FV, funkcja

Funkcja FV, jedna z funkcji finansowych, oblicza przyszłą wartość inwestycji przy założeniu stałej stopy procentowej. Funkcji FV można używać w przypadku okresowych, stałych płatności albo pojedynczej płatności (ryczałtu).

Trener formuł programu Excel

Użyj autokary formuł programu Excel, aby znaleźć przyszłą wartość serii płatności. Jednocześnie nauczysz się używać funkcji FV w formule.

Możesz też użyć autokary formuły w programie Excel, aby znaleźć przyszłą wartość jednej płatności ryczałtowej.

Składnia

FV(stopa;liczba_okresów;rata;[wb];[typ])

Pełniejszy opis argumentów funkcji FV oraz więcej informacji na temat funkcji rat rocznych znajduje się w opisie funkcji PV.

W składni funkcji FV występują następujące argumenty:

  • Stopa    Argument wymagany. Stopa procentowa dla okresu.

  • Liczba_okresów    Argument wymagany. Całkowita liczba okresów płatności w okresie spłaty.

  • Rata    Argument wymagany. Płatność dokonywana w każdym okresie; nie może się zmienić w czasie trwania kredytu. Rata obejmuje zazwyczaj kapitał i odsetki z wyłączeniem innych opłat i podatków. Jeśli argument „rata” zostanie pominięty, musi zostać podany argument „wb”.

  • Wb    Argument opcjonalny. Wartość bieżąca lub skumulowana wartość przyszłego strumienia płatności według wyceny na dzień obecny. Jeśli argument „wb” zostanie pominięty, przyjmuje się, że ma wartość 0 (zero) i należy określić argument „rata”.

  • Typ    Argument opcjonalny. Liczba 0 albo 1, która wskazuje, kiedy płatność jest należna. Jeśli argument typ zostanie pominięty, przyjmowana jest wartość 0.

Wartość typ wynosi

Płatność przypada na

0

Koniec okresu

1

początek okresu

Spostrzeżenia

  • Należy się upewnić, że opis dotyczący argumentów stopa i liczba_okresów jest zrozumiały. Jeśli dokonywane są miesięczne spłaty czteroletniej pożyczki oprocentowanej na 12% rocznie, to argument stopa ma wartość 12%/12, a liczba_okresów — 4*12. Jeśli dokonywane są roczne spłaty tej pożyczki, to argument stopa ma wartość 12%, a liczba_okresów — 4.

  • Przy wszystkich argumentach środki wypłacane, takie jak wpłaty z rachunków oszczędnościowych, wyrażone są liczbami ujemnymi, podczas gdy przychody, takie jak dywidendy, wyrażone są liczbami dodatnimi.

Przykłady

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis

0,06

Roczna stopa procentowa

10

Liczba rat

-200

Kwota płatności

-500

Wartość bieżąca

1

Termin płatności przypada na początek okresu (0 wskazuje, że termin płatności przypada na koniec okresu)

Formuła

Opis

Wynik

=FV(A2/12;A3;A4;A5;A6)

Przyszła wartość inwestycji przy zastosowaniu warunków w zakresie A2:A5.

2581,40 zł

Przykład 2

Dane

Opis

0,12

Roczna stopa procentowa

12

Liczba rat

-1000

Kwota płatności

Formuła

Opis

Wynik

=FV(A2/12;A3;A4)

Przyszła wartość inwestycji przy zastosowaniu warunków w zakresie A2:A4.

12 682,50 zł

Przykład 3

Dane

Opis

0,11

Roczna stopa procentowa

35

Liczba rat

-2000

Kwota płatności

1

Termin płatności przypada na początek roku (0 wskazuje na koniec roku)

Formuła

Opis

Wynik

=FV(A2/12;A3;A4;A5)

Przyszła wartość inwestycji przy zastosowaniu warunków w zakresie A2:A4.

82 846,25 zł

Przykład 4

Dane

Opis

0,06

Roczna stopa procentowa

12

Liczba rat

-100

Kwota płatności

-1000

Wartość bieżąca

1

Termin płatności przypada na początek roku (0 wskazuje na koniec roku)

Formuła

Opis

Wynik

=FV(A2/12;A3;A4;A5;A6)

Przyszła wartość inwestycji przy zastosowaniu warunków w zakresie A2:A5.

2301,40 zł

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Subskrypcja umożliwiająca maksymalne wykorzystanie Twojego czasu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×