Funkcje analizy biznesowej w programie Excel i usługach programu Excel (SharePoint Server 2013)

Analiza biznesowa (Business Intelligence, BI) jest zasadniczo zbiorem narzędzi i procesów, których używa się do gromadzenia danych i przekształcania ich w przydatne informacje pomocne w podejmowaniu lepszych decyzji. Program Excel 2013 oferuje mnóstwo nowych funkcji analizy biznesowej, zapewniających łatwiejsze niż kiedykolwiek dotąd zbieranie danych i tworzenie na ich podstawie zaawansowanych raportów, kart wyników i pulpitów nawigacyjnych. Usługi programu Excel w programie SharePoint Server 2013 (wdrożone lokalnie) umożliwiają udostępnianie, wyświetlanie, przeglądanie i odświeżanie skoroszytów w oknie przeglądarki — podobnie jak w programie Excel.

Przeczytaj ten artykuł, aby poznać funkcje analizy biznesowej w programie Excel oraz dowiedzieć się, które z nich są obsługiwane w usługach programu Excel i aplikacji Excel Web App.

Uwaga: Informacje w tym artykule dotyczą wyłącznie programu Excel 2013 i programu SharePoint Server 2013 (używanych lokalnie). Jeśli szukasz informacji o analizie bi w chmurze, zobacz funkcje analiz bi w usłudze Power BI dla Microsoft 365, programie Excel i usłudze SharePoint Online.

W tym artykule

Jakie funkcje analizy biznesowej są dostępne w programie Excel?

W programie Excel 2013 można wykonywać szereg zadań — od uzyskiwania danych po tworzenie raportów — w ramach rozwiązania organizacji do analizy biznesowej. Poniższa tabela zawiera podsumowanie zaawansowanych funkcji analizy biznesowej, które są dostępne w programie Excel.

Zadanie

Opis

Pobieranie danych do programu Excel

Możesz importować danez zewnętrznych źródeł danych, takich jak tabele programu SQL Server, moduły usług SQL Server Analysis Services, Microsoft Azure dane, dane OData i nie tylko.

Za pomocą dodatku Power Query można znaleźć, połączyć i uściślić dane z rozmaitych źródeł, w tym wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych.

Dane można zaimportować do programu Excel lub można użyć połączenia danych w celu tworzenia wykresów, tabel i raportów przy użyciu danych zewnętrznych.

Sortowanie i porządkowanie danych oraz praca z nimi w programie Excel

Za pomocą funkcji Wypełnianie błyskawiczne możesz formatować kolumny danych, aby były wyświetlane w określony sposób.

Możesz też tworzyć modele danych w celu połączenia tabel danych w jedno źródło danych, które będzie można wykorzystać do tworzenia raportów, w tym widoków tworzonych przy użyciu programu Power View.

Za pomocą funkcji Szybka analiza możesz zaznaczać dane i wyświetlać zalecane sposoby ich wizualizacji.

Wizualizowanie danych w programie Excel

Możesz tworzyć rozmaite raporty z tabelami, wykresami liniowymi, słupkowymi, radarowymi itd.

Dodatek Power Map umożliwia tworzenie trójwymiarowych wizualizacji danych na modelu kuli ziemskiej.

Przy użyciu programu Power View możesz utworzyć rozwiązania zawierające interakcyjne wykresy i tabele.

Możesz też tworzyć raporty z formatowaniem warunkowym i kluczowymi wskaźnikami wydajności, aby było widać na pierwszy rzut oka, czy zostały osiągnięte założone cele w zakresie określonych miar wydajności.

Stosowanie filtrów do wykresów i tabel w programie Excel

Możesz dodawać do arkuszy fragmentatory, kontrolki osi czasu oraz filtry, aby ułatwić odbiorcom skoncentrowanie się na ściśle określonych informacjach.

Eksplorowanie i analizowanie danych w programie Excel

Za pomocą funkcji Szybka eksploracja możesz przeglądać informacje zawarte w raportach w formie wykresów przestawnych lub tabel przestawnych i wyświetlać dodatkowe informacje na temat wartości na nowym wykresie lub w nowej tabeli na ekranie. Możesz także używać wielu innych funkcji analizy biznesowej do analizowania danych w programie Excel.

Stosowanie bardziej zaawansowanych funkcji analitycznych

Jeśli znasz oprogramowanie nieco lepiej, możesz tworzyć miary obliczane i obliczeniowe elementy członkowskie dla raportów w formie wykresów bądź tabel przestawnych, w których są stosowane dane usług Analysis Services. Możesz też tworzyć pola obliczeniowe w dodatku Power Pivot.

Aby uzyskać więcej informacji na temat nowych funkcji programu Excel, zobacz Co nowego w programie Excel 2013.

Jakie funkcje analizy biznesowej programu Excel są obsługiwane w programie SharePoint Server 2013?

Wiele z funkcji analizy biznesowej dostępnych w programie Excel jest obsługiwanych w usługach programu Excel w programie SharePoint Server 2013 (wdrożonych lokalnie). Dzięki temu możesz pracować ze skoroszytami w oknie przeglądarki w sposób przypominający pracę z klientem programu Excel. Ogólnie rzecz biorąc, obsługiwane są następujące funkcje:

Podczas używania skoroszytu w oknie przeglądarki nie można tworzyć niektórych rodzajów elementów, takich jak kontrolki osi czasu, raporty w formie wykresów przestawnych, raporty w formie tabel przestawnych, obliczeniowe elementy członkowskie i miary obliczane. Można jednak utworzyć te elementy w programie Excel, przekazać skoroszyt do biblioteki w programie SharePoint Server 2013, a następnie wyświetlić skoroszyt w przeglądarce.

