Gesty dotykowe i skróty klawiaturowe w programie OneNote dla systemu Windows 8

Program OneNote dla systemu Windows 8 obsługuje wiele gestów dotykowych i skrótów klawiaturowych ułatwiających nawigowanie po interfejsie i używanie jego poleceń.

Gesty dotykowe

 Menu promieniowe

 • Aby rozwinąć menu promieniowe, uaktywnić polecenia i wyświetlić dostępne podmenu, naciśnij ikonę menu, gdy pojawi się na ekranie.

 • Aby wyświetlić dodatkowe polecenia powiązane z danym poleceniem w menu promieniowym, naciśnij strzałkę obok polecenia lub przesuń szybko palcem od środka do krawędzi zgodnie z kierunkiem grota strzałki.

 • Aby szybko uaktywnić dowolne z poleceń najwyższego poziomu w menu promieniowym, szybko przesuń palcem na ekranie wokół jego ikony, nie rozwijając jej. Podczas przesuwania palcem wokół ikony etykietka narzędzia potwierdzi polecenie, które zostanie zastosowane po oderwaniu palca od ekranu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie poleceń programu OneNote przy użyciu menu promieniowych.

Nawigacja

 • Aby wyświetlić nawigację, umieść palec na kanwie i przesuń szybko w prawo.

 • Aby wyświetlić opcje programu OneNote, przejdź do dowolnej strony w notesie, szybko przesuń palcem od prawej do lewej strony ekranu, a następnie naciśnij pozycję Ustawienia.

 • Aby przenieść strony i sekcje w notesie lub zmienić ich kolejność, przeciągnij stronę lub sekcję w poziomie do momentu jej odłączenia, a następnie upuść ją w odpowiednim miejscu.

 • Aby zaznaczyć lub zmienić notesy, sekcje lub strony, naciśnij kartę odpowiedniego notesu, sekcji lub strony.

 • Aby szybko zaznaczyć notes, sekcję lub stronę i wyświetlić pasek aplikacji, przesuń szybko palcem w poziomie na karcie notesu, sekcji lub strony.

Kanwa strony

 • Aby szybko przesunąć stronę, naciśnij i przytrzymaj pusty obszar na stronie, a następnie przesuń w odpowiednim kierunku.

 • Aby zaznaczyć wyraz, naciśnij tekst, a następnie przeciągnij wyświetlony okrągły uchwyt i utwórz zaznaczenie.

Wyszukiwanie i ustawienia

 • Aby wyświetlić pasek paneli funkcji systemu Windows 8, szybko przesuń od prawej krawędzi ekranu w lewą stronę.

Pasek aplikacji

 • Aby wyświetlić pasek aplikacji w programie OneNote dla systemu Windows 8, szybko przesuń od dołu w górę ekranu.

Początek strony

Skróty klawiaturowe

Jeśli korzystasz z programu OneNote dla systemu Windows 8 przy użyciu klawiatury fizycznej, możesz oszczędzać czas, używając następujących obsługiwanych skrótów klawiaturowych do popularnych poleceń i zadań.

Pisanie i edytowanie notatek oraz nawigowanie między nimi

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wycinanie

CTRL+X

Kopiowanie

CTRL+C lub CTRL+INSERT

Wklejanie

CTRL+V lub SHIFT+INSERT

Cofanie

CTRL+Z lub ALT+BACKSPACE

Wykonywanie ponownie

CTRL+Y lub SHIFT+ALT+BACKSPACE

Anulowanie bieżącego poziomu kontrolki interfejsu

ESC

Zaznaczanie całego tekstu i wszystkich obiektów na stronie

CTRL+A

Tworzenie nowej strony

CTRL+N

Tworzenie nowej strony po bieżącej stronie

CTRL+ALT+N

Tworzenie nowej podstrony

CTRL+SHIFT+ALT+N

Podwyższanie podstrony do poziomu strony

CTRL+ALT+{ (nawias klamrowy otwierający)

Obniżanie strony do poziomu podstrony

CTRL+ALT+} (nawias klamrowy zamykający)

