Importowanie danych z bazy danych programu Access do aplikacji Access Web App

Importowanie danych z bazy danych programu Access do aplikacji Access Web App

Ten artykuł ma na celu pokazanie sposobu przeniesienia danych z bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych do aplikacji sieci Web programu Access w celu ich udostępnienia znajomym i współpracownikom za pomocą przeglądarki internetowej.

Nie korzystasz z aplikacji Access Web App? Szukasz informacji na temat importowania danych do bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych? W takim przypadku zobacz Importowanie lub łączenie danych zawartych w innej bazie danych programu Access.

Ważne    Usługi programu Access 2010 i Usługi programu Access 2013 są usuwane z następnej wersji programu SharePoint. Zalecamy, aby nie tworzyć nowych aplikacji sieci Web i zmigrować istniejące aplikacje na platformę alternatywną, taką jak Microsoft Power Apps.

Importowanie danych do aplikacji Access Web App

Przed rozpoczęciem weź pod uwagę kilka kwestii:

 • Program Access nie importuje relacji między tabelami, kolumn obliczeniowych, reguł sprawdzania poprawności, wartości domyślnych, pól załączników, pól obiektów OLE ani określonych innych starszych typów danych do aplikacji sieci Web.

 • Program Access zachowuje odnośniki. Jeśli korzystasz z tabel pokrewnych, przed zaimportowaniem tabel do aplikacji sieci Web upewnij się, że relacje zostały ustanowione przy użyciu pól odnośników.

Pomijając opisane warunki, proces importu wygląda następująco:

 1. Jeśli aplikacja Access Web App jest już uruchomiona, otwórz ją w programie Access (w przeglądarce kliknij pozycję Ustawienia > Dostosuj w programie Access), a następnie kliknij pozycję Narzędzia główne > Tabela.

 2. Jeśli strona Dodaj tabele nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Narzędzia główne > Tabela.

 3. Na stronie Dodawanie tabel (pierwszej stronie wyświetlanej podczas tworzenia nowej aplikacji niestandardowej) możesz importować dane z innych baz danych programu Access, ze skoroszytów programu Excel, źródeł danych ODBC, plików tekstowych lub CSV i list programu SharePoint.

  Opcje dotyczące istniejącego źródła danych na stronie Dodawanie tabel.

 4. W obszarze Utwórz tabelę z istniejącego źródła danych kliknij pozycję Access.

  Tworzenie tabeli z istniejącego źródła danych.

  Uwaga: Jeśli chcesz zaimportować z innych źródeł danych poza programem Access, kliknij odpowiednią opcję źródła danych i wykonaj kroki kreatora.

 5. Zostanie otwarte okno dialogowe Pobieranie danych zewnętrznych — baza danych programu Access.

 6. W oknie dialogowym Pobieranie danych zewnętrznych — baza danych programu Access kliknij przycisk Przeglądaj, wybierz bazę danych programu Access dla komputerów stacjonarnych, z której importujesz dane, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 7. Zostanie otwarte okno dialogowe Importowanie obiektów.

  Wybierz obiekty do zaimportowania w oknie dialogowym Importowanie obiektów

  Uwaga: Z bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych do aplikacji Access Web App można importować tylko tabele. Nie można importować żadnego innego typu obiektu.

 8. W oknie dialogowym Importowanie obiektów na karcie Tabele wybierz tabele, które chcesz zaimportować.

  Aby anulować zaznaczenie obiektu, kliknij go ponownie.

 9. Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć importowanie.

  Program Access zaimportuje dane i wyświetli komunikaty o błędach, jeśli napotka jakieś problemy.

 10. Program Access wyświetla nowe tabele po lewej stronie ekranu i tworzy dla każdej z nich widok domyślny. Na tym etapie najlepiej jest kliknąć pozycję Narzędzia główne > Uruchom aplikację. Z poziomu przeglądarki kliknij nowe tabele i widoki, aby sprawdzić, jak wyglądają. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w widokach domyślnych, zamknij przeglądarkę i dostosuj aplikację sieci Web w programie Access.

Uwagi: 

 • Importowanie danych do aplikacji Access Web App zawsze powoduje utworzenie nowej tabeli z domyślnym widokiem listy i arkusza danych.

 • Za pomocą kreatora importu w aplikacji nie można dołączyć danych do istniejących tabel. Można jednak zaimportować dane do nowej tabeli, a następnie wykonać jedną z następujących czynności:

  • skopiować i wkleić dane do tabeli docelowej przy użyciu widoków arkusza danych lub

  • dodać zaimportowane dane do tabeli docelowej za pomocą akcji UtwórzRekord w makrze danych.

Porada:  Aby rozpocząć tworzenie powiązań między danymi, utwórz pola odnośników między nowymi i istniejącymi tabelami. Dopóki pierwotne widoki domyślne tabeli nie zostaną zmodyfikowane, program Access będzie dodawać odpowiednie kontrolki „danych pokrewnych” ułatwiające rozpoczęcie używania danych.

Operacje na danych zewnętrznych dostępne w aplikacjach Access Web App i bazach danych dla komputerów stacjonarnych

Poniższa tabela przedstawia w skrócie, jakiego rodzaju pliki można zaimportować do aplikacji Access Web App lub baz danych dla komputerów stacjonarnych.

Aplikacje Access Web App umożliwiają importowanie…

Aplikacje Access Web App umożliwiają wstawianie linków do…

Bazy danych dla komputerów stacjonarnych umożliwiają importowanie…

Bazy danych dla komputerów stacjonarnych umożliwiają wstawianie linków do…

Microsoft Excel

Zielona kropka

Zielona kropka

Zielona kropka
(tylko do odczytu)

Microsoft Access

Zielona kropka

Zielona kropka

Zielona kropka

Bazy danych ODBC, na przykład programu SQL Server

Zielona kropka

Zielona kropka

Zielona kropka

Pliki tekstowe lub pliki CSV

Zielona kropka

Zielona kropka

Zielona kropka
(tylko dodawanie nowych rekordów)

Lista programu SharePoint

Zielona kropka

Zielona kropka
(tylko do odczytu)

Zielona kropka

Zielona kropka

Plik XML

Zielona kropka

Usługi danych

Zielona kropka

Zielona kropka
(tylko do odczytu)

Dokument HTML

Zielona kropka

Zielona kropka

Folder programu Outlook

Zielona kropka

Zielona kropka

Aby dowiedzieć się, jak importować dane do bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych, zobacz Importowanie lub łączenie danych zawartych w innej bazie danych programu Access.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×