Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji ŚREDNIA.JEŚLI  w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca średnią (średnią arytmetyczną) wszystkich komórek z zakresu, które spełniają podane kryteria.

Składnia

ŚREDNIA.JEŻELI(zakres; kryteria;[średnia_zakres])

W składni funkcji ŚREDNIA.JEŻELI występują następujące argumenty:

 • Zakres    Argument wymagany. Jedna lub więcej komórek, które mają zostać uśrednione, włączając w to liczby lub nazwy, a także tablice lub odwołania zawierające liczby.

 • Kryteria    Argument wymagany. Kryteria w postaci liczby, wyrażenia, odwołania do komórki lub tekstu, określające komórki, dla których zostanie obliczona średnia. Kryteria można wyrazić na przykład jako 32, "32", ">32", "jabłka" lub B4.

 • Średnia_zakres    Argument opcjonalny. Rzeczywisty zestaw komórek, dla których zostanie obliczona średnia. W przypadku pominięcia tego argumentu zostanie użyty parametr zakres.

Spostrzeżenia

 • Komórki z zakresu zawierające wartość PRAWDA lub FAŁSZ są ignorowane.

 • Jeśli komórka określona w argumencie średnia_zakres jest pusta, funkcja ŚREDNIA.JEŻELI ignoruje ją.

 • Jeśli zakres jest pusty lub ma wartość tekstową, funkcja ŚREDNIA.JEŻELI zwraca #DIV0! wartość błędu.

 • Jeśli komórka określona dla argumentu kryteria jest pusta, funkcja ŚREDNIA.JEŻELI potraktuje ją jako wartość 0.

 • Jeśli żadna z komórek w zakresie nie spełnia kryteriów, funkcja ŚREDNIA.JEŻELI #DIV/0! wartość błędu.

 • W kryteriach można stosować znaki wieloznaczne: znak zapytania (?) i gwiazdkę (*). Znak zapytania odpowiada dowolnemu pojedynczemu znakowi; gwiazdka odpowiada dowolnej sekwencji znaków. Aby wyszukać znak zapytania lub gwiazdkę, należy przed takim znakiem wpisać tyldę (~).

 • Argument średnia_zakres nie musi mieć tego samego rozmiaru i kształtu co argument zakres. Podczas określania rzeczywistych komórek, których średnia zostanie obliczona, górna lewa komórka argumentu średnia_zakres jest traktowana jako początek zakresu, a następnie uwzględniane są komórki odpowiadające rozmiarem i kształtem zakresowi. Przykład:

Argument zakres

Argument średnia_zakres

Rzeczywiste komórki uwzględniane w obliczeniach

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:B3

B1:B5

A1:B4

C1:D4

C1:D4

A1:B4

C1:C2

C1:D4

Uwaga: Funkcja ŚREDNIA.JEŻELI umożliwia mierzenie tendencji centralnej, czyli lokalizacji środka zbioru w rozkładzie statystycznym. Trzy najczęściej używane miary tendencji centralnej to:

 • Średnia     — średnia arytmetyczna, obliczana jako suma zbioru wartości podzielona przez ich liczbę. Na przykład średnią liczb 2, 3, 3, 5, 7 i 10 jest wartość 30 podzielona przez 6, czyli 5.

 • Mediana     — środkowa liczba w zbiorze wartości (połowa liczb jest większa lub równa medianie, a połowa liczb jest mniejsza lub równa medianie). Na przykład medianą zbioru 2, 3, 3, 5, 7 i 10 jest 4.

 • Wyst.najczęściej     — najczęściej występująca wartość w zbiorze (dominanta). Na przykład dominantą zbioru 2, 3, 3, 5, 7 i 10 jest 3.

W przypadku symetrycznego rozkładu zbioru liczb wszystkie trzy miary tendencji centralnej są takie same. W przypadku skośnego rozkładu zbioru liczb miary mogą być różne.

Przykłady

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Wartość nieruchomości

Prowizja

100000

7000

200000

14000

300000

21000

400000

28000

Formuła

Opis

Wynik

=ŚREDNIA.JEŻELI(B2:B5;"<23000")

Średnia wszystkich prowizji mniejszych niż 23 000. Trzy z czterech prowizji spełniają ten warunek, a ich suma wynosi 42 000.

14000

=ŚREDNIA.JEŻELI(A2:A5;"<250000")

Średnia wszystkich wartości nieruchomości mniejszych niż 250 000. Dwie z czterech wartości nieruchomości spełniają ten warunek, a ich suma wynosi 300 000.

150000

=ŚREDNIA.JEŻELI(A2:A5;"<95000")

Średnia wszystkich wartości nieruchomości poniżej 95 000. Ponieważ istnieje 0 wartości nieruchomości spełniających ten warunek, funkcja ŚREDNIA.JEŚLI zwraca #DIV/0! , ponieważ próbuje podzielić przez 0.

#DZIEL/0!

=ŚREDNIA.JEŻELI(A2:A5;">250000";B2:B5)

Średnia wszystkich prowizji o wartości nieruchomości większych niż 250 000. Dwie prowizje spełniają ten warunek, a ich suma wynosi 49 000.

24500

Przykład 2

Region

Zyski (w tysiącach)

Wschód

45678

Zachód

23789

Północ

-4789

Południe (nowy oddział)

0

Środkowy zachód

9678

Formuła

Opis

Wynik

=ŚREDNIA.JEŻELI(A2:A6;"=*Zachód";B2:B6)

Średnia zysków z regionów Zachód oraz Środkowy zachód.

16 733,5

=ŚREDNIA.JEŻELI(A2:A6;"<>*(nowy oddział)";B2:B6)

Średnia zysków dla wszystkich regionów z wyjątkiem nowych oddziałów.

18589

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×