Funkcja COS

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji COS w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca cosinus danego kąta.

Składnia

COS(liczba)

W składni funkcji COS występują następujące argumenty:

  • Liczba Argument wymagany. Kąt w radianach, dla którego należy obliczyć cosinus.

Spostrzeżenie

Jeśli kąt jest wyrażony w stopniach, to należy go pomnożyć przez PI()/180 lub użyć funkcji RADIANY w celu konwertowania stopni na radiany.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Formuła

Opis

Wynik

=COS(1,047)

Cosinus kąta 1,047 radiana

0,5001711

=COS(60*PI()/180)

Cosinus kąta 60 stopni

0,5

=COS(RADIANY(60))

Cosinus kąta 60 stopni

0,5

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×