Funkcja Switch

Wyznacza wartość listy wyrażeń i zwraca wartość typu wariant lub wyrażenie skojarzone z pierwszym wyrażeniem na liście, które ma wartość Prawda.

Składnia

Switch(wyr-1, wartość-1 [, wyr-2, wartość-2 ] ... [, wyr-n, wartość-n ] )

W składni funkcji Przełącz występują następujące argumenty:

Argument

Opis

wyrażenie

Argument wymagany. Wyrażenie wariantowe, które ma zostać oszacowane.

wartość

Argument wymagany. Wartość lub wyrażenie do zwrócenia, jeśli odpowiadające wyrażenie ma wartość Prawda.

Spostrzeżenia

Lista funkcji Przełączargument składa się z par wyrażeń i wartości. Wyrażenia są obliczane od lewej do prawej strony i zwracana jest wartość skojarzona z pierwszym wyrażeniem, które zostanie ocenione jako Prawda. Jeśli części nie są prawidłowo sparowane, wystąpi błąd czasu wykonania błąd. Jeśli na przykład wyr-1 ma wartość Prawda,przełącznik zwraca wartość-1. Jeśli wyr-1 ma wartość Fałsz,ale wyr-2 ma wartość Prawda,przełącznik zwraca wartość-2i tak dalej.

Funkcja Przełącznik zwraca wartość null, jeśli:

  • Żadne z wyrażeń nie ma wartości Prawda.

  • Pierwsze wyrażenie Prawda ma odpowiadającą jej wartość Null.

Przełącznik oblicza wszystkie wyrażenia, mimo że zwraca tylko jedno z nich. Dlatego należy uważać na efekty boczne. Jeśli na przykład ocena dowolnego wyrażenia powoduje błąd dzielenia przez zero, wystąpi błąd.

Przykład kwerendy

Wyrażenie

Wyniki

SELECT ProductSales.ProductID, Switch([ProductID]="PRO_XYZ1","First",[ProductID]="PRO_XYZ2","Two",[ProductID]="PRO_XYZ1","Ten") AS testSwitch FROM ProductSales;

Zwraca wartość "ProductID", oblicza wyrażenia w formule "Switch" i przełącza istniejące wartości ze zdefiniowanymi wartościami dla wszystkich wyrażeń "True". Na przykład: "PRO_XYZ1" jest zamieniane na "Pierwszy", "PRO_XYZ2" jest zamieniane na "Dwa" i tak dalej.

Przykład VBA

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji Switch w celu zwrócenia nazwy języka, która jest taka sama jak nazwa miasta.

Function MatchUp (CityName As String)
Matchup = Switch(CityName = "London", "English", _
CityName = "Rome", "Italian", _
CityName = "Paris", "French")
End Function

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×