Spis treści
×

W Delve można używać tablic do grupowania i udostępniania powiązanych dokumentów. Można na przykład utworzyć tablicę zawierającą wszystkie dokumenty projektów zespołu. Tablice ułatwiają zbieranie i odnajdowanie zawartości oraz można je łatwo udostępniać innym osobom.

Możesz także śledzić dokumenty w aplikacji Delve, dodając je do Ulubionych. Gdy znajdziesz dokument, który chcesz zachować na później, kliknij ikonę zakładki w lewym dolnym rogu, aby dodać go do ulubionych.

Aplikacja Delve umożliwia też udostępnianie poszczególnych dokumentów i udzielanie do nich dostępu innym osobom.

Tworzenie tablicy i dodawanie dokumentów

Tablice są otwarte dla wszystkich osób w organizacji i możesz je widzieć, dodawać do nich dokumenty lub usuwać je z dowolnej tablicy w aplikacji Delve. Jeśli tablica ma dokumenty, do których nie masz dostępu, nie będą one dla Ciebie wyświetlane. Jeśli utworzysz tablicę i dodasz dokumenty, do których masz dostęp tylko Ty lub kilka osób, inne osoby nie będą widzieć tych dokumentów, ale mogą zobaczyć nazwę tablicy.

 1. Na karcie, którą chcesz dodać do tablicy, kliknij ikonę tablicy w lewym dolnym rogu.

  Kliknij ikonę, aby dodać dokument do tablicy lub sprawdzić, do jakich tablic został dodany

 2. W otwartym w oknie dialogowym wpisz nazwę tablicy w polu Dodaj do tablicy. Gdy zaczniesz wpisywać tekst, zostanie wyświetlona lista nazw istniejących tablic.

  • Aby utworzyć nową tablicę i dodać kartę, wpisz nazwę tablicy, która jeszcze nie istnieje.

  • Aby dodać kartę do istniejącej tablicy, wpisz lub wybierz nazwę tej tablicy.

Po dodaniu dokumentów do tablicy dokumenty będą widoczne dla innych użytkowników w ciągu kilku minut. Oczywiście będą one widoczne tylko dla osób, które mają dostęp do dokumentów.

Uwaga: Nie wszystkie typy zawartości można dodawać do tablic. Jeśli ikona tablicy nie jest dostępna na karcie, nie można dodać tego typu zawartości do tablicy.

Dodawanie tablicy do ulubionych

Możesz śledzić tablice, dodając je do ulubionych.

 • Kliknij pozycję Dodaj do ulubionych u góry tablicy.

  Dodaj tablicę do ulubionych

Kiedy tworzysz tablicę lub dodajesz do tej tablicy nową zawartość, jest ona automatycznie dodawana do ulubionych.

Przechodzenie do tablicy

Aby przejść do tablicy, wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Kliknij pozycję Ulubione w okienku po lewej stronie.

 • Kliknij ikonę tablicy Ikona tablicy na karcie zawartości w aplikacji Delve w lewym dolnym rogu na karcie zawartości. W otwartym oknie dialogowym kliknij nazwę tablicy.

 • Kliknij nazwę na liście Tablice w okienku po lewej stronie.

  Kliknij nazwę tablicy, aby przejść do tej tablicy
 • Zacznij wpisywać tekst w polu Wyszukaj, aby znaleźć tablice. Następnie kliknij nazwę tablicy.

Udostępnianie tablicy innym osobom

 • Aby wysłać link do tablicy pocztą e-mail, kliknij pozycję Wyślij link u góry tablicy.

  Wpisz adres e-mail, w razie potrzeby zmodyfikuj wiadomość, a następnie ją wyślij.

Uwaga: Gdy udostępnisz tablicę, osoby, którym ją udostępniasz, będą widzieć tylko dokumenty, do których mają dostęp.

Usuwanie dokumentu z tablicy

 • Kliknij ikonę tablicy w lewym dolnym rogu na karcie zawartości. W otwartym oknie dialogowym kliknij znak X obok tablicy, z której chcesz usunąć dokument.

Śledzenie ulubionych dokumentów

 • Aby dodać dokument do Ulubionych, kliknij ikonę zakładki w lewym dolnym rogu karty.

  Dodaj do ulubionych, klikając tę ikonę w prawym dolnym rogu
 • Aby wrócić do ulubionych dokumentów, kliknij pozycję Ulubione w okienku po lewej stronie.

 • Aby usunąć dokument ze strony Ulubione, kliknij ponownie ikonę zakładki na karcie.

Tylko Ty możesz zobaczyć, które dokumenty zostały dodane przez Ciebie do ulubionych.

Uwaga: Nie wszystkie typy dokumentów można dodawać do ulubionych. Jeśli nie widzisz na karcie ikony zakładki, oznacza to, że nie można dodać tego typu dokumentu do ulubionych.

Udostępnianie dokumentu innym osobom za pośrednictwem poczty e-mail

 • Aby wysłać link do dokumentu pocztą e-mail, kliknij wielokropek w prawym dolnym rogu karty zawartości, a następnie kliknij polecenie Wyślij link.

  Kliknij, aby wysłać link pocztą e-mail

  Wpisz adres e-mail, w razie potrzeby zmodyfikuj wiadomość, a następnie ją wyślij.

Nie spowoduje to zmodyfikowania uprawnień dostępu do dokumentu — w ten sposób wysyłasz po prostu link do niego.

Udzielanie innym osobom dostępu do dokumentu

 • Aby udostępnić dokument innym osobom z poziomu aplikacji Delve, kliknij wielokropek w prawym dolnym rogu karty zawartości, kliknij pozycję Kto może to widzieć, a następnie wybierz pozycję Udostępnij lub Udziel dostępu.

  Wyświetlanie lub zmienianie osoby, której dokument jest udostępniany

Aby uzyskać informacje na temat przechowywania dokumentów i udostępniania ich innym osobom, zobacz Przechowywanie dokumentów w miejscach, w których aplikacja Delve może uzyskać do nich dostęp.

Współpraca z innymi osobami nad dokumentami w aplikacji Delve

W aplikacjach Office dla sieci Web możesz otwierać dokumenty jednocześnie ze swoimi współpracownikami. Dzięki temu nie musisz czekać, aż inna osoba zakończy dodawanie informacji do dokumentu, aby móc wprowadzić swoje własne informacje.

Podczas wzajemnego przeglądania swoich aktualizacji możesz razem ze współpracownikami omawiać pomysły i dzielić się nimi, dzięki czemu ostateczny dokument może w pełni być efektem pracy zespołowej.

Wspólna praca nad dokumentami przy użyciu usługi Yammer

Możesz publikować dokumenty z aplikacji Delve w usłudze Yammer. Możesz również porozmawiać o dokumencie w oknie Yammer lub wyświetlić istniejące konwersacje.

 • Aby opublikować dokument w usłudze Yammer, kliknij wielokropek w prawym dolnym rogu karty zawartości, a następnie kliknij polecenie Porozmawiaj o tym w usłudze Yammer.

  Kliknij, aby otworzyć usługę Yammer

Konwersacje usługi Yammer mogą być wyświetlane przez Twoich współpracowników zarówno z poziomu aplikacji Delve, jak i z poziomu usługi Yammer.

Zobacz też

Co to jest aplikacja Delve?

Czy moje dokumenty są bezpieczne w aplikacji Delve?

Przechowywanie dokumentów w miejscach, w których aplikacja Delve może uzyskać do nich dostęp

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×