Tworzenie nowej sekcji

CTRL+T

Oznaczanie strony jako przeczytanej lub nieprzeczytanej

CTRL+Q

Przechodzenie do poprzedniej strony na liście

CTRL+PAGE UP

Przechodzenie do następnej strony na liście

CTRL+PAGE DOWN

Przechodzenie do pierwszej strony w bieżącej sekcji

ALT+HOME

Przechodzenie do ostatniej strony w bieżącej sekcji

ALT+END

Przechodzenie do poprzednio wyświetlanej strony

ALT+STRZAŁKA W LEWO

Przechodzenie do następnej poprzednio wyświetlanej strony

ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Włączanie i wyłączanie listy notesów

ALT+F1

Przechodzenie do tytułu bieżącej strony

CTRL+T

Przechodzenie do lokalizacji docelowej linku

CTRL+ENTER (po umieszczeniu kursora na tekście linku)

Przechodzenie między elementami interfejsu użytkownika
(elementy nawigacyjne, menu promieniowe, kanwa, pasek aplikacji itd.)

F6 (naciśnij jeden raz lub więcej razy)

Zwiększanie powiększenia bieżącej strony

CTRL+ZNAK PLUS (tylko klawiatura numeryczna)

Zmniejszanie powiększenia bieżącej strony

CTRL+ZNAK MINUS (tylko klawiatura numeryczna)

Wstawianie bieżącej daty

ALT+SHIFT+D

Wstawianie bieżącej godziny

ALT+SHIFT+T

Wstawianie bieżącej daty i godziny

ALT+SHIFT+F

Formatowanie tekstu

Czynność

Skrót klawiaturowy

Stosowanie pogrubienia do zaznaczonego tekstu

CTRL+B

Stosowanie kursywy do zaznaczonego tekstu

CTRL+I

Stosowanie podkreślenia do zaznaczonego tekstu

CTRL+U

Stosowanie indeksu górnego do zaznaczonego tekstu

CTRL+SHIFT+= (znak równości)

Wyróżnianie zaznaczonego tekstu

CTRL+SHIFT+H

Włączanie i wyłączanie wyróżniania zaznaczonego tekstu

CTRL+H

Kopiowanie formatowania tekstu

CTRL+SHIFT+C

Wklejanie formatowania tekstu

CTRL+SHIFT+V

Stosowanie tagu „Zadanie do wykonania” do bieżącego wiersza tekstu

CTRL+1

Stosowanie tagu „Ważne” do bieżącego wiersza tekstu

CTRL+2

Stosowanie tagu „Pytanie” do bieżącego wiersza tekstu

CTRL+3

Usuwanie tagów notatek z bieżącego wiersza tekstu

CTRL+0

Zwiększanie rozmiaru czcionki o 1 punkt

CTRL+SHIFT+. (kropka)

Zmniejszanie rozmiaru czcionki o 1 punkt

CTRL+SHIFT+, (przecinek)

Wyrównywanie bieżącego akapitu do lewej

SHIFT+ALT+STRZAŁKA W LEWO

Wyrównywanie bieżącego akapitu do prawej

SHIFT+ALT+STRZAŁKA W PRAWO

Rozpoczęcie lub zakończenie pozycji listy punktowanej

CTRL+. (kropka) lub CTRL+SHIFT+L

Rozpoczęcie lub zakończenie pozycji listy numerowanej

CTRL+? lub CTRL+SHIFT+O

Wyszukiwanie, udostępnianie i synchronizowanie notatek

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wyszukiwanie notatek

CTRL+E

Udostępnianie bieżącej strony

KLAWISZ SYSTEMU WINDOWS+H

Ręczne synchronizowanie bieżącego notesu

SHIFT+F9

Ręczne synchronizowanie wszystkich notesów

F9

Praca z tabelami

Czynność

Skrót klawiaturowy

Wstawianie nowego wiersza poniżej

CTRL+ENTER

Wstawianie nowej kolumny z prawej strony

CTRL+ALT+R

Wstawianie nowej kolumny z lewej strony

CTRL+ALT+E

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×