Importowanie kontaktów do programu Outlook

Program Outlook zawiera kreatora importu/eksportu, który ułatwia importowanie kontaktów z pliku CSV.

 1. W górnej części wstążki programu Outlook wybierz pozycję Plik.

  Jeśli w lewym górnym rogu wstążki nie ma opcji Plik, to oznacza, że korzystasz ze starszej wersji programu Outlook. Zobacz Która wersja programu Outlook jest używana?, aby uzyskać instrukcje importowania dla używanej wersji programu Program Outlook.

  Tak wygląda wstążka programu Outlook 2016.
 2. Wybierz pozycję Otwórz i eksportuj > Importuj/Eksportuj. Zostanie uruchomiony Kreator.

  Aby utworzyć plik pst programu Outlook, wybierz pozycję Plik, wybierz pozycję Otwórz i eksportuj, a następnie pozycję Importuj/eksportuj

 3. Wybierz pozycję Import z innego programu lub pliku, a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Kreator importu i eksportu — Import z innego programu lub pliku

 4. Wybierz pozycję Wartości oddzielone przecinkami, a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Kreator eksportu programu Outlook — wybieranie pliku CSV

 5. W oknie Importowanie pliku przejdź do pliku kontaktów, a następnie kliknij go dwukrotnie, aby go wybrać.

  Przejdź do pliku csv kontaktów i wybierz sposób obsługi kontaktów zduplikowanych

 6. Wybierz jedną z następujących czynności, aby określić sposób obsługi zduplikowanych kontaktów w programie Program Outlook:

  • Zamień duplikaty na elementy importowane   Jeśli kontakt jest już w programie Program Outlook i w pliku kontaktów, program Program Outlook odrzuci posiadane informacje o tym kontakcie i użyje informacji z pliku kontaktów. Tej opcji należy użyć, jeśli informacje kontaktowe w pliku kontaktów są pełniejsze lub bardziej aktualne niż informacje kontaktowe w programie Program Outlook.

  • Zezwalaj na tworzenie duplikatów   Jeśli kontakt jest w programie Program Outlook i w pliku kontaktów, program Program Outlook utworzy kontakty zduplikowane — jeden z pierwotnymi informacjami z programu Program Outlook, a drugi z informacjami zaimportowanymi z pliku kontaktów. Informacje dotyczące tych osób możesz połączyć później, aby wyeliminować kontakty zduplikowane. Jest to opcja domyślna.

  • Nie importuj duplikatów    Jeśli kontakt jest w programie Program Outlook i w pliku kontaktów, program Program Outlook zachowa posiadane informacje o tym kontakcie i odrzuci informacje z pliku kontaktów. Tej opcji należy użyć, jeśli informacje kontaktowe w programie Program Outlook są pełniejsze lub bardziej aktualne niż informacje kontaktowe w pliku kontaktów.

 7. Kliknij przycisk Dalej.

 8. W oknie Wybierz folder docelowy w razie potrzeby przewiń do początku i wybierz folder Kontakty > Dalej. Jeśli masz kilka kont poczty e-mail, wybierz folder kontaktów znajdujący się pod kontem e-mail, które ma zostać skojarzone z tymi kontaktami.

  Po zaimportowaniu kontaktów z usługi Google Gmail do skrzynki pocztowej usługi Office 365 wybierz kontakty jako miejsce docelowe

 9. Wybierz pozycję Zakończ.

  Po zaimportowaniu kontaktów usługi Gmail do skrzynki pocztowej usługi Office 365 kliknij przycisk Zakończ, aby rozpocząć migrację

  Program Outlook natychmiast zacznie importowanie kontaktów. Będziesz wiedzieć, że proces się zakończył, gdy zostanie zamknięte okno Postęp importowania.

 10. Aby wyświetlić kontakty, w dolnej części okna programu Program Outlook wybierz ikonę Kontakty.

  Wybierz ikonę Kontakty znajdującą się u dołu strony.

Świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2010 zakończono 13 października 2020 r.

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Uaktualnij teraz
 1. W górnej części wstążki programu Program Outlook wybierz kartę Plik.

  Jeśli w lewym górnym rogu wstążki nie ma opcji Plik, to oznacza, że nie korzystasz z programu Outlook 2010. Zobacz Która wersja programu Outlook jest używana?, aby uzyskać instrukcje importowania dla używanej wersji programu Program Outlook.

  W programie Outlook 2010 wybierz kartę Plik.

 2. Wybierz pozycję Otwórz > Importuj. Zostanie uruchomiony Kreator.

  Wybierz pozycję Otwórz, a następnie wybierz pozycję Importuj.

 3. W Kreatorze importu i eksportu kliknij pozycję Importuj z innego programu lub pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Wybierz importowanie z innego programu lub pliku.

 4. Aby zaimportować plik CSV, wybierz pozycję Wartości oddzielone przecinkami (Windows).

  Wybierz importowanie pliku pst

 5. Wybierz przycisk Przeglądaj, wybierz plik csv, który chcesz zaimportować, a następnie wybierz przycisk Dalej.

  Uwagi: 

  • Jeśli chcesz, aby zaimportowane informacje zastąpiły zduplikowane elementy, które znajdują się już w programie Program Outlook, w obszarze Opcje wybierz odpowiednią pozycję. W przeciwnym razie wybierz pozycję Nie importuj duplikatów.

