Importowanie notatek z programu Evernote do programu OneNote dla komputerów Mac

Uwaga: Oprogramowanie do importera opisane na tej stronie jest nadal dostępne do pobrania i użycia, ale nie jest już aktywnie rozwijane ani obsługiwane przez to narzędzie.

W tym artykule przedstawiono kroki wymagane do zaimportowania notatek z programu Evernote do programu OneNote dla komputerów Mac oraz zawarto odpowiedzi na potencjalne pytania dotyczące przenoszenia zawartości.

Funkcja importowania w programie OneNote znajduje wszelką zawartość programu Evernote na komputerze Mac i wysyła ją do programu OneNote. Możesz wybrać, jakiego konta Microsoft chcesz używać w programie OneNote — prywatnego konta w usłudze Hotmail, Live.com lub Outlook.com bądź konta Microsoft otrzymanego w szkole lub w pracy. Prawdopodobnie masz już takie konto, ale możesz też łatwo i bezpłatnie utworzyć nowe.

Jeśli używasz programu Evernote tylko w Internecie, zalecamy wyeksportowanie notatek z programu Evernote dla komputerów Mac lub systemu Windows do pliku eksportu programu Evernote (enex).

Przed rozpoczęciem

Oto co należy zrobić, aby zaimportować notatki z programu Evernote do programu OneNote dla komputerów Mac:

 • Wszystkie komputery Mac z systemem operacyjnym OS X El Capitan w wersji 10,11 lub nowszej (wymagane).

 • Program Evernote dla komputerów Mac (opcjonalne, ale przyspieszy to proces migracji).
  Jeśli masz zainstalowany program Evernote dla komputerów Mac, zaloguj się przy użyciu konta programu Evernote, a następnie upewnij się, że najnowsze notatki są całkowicie zsynchronizowane przed rozpoczęciem importowania do programu OneNote.

Jak używać funkcji importowania w programie OneNote

Gdy zechcesz zaimportować swoje notatki z programu Evernote do programu OneNote, wykonaj następujące czynności:

 1. Na komputerze Mac z zainstalowanym programem Evernote odwiedź stronę https://www.onenote.com/import-evernote-to-onenote, a następnie kliknij pozycję Pobierz narzędzie do importowania. Pobieranie funkcji importowania w programie OneNote powinno rozpocząć się automatycznie.

  Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlony alert informujący o tym, że funkcja importowania w programie OneNote pochodzi od niezidentyfikowanego dewelopera, na komputerze Mac przejdź do pozycji Preferencje systemowe > Zabezpieczenia i prywatność, a następnie wybierz tam odpowiednią opcję, aby otworzyć narzędzie do importowania.

 2. Po zakończeniu pobierania funkcji importowania w programie OneNote kliknij dwukrotnie plik instalatora na komputerze Mac, a następnie postępuj zgodnie z monitami:

  • Zaakceptuj Umowę Licencyjną Użytkownika Oprogramowania.

  • Jeśli masz zainstalowany program Evernote dla komputerów Mac i wszystkie notatki są synchronizowane lokalnie, funkcja importowania w programie OneNote automatycznie wykryje Twoje notesy programu Evernote. Z wyświetlonej listy wybierz notesy programu Evernote, które mają zostać zaimportowane do programu OneNote.

   Ważne: Funkcja importowania w programie OneNote nie będzie w stanie automatycznie zlokalizować notatek, jeśli program Evernote został pierwotnie zainstalowany ze sklepu Mac App Store. Aby funkcja importowania w programie OneNote pomyślnie odnalazła i zaimportowała notatki, będzie konieczne pobranie i zainstalowanie programu Evernote dla komputerów Mac bezpośrednio z witryny internetowej programu Evernote. Możesz też zaimportować notatki z pliku eksportu programu Evernote (enex) utworzonego przy użyciu bieżącej wersji tego programu (zobacz poniższą sekcję często zadawanych pytań, jeśli potrzebujesz pomocy w utworzeniu tego pliku). Aby rozpocząć importowanie, w funkcji importowania w programie OneNote kliknij pozycję Import a file instead (Zamiast tego zaimportuj plik), a następnie wybierz plik enex zawierający notatki programu Evernote.

   Porada: Aby przyspieszyć proces migracji, zalecamy podzielenie notesów programu Evernote większych niż 1 GB na mniejsze przed zaimportowaniem.

