Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji ODCH.ODCH.ODCH.POS  w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca wartość średnią odchyleń bezwzględnych punktów danych od ich wartości średniej. Funkcja ODCH.ŚREDNIE jest miarą zmienności zbioru danych.

Składnia

ODCH.ŚREDNIE(liczba1;[liczba2];...)

W składni funkcji ODCH.ŚREDNIE występują następujące argumenty.

  • Liczba1; liczba2;...    Argument Liczba1 jest wymagany, pozostałe są opcjonalne. Od 1 do 255 argumentów, dla których należy wyznaczyć średnią odchyleń bezwzględnych. Zamiast argumentów rozdzielonych średnikami można zastosować pojedynczą tablicę lub odwołanie do tablicy.

Spostrzeżenia

  • Funkcja ODCH.ŚREDNIE zależy od przyjętego systemu jednostek danych wejściowych.

  • Argumenty muszą być liczbami albo nazwami, tablicami lub odwołaniami zawierającymi liczby.

  • Wartości logiczne i tekstowe reprezentacje liczb wpisane bezpośrednio na liście argumentów są liczone.

  • Jeśli argument tablicowy lub odwołaniowy zawiera tekst, wartości logiczne lub puste komórki, to wartości te są ignorowane. Komórki o wartości zero są jednak włączane do obliczeń.

  • Równanie na średnie odchylenie jest następujące:

    Równanie

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

4

Średnia odchyleń bezwzględnych liczb w komórkach A2:A8 od ich średniej (1,020408)

5

6

7

5

4

3

Formuła

Wynik

=ODCH.ŚREDNIE(A2:A8)

1,020408

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×