Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji ODCH.ODCH.ODCH.POS  w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca wartość średnią odchyleń bezwzględnych punktów danych od ich wartości średniej. Funkcja ODCH.ŚREDNIE jest miarą zmienności zbioru danych.

Składnia

ODCH.ŚREDNIE(liczba1;[liczba2];...)

W składni funkcji ODCH.ŚREDNIE występują następujące argumenty.

  • Liczba1; liczba2;...    Argument Liczba1 jest wymagany, pozostałe są opcjonalne. Od 1 do 255 argumentów, dla których należy wyznaczyć średnią odchyleń bezwzględnych. Zamiast argumentów rozdzielonych średnikami można zastosować pojedynczą tablicę lub odwołanie do tablicy.

Spostrzeżenia

  • Funkcja ODCH.ŚREDNIE zależy od przyjętego systemu jednostek danych wejściowych.

  • Argumenty muszą być liczbami albo nazwami, tablicami lub odwołaniami zawierającymi liczby.

  • Wartości logiczne i tekstowe reprezentacje liczb wpisane bezpośrednio na liście argumentów są liczone.

  • Jeśli argument tablicowy lub odwołaniowy zawiera tekst, wartości logiczne lub puste komórki, to wartości te są ignorowane. Komórki o wartości zero są jednak włączane do obliczeń.

  • Równanie na średnie odchylenie jest następujące:

    Równanie

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

4

Średnia odchyleń bezwzględnych liczb w komórkach A2:A8 od ich średniej (1,020408)

5

6

7

5

4

3

Formuła

Wynik

=ODCH.ŚREDNIE(A2:A8)

1,020408

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×