Typ danych    Tekst

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis Pole Identyfikator GUID zadania zawiera wygenerowane unikatowe kody identyfikacyjne dla każdego zadanie w projekcie. Dwa zadania nie mogą mieć tego samego identyfikatora GUID zadania.

Zalecane zastosowania    Wstaw kolumnę Identyfikator GUID zadania do arkusza zadań, jeśli chcesz wyświetlić unikatowy identyfikator dla poszczególnych zadań. Jest to pomocne zwłaszcza podczas programowania i debugowania aplikacji niestandardowych.

Przykład    Tworzysz makro odnoszące się do określonych zasobów w projekcie. Aby uzyskać unikatowe identyfikatory dla tych zadań, wstaw kolumnę Identyfikator GUID zadania do arkusza zadań.

Uwagi    Identyfikator GUID zadania różni się od pola Unikatowy identyfikator dla zadań. Unikatowy identyfikator to numer sekwencyjny odzwierciedlający kolejność dodawana zadań do projektu. Natomiast identyfikator GUID zadania to unikatowy ciąg alfanumeryczny reprezentujący każde zadanie na potrzeby programowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×