Importowanie i synchronizowanie dla programu iCal nie jest jeszcze dostępne w programie Outlook dla komputerów Mac.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak można poprosić o tę funkcję, zobacz Jak przekazać opinięna temat Microsoft Office.

Importowanie wydarzeń i rzeczy do zrobienia z programu Apple iCal

Program Outlook umożliwia importowanie wydarzeń i rzeczy do zrobienia z programu iCal. Rzeczy do zrobienia są w programie Outlook wyświetlane jako zadania.

 1. W programie iCal z menu Plik wybierz polecenie Eksportuj.

  Uwaga: Program Outlook umożliwia importowanie tylko tych wydarzeń programu iCal, które zapisano w formacie eksportowania (ics). Do programu Outlook nie można zaimportować wydarzeń zapisanych w formacie archiwum programu iCal (icbu).

 2. W polu Zapisz jako wpisz nazwę eksportowanego pliku.

 3. W menu podręcznym Gdzie wybierz lokalizację na dysku twardym, w której chcesz zapisać plik, a następnie wybierz pozycję Eksportuj.

 4. W Outlook dla komputerów Mac u dołu okna okienko nawigacjiznajdź Przycisk widoku kalendarza.

 5. W programie Finder odszukaj plik ics i przeciągnij go na siatkę lub listę kalendarza programu Outlook.

Importowanie kontaktów z książki adresowej firmy Apple

Aby zaimportować kontakty z książki adresowej firmy Apple możesz wyeksportować je w formacie vCard, a następnie przeciągnąć plik vCard do programu Outlook.

Porada: Alternatywą dla importowania kontaktów z książki adresowej firmy Apple jest włączenie usług synchronizacji kontaktów programu Outlook. Włączenie usług synchronizacji powoduje zsynchronizowanie kontaktów programu Outlook z książką adresową firmy Apple, usługą MobileMe oraz innymi aplikacjami lub urządzeniami, które zostały skonfigurowane w programie iSync firmy Apple.

 1. W książce adresowej firmy Apple zaznacz kontakty, które chcesz wyeksportować, a następnie przeciągnij zaznaczone elementy na biurko.

  Kontakty są zapisywane w postaci pliku vCard, który zawiera wszystkie kontakty.

 2. W Outlook dla komputerów Mac u dołu okna okienko nawigacjipozycję Kontakty Przycisk widoku kontaktów.

 3. Przeciągnij plik vCard z pulpitu tam, gdzie znajduje się lista elementów kontaktów.

  Uwaga: Grupy kontaktów w książce adresowej firmy Apple zostaną przekonwertowane na kategorie w programie Outlook.

Zobacz też

Dodawanie konta e-mail do programu Outlook

Importowanie wiadomości e-mail, kontaktów i innych elementów do programu Outlook 2016 dla komputerów Mac

Eksportowanie elementów do pliku archiwum w programie Outlook dla komputerów Mac

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×