Funkcja MIRR

Zwraca wartość podwójnej wartości określającej zmodyfikowaną wewnętrzną stopę zwrotu dla serii okresowych przepływów gotówkowych (płatności i wpływów).

Składnia

MIRR(wartości (), finance_rate,reinvest_rate)

W składni funkcji MIRR występują następujące argumenty:

Argument

Opis

wartości ()

Argument wymagany. Tablica liczb podwójnej precyzji określających wartości przepływów gotówkowych. Tablica musi zawierać co najmniej jedną wartość ujemną (płatność) i co najmniej jedną wartość dodatnią (wpływ).

finance_rate

Argument wymagany. Dwukrotnie określając stopę oprocentowania zapłaconą jako koszt inwestycji.

reinvest_rate

Argument wymagany. Double specifying interest rate received on gains from cash reinvestment.


Spostrzeżenia

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu jest wewnętrzną stopą zwrotu, gdy płatności i wpływy mają różne stopy. Funkcja MIRR uwzględnia zarówno koszt inwestycji(finance_rate),jak i stopę procentową otrzymywaną z ponownego zainwestowania środków pieniężnych(reinvest_rate).

Argumenty finance_ratei reinvest_rate są wartościami procentowymi wyrażonymi jako wartości dziesiętne. Na przykład 12 procent jest wyrażony jako 0,12.

Funkcja MIRR wykorzystuje kolejność wartości w tablicy do interpretowania kolejności płatności i wpływów. Pamiętaj o wprowadzaniu wartości płatności i wpływów w prawidłowej kolejności.

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji MIRR w celu zwrócenia zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu dla serii przepływów gotówkowych zawartych w tablicy Values(). LoanAPR reprezentuje odsetki, a InvAPR stopę procentową otrzymywaną z ponownego zainwestowania.

Dim LoanAPR, InvAPR, Fmt, RetRate, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
LoanAPR = .1 ' Loan rate.
InvAPR = .12 ' Reinvestment rate.
Fmt = "#0.00" ' Define money format.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income
' for four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate internal rate.
RetRate = MIRR(Values(), LoanAPR, InvAPR)
Msg = "The modified internal rate of return " & _
"for these five cash flows is"
Msg = Msg & Format(Abs(RetRate) * 100, Fmt) & "%."
' Display internal return rate.
MsgBox Msg

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×