Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Zwraca wartość tego samego typu co wartość przekazywana do funkcji, określając wartość bezwzględną liczby.

Składnia

Abs(liczba)

Wymagana liczbaargument może być dowolną prawidłową wyrażenie numeryczne. Jeśli liczba zawiera wartość Null, zwracana jest wartość Null; jeśli jest to niezainicjowana zmienna, zwracana jest wartość zero.

Spostrzeżenia

Wartość bezwzględna liczby jest jej niepodpisaną wielkość. Na przykład ABS(-1) i ABS(1) zwracają 1.

Przykłady zapytań

Wyrażenie

Wyniki

SELECT Abs([Rabat]) AS Wyr1 FROM ProductSales;

Zwraca wartości bezwzględne pola "Rabat" z tabeli "Sprzedaży Produktów" w kolumnie Wyr1, konwertuje wartość ujemną na wartości dodatnie (i pozostawia liczby dodatnie bez zmian).

SELECT Abs([Rabat]/[CenaSprzedaży]) AS DiscountPercent FROM ProductSales;

Oblicza wszystkie wartości w polu "Rabat" jako procent pola "CenaSprzedaży" i jest wyświetlana w kolumnie "CenaKońcowa".

Przykład VBA

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji Abs do obliczenia wartości bezwzględnej liczby.

Dim MyNumber
MyNumber = Abs(50.3) ' Returns 50.3.
MyNumber = Abs(-50.3) ' Returns 50.3.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×