Zwraca wartość logiczną wskazującą, czy wyrażenie można obliczać jako liczbę.

Składnia

IsNumeric (wyrażenie)

Wymagane wyrażenie jestargument wariantem zawierającym wyrażenie numeryczne lub wyrażenie tekstowe.

Spostrzeżenia

Funkcja IsNumeric zwraca wartość Prawda, jeśli całe wyrażenie jest rozpoznawane jako liczba; w przeciwnym razie zwraca wartość Fałsz.

Funkcja IsNumeric zwraca wartość Fałsz,jeśli wyrażenie jest wyrażenie daty.

Przykłady zapytań

Wyrażenie

Wyniki

SELECT IsNumeric([CenaJednościowa]) AS Wyr1 FROM ProductSales;

Funkcja sprawdza, czy wartość "CenaJednoznacza" jest prawidłową liczbą, i zwraca wynik w kolumnie Wyr1 jako "-1" dla wartości Prawda i "0" dla wartości Fałsz. Wynik to -1 (Prawda).

SELECT IsNumeric([DateofSale]) AS ValidNumber, IsNumeric("487.34") AS NumberTest FROM ProductSales;

Funkcja sprawdza, czy wartości "DateofSale" i "487.34" są prawidłowe i zwraca wynik jako "-1" dla wartości Prawda i "0" dla wartości Fałsz odpowiednio w kolumnie PrawidłoweNumer i Test.liczb. Wynik to 0 (Fałsz) dla argumentu Prawidłowa liczba i -1(Prawda) dla argumentu Test liczb.

Przykład VBA

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji IsNumeric w celu określenia, czy zmienna może być szacowana jako liczba.

Dim MyVar, MyCheck
MyVar = "53" ' Assign value.
MyCheck = IsNumeric(MyVar) ' Returns True.
MyVar = "459.95" ' Assign value.
MyCheck = IsNumeric(MyVar) ' Returns True.
MyVar = "45 Help" ' Assign value.
MyCheck = IsNumeric(MyVar) ' Returns False.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×