd, ponieważ próbuje podzielić przez 0.

#DZIEL/0!

=ŚREDNIA.JEŻELI(A2:A5;">250000";B2:B5)

Średnia wszystkich prowizji o wartości nieruchomości większych niż 250 000. Dwie prowizje spełniają ten warunek, a ich suma wynosi 49 000.

24 500

Przykład 2

Region

Zyski (w tysiącach)

Wschód

45 678

Zachód

23 789

Północ

-4789

Południe (nowy oddział)

0

Środkowy zachód

9678

Formuła

Opis

Wynik

=ŚREDNIA.JEŻELI(A2:A6;"=*Zachód";B2:B6)

Średnia zysków z regionów Zachód oraz Środkowy zachód.

16 733,5

=ŚREDNIA.JEŻELI(A2:A6;"<>*(nowy oddział)";B2:B6)

Średnia zysków dla wszystkich regionów z wyjątkiem nowych oddziałów.

18 589

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Subskrypcja umożliwiająca maksymalne wykorzystanie Twojego czasu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×