Jeśli rozpoczęto projekt w programie Excel ale musisz zarządzać bardziej złożonymi harmonogramami, udostępnianiem zasobów i śledzeniem, prawdopodobnie możesz przenieść dane do programu Project. Możesz to zrobić za pomocą Kreatora Project importu. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami, aby zaimportować dane w nowym lub istniejącym projekcie, a kreator automatycznie za mapuje je do odpowiednich Project pól.

 1. W programie Project kliknij pozycję Plik > Nowy.

 2. Na stronie Nowy kliknij pozycję Nowy ze skoroszytu programu Excel.

  Szablon skoroszytu programu Excel

 3. W oknie Otwieranie kliknij strzałkę obok przycisku Format XML i wybierz pozycję Skoroszyt programu Excel lub Skoroszyt programu Excel 97–2003 (jeśli dane projektu mają starszy format pliku).

  Wybieranie skoroszytu programu Excel, z którego mają zostać zaimportowane dane

 4. Znajdź i zaznacz skoroszyt, który chcesz zaimportować, i kliknij pozycję Otwórz.

 5. W Kreatorze importu kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć pracę, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć importowanie.

  Kreator importu projektów

  • W kroku 2 utwórz mapę od podstaw lub wybierz dostępną, wstępnie zdefiniowaną mapę, która jest zgodna z importowanymi danymi, i kliknij przycisk Dalej.

  • W kroku 3 zaimportuj dane do nowego lub otwartego projektu i kliknij przycisk Dalej.

  • W kroku 4 wybierz typ importowanych danych, aby umożliwić kreatorowi zamapowanie ich z programu Excel do programu Project, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  • W kroku 5 sprawdź zamapowane pola i wprowadź ewentualne poprawki, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  • W ostatnim kroku kliknij pozycję Zapisz mapę, jeśli chcesz użyć jej ponownie, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Więcej informacji na temat importowania i eksportowania danych projektu

 • Jeśli często rozpoczynasz pracę nad projektami w programie Excel, spróbuj użyć jednego z szablonów projektów, które są dostępne w tym programie. Wykorzystują one odpowiednie pola, które ułatwiają mapowanie danych z programu Excel do programu Project. W programie Excel kliknij pozycję Plik > Nowy, a następnie wybierz szablon projektu, na przykład listę zadań programu Microsoft Project.

 • Możesz także eksportować dane z programu Project do programu Excel w celu wykonywania analiz danych i tworzenia raportów wizualnych.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×