Jakie funkcje analizy biznesowej programu Excel są obsługiwane w usługach programu Excel (SharePoint Server) wraz z aplikacją Excel Web App (Office Web Apps Server)?

Jeśli Twoja organizacja używa programu SharePoint Server 2013 wraz z programem Office Web Apps Server (wdrożonych lokalnie), obsługiwane funkcje analizy biznesowej zależą od tego, jak skonfigurowano oprogramowanie. Do renderowania skoroszytów w oknie przeglądarki używane są usługi programu Excel (SharePoint Server 2013) lub aplikacja Excel Web App (Office Web Apps Server).

Usługi programu Excel i aplikacja Excel Web App nie są identyczne, więc ta decyzja może mieć wpływ na zakres funkcji analizy biznesowej dostępnych podczas korzystania ze skoroszytu w oknie przeglądarki. W poniższej tabeli zestawiono niektóre kluczowe różnice:

Funkcja

Zakres obsługi w przypadku wyświetlania skoroszytów przy użyciu aplikacji Excel Web App

Zakres obsługi w przypadku wyświetlania skoroszytów przy użyciu usług programu Excel

Odświeżanie danych skoroszytu w oknie przeglądarki

Większość zabezpieczonych połączeń danych zewnętrznych nie jest obsługiwana. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z danymi zewnętrznymi w usługach programu Excel.

Większość zabezpieczonych połączeń danych zewnętrznych jest obsługiwana, podobnie jak możliwość odświeżania danych w oknie przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z danymi zewnętrznymi w usługach programu Excel.

Modelowanie danych w programie Excel

Możesz wyświetlać skoroszyty zawierające modele danych, jednak — ogólnie rzecz biorąc — nie możesz eksplorować danych w określonych elementach, jak raporty w formie wykresów przestawnych lub tabel przestawnych czy kontrolki osi czasu, których źródłem danych są modele danych.

Odświeżanie danych nie jest obsługiwane w oknie przeglądarki, ale można otworzyć skoroszyt w programie Excel, aby odświeżyć dane.

Możesz wyświetlać elementy w skoroszytach zawierających modele danych, a także używać tych elementów.

Wypełnianie błyskawiczne

Możliwość używania funkcji Wypełnianie błyskawiczne podczas wyświetlania lub edytowania skoroszytu w oknie przeglądarki nie jest obsługiwana. Aby korzystać z tej funkcji, należy otworzyć skoroszyt w programie Excel.

Możliwość używania funkcji Wypełnianie błyskawiczne podczas wyświetlania skoroszytu w oknie przeglądarki nie jest obsługiwana. Aby korzystać z tej funkcji, należy otworzyć skoroszyt w programie Excel.

Szybka analiza

Możliwość używania funkcji Szybka analiza podczas wyświetlania lub edytowania skoroszytu w oknie przeglądarki nie jest obsługiwana. Aby korzystać z tej funkcji, należy otworzyć skoroszyt w programie Excel.

Możliwość używania funkcji Szybka analiza podczas wyświetlania skoroszytu w oknie przeglądarki nie jest obsługiwana. Aby korzystać z tej funkcji, należy otworzyć skoroszyt w programie Excel.

Wykresy i tabele, tabele przestawne, wykresy przestawne, raporty i karty wyników

Możliwość wyświetlania, sortowania, filtrowania i używania raportów i kart wyników utworzonych przy użyciu programu Excel jest obsługiwana w oknie przeglądarki.

Możliwość wyświetlania, sortowania, filtrowania i używania raportów i kart wyników jest obsługiwana w oknie przeglądarki.

Power Map

Obecnie widoki utworzone za pomocą dodatku Power Map nie są obsługiwane. Aby korzystać z tej funkcji, należy otworzyć skoroszyt w programie Excel.

Obecnie widoki utworzone za pomocą dodatku Power Map nie są obsługiwane w oknie przeglądarki. Aby korzystać z tej funkcji, należy otworzyć skoroszyt w programie Excel.

Program Power View

Widoki utworzone za pomocą programu Power View nie są obsługiwane w aplikacji Excel Web App.

Widoki utworzone za pomocą programu Power View są obsługiwane w usługach programu Excel.

Fragmentatory i kontrolki osi czasu

Możliwość używania istniejących fragmentatorów i kontrolek osi czasu jest obsługiwana.

Możliwość używania istniejących fragmentatorów i kontrolek osi czasu jest obsługiwana.

Szybka eksploracja

Możliwość używania funkcji Szybka eksploracja jest obsługiwana w oknie przeglądarki.

Możliwość używania funkcji Szybka eksploracja jest obsługiwana w oknie przeglądarki.

Miary obliczeniowe i obliczeniowe elementy członkowskie

Skoroszyty zawierające miary obliczeniowe i obliczeniowe elementy członkowskie są obsługiwane.

Skoroszyty zawierające miary obliczeniowe i obliczeniowe elementy członkowskie są obsługiwane.

Pola obliczeniowe w dodatku Power Pivot

Pola obliczeniowe nie są obsługiwane w aplikacji Excel Web App.

Możliwość używania istniejących pól obliczeniowych jest obsługiwana w usługach programu Excel.

Więcej informacji na temat narzędzi analizy biznesowej firmy Microsoft

W tym artykule omówiono analizę biznesową w programie Excel i w usługach programu Excel, ale są też dostępne inne narzędzia analizy biznesowej firmy Microsoft. Pobierz plakat   

Analizy analizy bi w psłudze Office i programie SharePoint, aby dowiedzieć się więcej o narzędziach analizy bi w psłudze Office i programie SharePoint.

Plakat zawiera podsumowanie wszystkich dostępnych narzędzi analizy biznesowej — w środowisku lokalnym i w chmurze — oraz linki do dodatkowych informacji na temat poszczególnych narzędzi.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×