Identyfikator GUID zasobu, pole zasobu

Typ danych    Tekst

Typ wpisu    Obliczeniowy

Opis Pole Identyfikator GUID zasobu zawiera wygenerowane unikatowe kody identyfikacyjne dla każdego zasobu w projekcie. Dwa zasoby nie mogą mieć tego samego identyfikatora GUID zasobu.

Sposób obliczania    Zaraz po utworzeniu nowego zasobu program Project automatycznie generuje unikatowy kod identyfikacyjny zasobu i przechowuje go w polu Identyfikator GUID zasobu.

Zalecane zastosowania    Wstaw kolumnę Identyfikator GUID zasobu do arkusza zasobów, aby wyświetlić identyfikator unikatowy dla każdego zasobu. Jest to pomocne zwłaszcza podczas programowania i debugowania aplikacji niestandardowych w aplikacji Project.

Przykład    Tworzysz makro, które odwołuje się do określonych zasobów w projekcie. Aby uzyskać unikatowe identyfikatory dla tych konkretnych zasobów, wstaw kolumnę Identyfikator GUID zasobu do arkusza zasobów.

Uwagi    Identyfikator GUID zasobu różni się od pola Unikatowy identyfikator dla zasobów. Unikatowy identyfikator to numer sekwencyjny odzwierciedlający kolejność dodawana zasobów do projektu. Natomiast identyfikator GUID zasobu to unikatowy ciąg alfanumeryczny reprezentujący każdy zasób na potrzeby programowania.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×