Uwaga: Funkcja, metoda, obiekt lub właściwość opisana w tym temacie jest wyłączona, jeśli usługa wyrażeń programu Microsoft Jet działa w trybie piaskownicy, co uniemożliwia ocenę potencjalnie niebezpiecznych wyrażeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat trybu piaskownicy, wyszukaj "tryb piaskownicy" w Pomocy.

Zwraca liczbę Long reprezentującą tryb plików otwieranych za pomocą instrukcji Open.

Składnia

FileAttr ( filenumber, returntype)

W składni funkcji FileAttr występują następujące argumenty:

Argument

Opis

numer_pliku

Argument wymagany. Liczba całkowita. Dowolne prawidłowe numer pliku.

returntype (typ zwracany)

Argument wymagany. Liczba całkowita. Liczba wskazująca typ informacji do zwrócenia. Określ wartość 1, aby zwrócić wartość wskazującą tryb pliku. Tylko w systemach 16-bitowych określ wartość 2, aby pobrać uchwyt pliku systemu operacyjnego. zwracany typ 2 nie jest obsługiwany w systemach 32-bitowych i powoduje błąd.

Zwracane wartości

Jeśli argument zwracanyargument ma wartość 1, następujące wartości zwrócone wskazują tryb dostępu do pliku:

Tryb

Wartość

Wprowadzanie danych

1

Dane wyjściowe

2

Losowo

4

Dołączająca

8

Binarny

32

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji FileAttr w celu zwrócenia trybu pliku i uchwytu otwartego pliku. Uchwyt pliku jest zwracany tylko w systemach 16-bitowych. w systemach 32-bitowych przekazanie wartości 2 jako drugiego argumentu generuje błąd.

Dim FileNum, Mode, Handle
FileNum = 1 ' Assign file number.
Open "TESTFILE" For Append As FileNum ' Open file.
Mode = FileAttr(FileNum, 1) ' Returns 8 (Append file mode).
Handle = FileAttr(FileNum, 2) ' Returns file handle.
Close FileNum ' Close file.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×