Funkcje inżynierskie (informacje)

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji, kliknij jej nazwę w pierwszej kolumnie.

Uwaga: Znaczniki wersji wskazują wersję programu Excel, w której wprowadzono funkcję. Te funkcje nie są dostępne we wcześniejszych wersjach. Na przykład znacznik wersji 2013 wskazuje, że ta funkcja jest dostępna w programie Excel 2013 i wszystkich nowszych wersjach.

Funkcja

Opis

BESSEL.I

Zwraca wartość zmodyfikowanej funkcji Bessela In(x).

BESSEL.J

Zwraca wartość funkcji Bessela Jn(x).

BESSEL.K

Zwraca wartość zmodyfikowanej funkcji Bessela Kn(x).

BESSEL.Y

Zwraca wartość funkcji Bessela Yn(x).

DWÓJK.NA.DZIES

Konwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci dziesiętnej.

DWÓJK.NA.SZESN

Konwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci szesnastkowej.

DWÓJK.NA.ÓSM

Konwertuje liczbę w postaci dwójkowej na liczbę w postaci ósemkowej.

BITAND
Excel 2013

Zwraca wartość operacji bitowej „Oraz” (AND) dla dwóch liczb.

BIT.PRZESUNIĘCIE.W.LEWO
Excel 2013

Zwraca liczbę przesuniętą w lewo o liczbę bitów określoną przez argument wartość_przesunięcia.

BITOR
Excel 2013

Zwraca wartość operacji bitowej „Lub” (OR) dla dwóch liczb.

BIT.PRZESUNIĘCIE.W.PRAWO
Excel 2013

Zwraca liczbę przesuniętą w prawo o liczbę bitów określoną przez argument wartość_przesunięcia.

BITXOR
Excel 2013

Zwraca wartość operacji bitowej alternatywy wykluczającej (XOR) dla dwóch liczb.

LICZBA.ZESP

Konwertuje część rzeczywistą i urojoną na liczbę zespoloną.

KONWERTUJ

Konwertuje liczbę z jednego systemu miar na inny.

DZIES.NA.DWÓJK

Konwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na postać dwójkową.

DZIES.NA.SZESN

Konwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na liczbę w postaci szesnastkowej.

DZIES.NA.ÓSM

Konwertuje liczbę w postaci dziesiętnej na liczbę w postaci ósemkowej.

CZY.RÓWNE

Sprawdza, czy dwie wartości są równe.

FUNKCJA.BŁ

Zwraca wartość funkcji błędu.

FUNKCJA.BŁ.DOKŁ
Excel 2010

Zwraca wartość funkcji błędu.

KOMP.FUNKCJA.BŁ

Zwraca wartość komplementarnej funkcji błędu.

KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁ
Excel 2010

Zwraca wartość dopełniającej funkcji FUNKCJA.BŁ scałkowanej w przedziale od x do nieskończoności.

SPRAWDŹ.PRÓG

Sprawdza, czy liczba jest większa niż wartość progowa.

SZESN.NA.DWÓJK

Konwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci dwójkowej.

SZESN.NA.DZIES

Konwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci dziesiętnej.

SZESN.NA.ÓSM

Konwertuje liczbę w postaci szesnastkowej na liczbę w postaci ósemkowej.

MODUŁ.LICZBY.ZESP

Zwraca wartość bezwzględną (moduł) liczby zespolonej.

CZ.UROJ.LICZBY.ZESP

Zwraca wartość części urojonej liczby zespolonej.

ARG.LICZBY.ZESP

Zwraca wartość argumentu liczby zespolonej, przy czym kąt wyrażony jest w radianach.

SPRZĘŻ.LICZBY.ZESP

Zwraca wartość liczby sprzężonej danej liczby zespolonej.

COS.LICZBY.ZESP

Zwraca wartość cosinusa liczby zespolonej.

COSH.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Zwraca cosinus hiperboliczny liczby zespolonej.

COT.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Zwraca cotangens liczby zespolonej.

CSC.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Zwraca cosecans liczby zespolonej.

CSCH.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Zwraca cosecans hiperboliczny liczby zespolonej.

ILORAZ.LICZB.ZESP

Zwraca wartość ilorazu dwóch liczb zespolonych.

EXP.LICZBY.ZESP

Zwraca postać wykładniczą liczby zespolonej.

LN.LICZBY.ZESP

Zwraca wartość logarytmu naturalnego liczby zespolonej.

LOG10.LICZBY.ZESP

Zwraca wartość logarytmu dziesiętnego liczby zespolonej.

LOG2.LICZBY.ZESP

Zwraca wartość logarytmu liczby zespolonej przy podstawie 2.

POTĘGA.LICZBY.ZESP

Zwraca wartość liczby zespolonej podniesionej do potęgi całkowitej.

ILOCZYN.LICZB.ZESP

Zwraca wartość iloczynu od 2 do 255 liczb zespolonych.

CZ.RZECZ.LICZBY.ZESP

Zwraca wartość części rzeczywistej liczby zespolonej.

SEC.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Zwraca secans liczby zespolonej.

SECH.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Zwraca secans hiperboliczny liczby zespolonej.

SIN.LICZBY.ZESP

Zwraca wartość sinusa liczby zespolonej.

SINH.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Zwraca sinus hiperboliczny liczby zespolonej.

PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP

Zwraca wartość pierwiastka kwadratowego z liczby zespolonej.

RÓŻN.LICZB.ZESP

Zwraca wartość różnicy dwóch liczb zespolonych.

SUMA.LICZB.ZESP

Zwraca wartość sumy liczb zespolonych.

TAN.LICZBY.ZESP
Excel 2013

Zwraca tangens liczby zespolonej.

ÓSM.NA.DWÓJK

Konwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci dwójkowej.

ÓSM.NA.DZIES

Konwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci dziesiętnej.

ÓSM.NA.SZESN

Konwertuje liczbę w postaci ósemkowej na liczbę w postaci szesnastkowej.

Ważne: Obliczone wyniki formuł i niektórych funkcji arkusza programu Excel mogą się nieco różnić w przypadku komputera z systemem Windows i architekturą x86 lub x86-64 oraz komputera z systemem Windows RT i architekturą ARM. Dowiedz się więcej o różnicach.

Zobacz też

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Funkcje programu Excel (alfabetycznie)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×