Funkcja Month

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) określającą liczbę całkowitą z zakresu od 1 do 12, która odpowiada miesiącowi roku.

Składnia

Month(data)

Data wymaganaargument typu wariant, wyrażenie numeryczne, wyrażenie tekstowe lub dowolna kombinacja tych wartości, które mogą reprezentować datę. Jeśli data zawiera wartość Null, zwracana jest wartość Null.

Uwaga: Jeśli ustawieniem właściwości Kalendarz jest kalendarz gregoriański, zwrócona liczba całkowita reprezentuje gregoriański dzień tygodnia dla argumentu daty. Jeśli kalendarz to Hidżry, zwrócona liczba całkowita reprezentuje dzień tygodnia Hidżry dla argumentu daty. W przypadku dat Hidżry liczba argumentu jest dowolnym wyrażeniem liczbowym reprezentującym datę i/lub czas od 2000-01-01 (gregoriański 2 sierpnia 718) do 9666-04-03 (gregoriański 31 grudnia 9999).

Przykład kwerendy

Wyrażenie

Wyniki

SELECT Month(#10/10/2018#) AS MonthTest FROM ProductSales;

Zwraca liczbę reprezentującą "miesiąc" ciągu "2018-10-10". Wynik: 10.

Przykład VBA

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji Miesiąc w celu uzyskania miesiąca od określonej daty. W środowisku programistyki literał daty jest wyświetlany w formacie daty krótkiej przy użyciu ustawień regionalnych kodu.

Dim MyDate, MyMonth
MyDate = #February 12, 1969# ' Assign a date.
MyMonth = Month(MyDate) ' MyMonth contains 2.

Zobacz też

Wybieranie odpowiedniej funkcji daty

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×