Funkcja Second

Zwraca wartość typu wariant (liczba całkowita) określającą liczbę całkowitą z zakresu od 0 do 59 włącznie, która odpowiada sekundzie minuty.

Składnia

Second ( godzina )

Wymagany czasargument to dowolny wariant, wyrażenie numeryczne, wyrażenie tekstowe lub dowolną kombinację tych, które mogą reprezentować godzinę. Jeśli godzina zawiera wartość null, jest zwracana wartość null .

Przykład zapytania

Wyrażenie

Wyniki

Wybierz pozycję Second ([Data_godzina]) jako SecondValue z ProductSales;

Zwraca wartość "sekund" pola "DateTime" bez żadnych innych informacji i wyświetla w kolumnie SecondValue.

Przykład języka VBA

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto drugiej funkcji w celu uzyskania sekundy minuty od określonego czasu. W środowisku programistycznym literał godziny jest wyświetlany w formacie godziny krótkiej przy użyciu ustawień regionalnych kodu.

Dim MyTime, MySecond
MyTime = #4:35:17 PM# ' Assign a time.
MySecond = Second(MyTime) ' MySecond contains 17.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zobacz też

Wybieranie odpowiedniej funkcji daty

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×