Funkcja Timer

Zwraca wartość typu Pojedyncza precyzja odpowiadającą liczbie sekund, jaka upłynęła od północy.

Składnia

Timer

Spostrzeżenia

W systemie Microsoft Windows funkcja Czasomierz zwraca ułamki sekund. Na komputerze Macintosh rozdzielczość czasomierza wynosi jedną sekundę.

Przykład kwerendy

Wyrażenie

Wyniki

SELECT Timer() AS SecondsPast FROM ProductSales GROUP BY Timer();

Zwraca liczbę sekund, które upłynęły od północy na podstawie czasu systemowego i jest wyświetlana w kolumnie SecondsPast (Czas Sekundy).

Przykład VBA

Uwaga: Poniższe przykłady przedstawiają sposób użycia tej funkcji w module języka Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pracy w języku VBA, wybierz pozycję Dokumentacja dewelopera z listy rozwijanej obok przycisku Wyszukaj i wprowadź odpowiednie terminy w polu wyszukiwania.

W tym przykładzie użyto funkcji Czasomierz do wstrzymania aplikacji. W tym przykładzie użyto również doEvents, aby podołać innym procesom podczas wstrzymania.

Dim PauseTime, Start, Finish, TotalTime
If (MsgBox("Press Yes to pause for 5 seconds", _
4)) = vbYes Then
PauseTime = 5 ' Set duration.
Start = Timer ' Set start time.
Do While Timer < Start + PauseTime
DoEvents ' Yield to other processes.
Loop
Finish = Timer ' Set end time.
TotalTime = Finish - Start ' Calculate total time.
MsgBox "Paused for " & TotalTime & " seconds"
Else
End
End If

Zobacz też

Wybieranie odpowiedniej funkcji daty

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×