  • Wybierz plik pst, który chcesz zaimportować.

 6. Ustaw opcje importowania elementów. Wybierz pozycję Filtruj, jeśli chcesz zaimportować tylko konkretne wiadomości e-mail. Wybierz kartę Więcej opcji, jeśli chcesz zaimportować tylko przeczytane lub nieprzeczytane wiadomości e-mail.

  Ustawień domyślnych zazwyczaj nie trzeba zmieniać. Folder znajdujący się u góry — zwykle Foldery osobiste, plik danych programu Outlook lub Twój adres e-mail — jest zaznaczany automatycznie.

  Wybierz pozycję Filtruj, jeśli chcesz zaimportować tylko konkretne wiadomości e-mail.

 7. Pozycja Uwzględnij podfoldery jest zaznaczana domyślnie. Wszystkie foldery znajdujące się w wybranym folderze zostaną zaimportowane.

 8. Domyślnie zaznaczona opcja Importuj elementy do tego samego folderu w powoduje dopasowanie folderów z zaimportowanego pliku do folderów w programie Outlook. Jeśli dany folder nie istnieje w programie Outlook, zostanie utworzony.

 9. Wybierz pozycję Zakończ. Program Outlook natychmiast rozpocznie importowanie danych. Będziesz wiedzieć, że proces się zakończył, gdy zostanie zamknięte okno postępu.

 10. Aby wyświetlić kontakty, wybierz pozycję Kontakty w dolnej części paska nawigacyjnego programu Outlook.

  Aby wyświetlić kontakty, wybierz pozycję „Kontakty” w dolnej części menu nawigacji programu Outlook.

Użyj pliku wartości rozdzielanych przecinkami (CSV) do zaimportowania kontaktów do swojego konta usługi .

Porada: Aby uzyskać najlepsze wyniki, upewnij się, że plik CSV zawiera kodowanie UTF-8. To kodowanie działa dla wszystkich języków i alfabetów.

 1. Wybierz pozycję Kontakty u dołu strony, aby przejść do strony Kontakty.

 2. Na pasku narzędzi wybierz pozycję Zarządzaj > Importuj kontakty.

  Wybierz importowanie kontaktów z menu Zarządzaj
 3. Wybierz pozycję Przeglądaj, wybierz plik CSV i wybierz pozycję Otwórz.

 4. Wybierz pozycję Importuj.

Uwaga: Jeśli plik nie ma kodowania UTF-8, narzędzie importu może nie rozpoznać ani nie wyświetlić poprawnie całego tekstu. Narzędzie importu następnie wyświetli kilka kontaktów przykładowych z pliku i będzie można sprawdzić, czy tekst jest czytelny i poprawny. Jeśli tekst nie jest wyświetlany poprawnie, wybierz pozycję Anuluj. Do kontynuowania potrzebny będzie plik w kodowaniu UTF-8. Przekonwertuj plik CSV, aby użyć kodowania UTF-8, i uruchom ponownie importowanie. Aby dowiedzieć się więcej o kodowaniu UTF-8 encoding, zobacz Dlaczego kodowanie UTF-8 powinno mnie interesować?

Dlaczego kodowanie UTF-8 jest ważne?

Zazwyczaj można importować kontakty, nie martwiąc się o szczegóły dotyczące sposobu przechowywania tekstu w pliku CSV. Jednak jeśli informacje o kontakcie zawierają znaki, które nie znajdują się w alfabecie angielskim, takie jak znaki greckie, cyrylica, arabskie lub japońskie, może to powodować problemy podczas importowania kontaktów. Dlatego plik kontaktów należy zapisać przy użyciu kodowania UTF-8, jeśli jest dostępna taka opcja podczas eksportowania.

Jeśli nie można eksportować kontaktów bezpośrednio przy użyciu kodowania UTF-8, możesz przekonwertować wyeksportowany plik CSV przy użyciu programu Excel lub aplikacji innych firm. Sposób robienia tego będzie różny w zależności od aplikacji i wersji aplikacji.

Jak przekonwertować plik CSV na kodowanie UTF-8 przy użyciu programu Microsoft Excel 2016:

 1. W programie Excel utwórz nowy pusty dokument (skoroszyt).

 2. Z menu Dane wybierz Z tekstu/pliku CSV. Przejdź do wyeksportowanego pliku CSV (aby go zobaczyć, może być konieczne wybranie do wyświetlenia elementu Pliki tekstowe (...csv)). Wybierz pozycję Importuj.

 3. W oknie dialogowym wyświetlonym w obszarze Pochodzenie pliku wybierz kodowanie, które sprawia, że znaki w tekście są wyświetlane poprawnie, na przykład Cyrylica Windows 1251, a następnie wybierz pozycję Załaduj.

 4. Upewnij się, że znaki są wyświetlane poprawnie w programie Excel.

 5. Wybierz pozycję Plik > Zapisz jako. Wprowadź nazwę pliku i wybierz jako typ pliku pozycję Plik CSV UTF-8 (rozdzielany przecinkami) (*.csv).

 6. Wybierz pozycję Zapisz.

Nie działa?

Zobacz Rozwiązywanie problemów z importowaniem kontaktów do programu Outlook.

Zobacz też

Importowanie i eksportowanie poczty e-mail programu Outlook, kontaktów i kalendarza

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×