Hiperłącza, pola

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pole Hiperłącze zawiera tytuł lub tekst objaśniający hiperlink skojarzonego z zadaniem, zasobem lub przydziałem. Ten tekst jest wyświetlany po wskazaniu myszą wskaźnika hiperłącza w polu Wskaźniki.

Istnieje kilka kategorii pól Hiperłącze.

Typ danych    Tekst

Hiperłącze (pole zadania)

Typ wpisu    Wprowadzany

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Hiperłącze w arkuszu zadań umożliwia wyświetlanie, filtrowanie lub edytowanie tekstu opisującego witryny sieci Web, które skojarzono z zadaniami.

Przykład    Wykonanie wielu zadań w projekcie zlecono zewnętrznym firmom konsultingowym i agencjom usługowym, które mają własne witryny sieci Web. Dodanie pola Hiperłącze w widoku Arkusz zadań umożliwia wyświetlanie nazw hiperłączy do witryn firm zewnętrznych (na przykład „Witryna konsultanta w sieci Web" lub „Strona główna firmy Printshop").

Uwagi    Można dodawać lub edytować tekst hiperłącza w oknie dialogowym Wstawianie hiperłącza.

Hiperłącze (pole zasobu)

Typ wpisu    Wprowadzany

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Hiperłącze w widoku zasobów umożliwia wyświetlanie, filtrowanie lub edytowanie tekstu opisującego witryny sieci Web, które skojarzono z zasobami w projekcie.

Przykład    Kilka zasobów w projekcie stanowią zewnętrzne firmy konsultingowe i agencje usługowe, które mają własne witryny sieci Web. Dodanie pola Hiperłącze w widoku Arkusz zasobów umożliwia wyświetlanie nazw hiperłączy do witryn firm zewnętrznych (na przykład „Witryna konsultanta w sieci Web" lub „Strona główna firmy Printshop").

Uwagi    Można także dodawać lub edytować tekst hiperłącza w oknie dialogowym Wstawianie hiperłącza.

Hiperłącze (pole przydziału)

Typ wpisu    Wprowadzany

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Hiperłącze w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia wyświetlanie, filtrowanie lub edytowanie tekstu opisującego witryny sieci Web, które skojarzono z przydziałami.

Przykład    Kilka przydzielonych w projekcie zasobów to zewnętrzne firmy konsultingowe i agencje usługowe, które mają własne witryny sieci Web. Dodanie pola Hiperłącze w widoku Obciążenie zadaniami umożliwia wyświetlanie nazw hiperłączy do witryn firm zewnętrznych (na przykład „Witryna konsultanta w sieci Web" lub „Strona główna firmy Printshop").

Uwagi    Można także dodawać lub edytować tekst hiperłącza w oknie dialogowym Wstawianie hiperłącza.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×