Funkcje skalarne ODBC

Program Microsoft Access SQL obsługuje składnię zdefiniowaną przez ODBC dla funkcji skalarnych w kwerendzie przekazującej działającej na serwerze Microsoft SQL Server. Aby na przykład zwrócić wszystkie wiersze, w których wartość bezwzględna zmiany ceny akcji była większa niż pięć, użyj następującego zapytania:

SELECT DailyClose, DailyChange FROM DailyQuote
WHERE {fn ABS(DailyChange)} > 5

Aby zapoznać się z opisem argumentów i kompletnym objaśnieniem składni Escape w celu dołączenia funkcji w instrukcji SQL, zobacz funkcje skalarne.

Funkcje skalarne ODBC według kategorii

Jest obsługiwany podzestaw funkcji tekstowych. W poniższej tabeli wymieniono funkcje skalarne ODBC oraz równoważne funkcje programu Access, jeśli istnieją.

Funkcja ODBC (wersja ODBC)

Funkcja Access

ASCII (ODBC 1,0)

Funkcja Asc

BIT_LENGTH (3,0)

(Brak ekwiwalentu)

CHAR (ODBC 1,0)

Funkcja Chr

CONCAT (ODBC 1,0)

(Użyj operatora łączenia znaków handlowe "i") (&)

RÓŻNICA (ODBC 2,0)

(Brak ekwiwalentu)

INSERT (ODBC 1,0)

(Brak ekwiwalentu)

LCASE (ODBC 1,0)

Funkcja LCase

LEFT (ODBC 1,0)

Funkcja Left

LENGTH (ODBC 1,0)

Funkcja Len

ZNAJDŹ (ODBC 1,0)

Funkcja InStr

LTRIM (ODBC 1,0)

Funkcje LTrim, RTrim i Trim

OCTET_LENGTH (ODBC 3,0) (brak równoważnej funkcji)

(Brak ekwiwalentu)

POZYCJA (ODBC 3,0)

Funkcja InStr

POWTÓRZ (ODBC 1,0)

Funkcja String

REPLACE (ODBC 1,0)

Funkcja Replace

RIGHT (ODBC 1,0)

Funkcja Right

RTRIM (ODBC 1,0)

Funkcje LTrim, RTrim i Trim

SOUNDEX (ODBC 2,0)

(Brak ekwiwalentu)

SPACE (ODBC 2,0)

Funkcja Space

SUBSTRING (ODBC 1,0)

MID, funkcja

UCASE (ODBC 1,0)

Funkcja UCase

Jest obsługiwany podzestaw funkcji matematycznych. W poniższej tabeli wymieniono funkcje skalarne ODBC oraz równoważne funkcje programu Access, jeśli istnieją.

Funkcja ODBC (wersja ODBC)

Funkcja Access

ABS (ODBC 1,0)

Funkcja Abs

ACOS (ODBC 1,0)

(Brak ekwiwalentu)

ASIN (ODBC 1,0)

(Brak ekwiwalentu)

PUŁAP (ODBC 1,0)

(Brak ekwiwalentu)

ATAN (ODBC 1,0)

Funkcja Atn

ATAN2 (ODBC 2,0)

(Brak ekwiwalentu)

COS (ODBC 1,0)

Funkcja Cos

COT (ODBC 1,0)

(Brak ekwiwalentu)

STOPNIE (ODBC 2,0)

(Brak ekwiwalentu)

EXP (ODBC 1,0)

Funkcja Exp

FLOOR (ODBC 1,0)

(Brak ekwiwalentu)

MOD (ODBC 1,0)

(Korzystanie z operatora MOD)

LOG (ODBC 1,0)

Funkcja Log

LOG10 (ODBC 2,0)

(Brak ekwiwalentu)

PI (ODBC 1,0)

(Brak ekwiwalentu)

POWER (ODBC 2,0)

(Brak ekwiwalentu)

RADIANY (ODBC 2,0)

(Brak ekwiwalentu)

LOS (ODBC 1,0)

Funkcja Rnd

ROUND (ODBC 2,0)

Funkcja Round

SIGN (ODBC 1,0)

Funkcja Sgn

SIN (ODBC 1,0)

Funkcja Sin

PIERWIASTEK (ODBC 1,0)

Funkcja Sqr

TAN (ODBC 1,0)

Funkcja Tan

TRUNCATE (ODBC 2,0)

(Brak ekwiwalentu)

Obsługiwany jest podzbiór funkcji daty/godziny. W poniższej tabeli wymieniono funkcje skalarne ODBC oraz równoważne funkcje programu Access, jeśli istnieją.

Funkcja ODBC (wersja ODBC)

Funkcja Access

CURDATE (ODBC 1,0)

Funkcja Date

CURTIME (ODBC 1,0)

Funkcja Time

CURRENT_DATE (ODBC 3,0)

Funkcja Date

CURRENT_TIME (ODBC 3,0)

Funkcja Time

CURRENT_TIMESTAMP (ODBC 3,0)

Funkcja Time

DAYNAME (ODBC 2,0)

Funkcja WeekdayName

DAYOFMONTH (ODBC 1,0)

Funkcja Day

DAYOFWEEK (ODBC 1,0)

Funkcja Weekday

DAYOFYEAR (ODBC 1,0)

Funkcja DatePart

EXTRACT (ODBC 3,0)

Funkcja DatePart

HOUR (ODBC 1,0)

Funkcja Hour

MINUTE (ODBC 1,0)

Funkcja Minute

MONTH (ODBC 1,0)

Funkcja Month

MONTHNAME (ODBC 2,0)

MonthName, funkcja

TERAZ (ODBC 1,0)

Funkcja Now

KWARTAŁ (ODBC 1,0)

Funkcja DatePart

SEKUNDĘ (ODBC 1,0)

Funkcja Second

TIMESTAMPADD (ODBC 2,0)

Funkcja DateAdd

TIMESTAMPDIFF (ODBC 2,0)

Funkcja DateDiff

TYDZIEŃ (ODBC 1,0)

Funkcja DatePart

YEAR (ODBC 1,0)

Funkcja Year

Podzbiór funkcji konwersji jest obsługiwany. W poniższej tabeli wymieniono funkcje skalarne ODBC oraz równoważne funkcje programu Access, jeśli istnieją.

Funkcja ODBC

Funkcja Access

CONVERT

Funkcje konwersji typów

Uwaga    Literały ciągów można konwertować na następujące typy danych: SQL_FLOAT, SQL_DOUBLE, SQL_NUMERIC, SQL_INTEGER, SQL_REAL, SQL_SMALLINT, SQL_VARCHAR i SQL_DATETIME. Aby przekonwertować ciąg na walutę, użyj SQL_FLOAT. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jawna funkcja konwersji typów danych.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×