Funkcja StringFromGUID

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Funkcja StringFromGUID konwertuje GUID, czyli tablica typu bajtu ciąg.

Składnia

StringFromGUID ( guid )

Argument wymagany identyfikator guid jest tablicą danych bajt umożliwia jednoznacznie identyfikować aplikacji, składnika lub elementu danych do systemu operacyjnego.


Uwagi

Aparat bazy danych programu Microsoft Access przechowuje identyfikatory GUID w postaci tablic typu bajt. Jednak Microsoft Office Access 2007 nie może zwrócić danych bajt z kontrolka na formularz lub raport. Aby zwrócić wartość identyfikatora GUID z formantu, należy przekonwertować go na ciąg. Aby przekonwertować identyfikator GUID ciągu, funkcja StringFromGUID . Aby przekonwertować ciąg na identyfikator GUID, należy użyć funkcji GUIDFromString .

Na przykład może być konieczne odwołują się do pola, które zawiera identyfikator GUID podczas korzystania z replikacji bazy danych. Aby zwrócić wartość formantu w formularzu powiązane z polem zawierającym identyfikator GUID, funkcja StringFromGUID przekonwertować identyfikator GUID na ciąg.

Przykład

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W poniższym przykładzie zwraca wartość formantu s_GUID w formularzu Pracownicy w postaci ciągu a przypisuje go do zmiennej będącej ciągiem. Formant s_GUID jest powiązany z polem s_GUID, jednego z pól systemowych, dołączanych do każdej zreplikowanej tabeli w zreplikowanej bazy danych.

Public Sub StringValueOfGUID()
Dim ctl As Control
Dim strGUID As String
' Get the GUID.
Set ctl = Forms!Employees!s_GUID
Debug.Print TypeName(ctl.Value)
' Convert the GUID to a string.
strGUID = StringFromGUID(ctl.Value)
Debug.Print TypeName(strGUID)
End Sub
Bądź o krok do przodu dzięki platformie Microsoft 365

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×