  • Wybierz konto Microsoft (w usłudze Hotmail, Live lub Outlook.com), którego chcesz używać w programie OneNote, bądź konto otrzymane w pracy lub szkole.

 3. Kliknij pozycję Import (Importuj). Zaraz po zakończeniu procesu możesz wyświetlać notatki w programie OneNote dla komputerów Mac (możesz je pobrać tutaj , jeśli jeszcze tego nie zrobiono).

 4. Po uruchomieniu programu OneNote po zaimportowaniu notatek zostanie wyświetlony najnowszy notes programu Evernote. Aby wyświetlić pozostałe notatki, możesz ręcznie otworzyć inne notesy.

Zaraz po zakończeniu importowania notatek do programu OneNote możesz łatwo uzyskiwać do nich dostęp w Internecie, a także na komputerach Mac oraz urządzeniach z systemami iOS, Windows i Android. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, koniecznie Zainstaluj program OneNote na wszystkich swoich urządzeniach.

Często zadawane pytania

Poniżej znajdują się odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące funkcji importowania w programie OneNote. Jeśli Twoje pytanie nie jest wymienione, pozostaw je w formularzu opinii „Czy te informacje były pomocne?” na końcu tego artykułu.

 • Czy program Evernote musi być zainstalowany?
  Nie, nie trzeba instalować programu Evernote, jeśli masz już wyeksportowany plik programu Evernote (ENEX) notatek. Importowanie notatek przebiega jednak nieco szybciej na komputerze Mac z zainstalowanym programem Evernote, ponieważ nie trzeba najpierw eksportować notatek do pliku.

 • Co się stanie, jeśli program Evernote nie jest zainstalowany?
  Notatki można importować za pomocą eksportowanego pliku programu Evernote (ENEX).

 • Moje notesy programu Evernote nie zostały wykryte automatycznie. Co się stało?
  Spróbuj wykonać następujące czynności:

  • Upewnij się, że został pobrany i zainstalowany program Evernote z witryny internetowej tego programu (a nie wersja ze sklepu Mac App Store), aby funkcja importowania mogła automatycznie wykrywać notatki. Jeśli wcześniej pobrano program Evernote ze sklepu Mac App Store, odinstaluj wersję ze sklepu Mac App Store, a następnie zainstaluj program Evernote dla komputerów Mac z witryny internetowej programu Evernote. Zaloguj się, zsynchronizuj notatki, a następnie spróbuj ponownie uruchomić funkcję importowania w programie OneNote.

  • Program OneNote nie będzie w stanie wykryć notesów programu Evernote, jeśli w programie Evernote jest otwarte okno dialogowe. Sprawdź, czy w programie Evernote są otwarte jakiekolwiek okna dialogowe lub monity i zamknij je przed ponownym uruchomieniem funkcji importowania w programie OneNote.

  Jeśli nadal występują problemy, spróbuj zamknąć program Evernote i ponownie uruchomić funkcję importowania w programie OneNote.

 • Jak wygenerować wyeksportowany plik programu Evernote?
  Na dowolnym komputerze Mac lub PC z systemem Windows, na którym zainstalowano program Evernote, uruchom program Evernote, zaznacz notatki, które chcesz wyeksportować, a następnie kliknij pozycję plik > Eksportuj, aby zapisać je w pliku ENEX. Przenieś ten plik na komputer Mac, na którym chcesz uruchomić funkcję importowania w programie OneNote.

 • Czy w przypadku importu są obsługiwane inne typy plików niż pliki ENEX?
  Nie, nie w tym czasie.

 • Czy ta praca dotyczy programu Evernote i Evernote Premium?
  Tak, możesz używać notatek z dowolnej wersji programu Evernote.

 • Czy program OneNote wymaga zainstalowania?
  Nie, będziemy importować za pośrednictwem usługi Cloud Magic. Możesz jednak zainstalować program OneNote w dowolnym momencie z https://www.OneNote.com/Download.

 • Czy mogę importować notatki do programu OneNote i przechowywać je lokalnie na moim komputerze Mac?
  Nie, musisz użyć bezpłatnego konta Microsoft (Hotmail, Live lub Outlook.com) do importowania i korzystania z notatek.

 • Jakie typy kont są obsługiwane w celu przechowywania notatek w programie OneNote?
  Możesz zalogować się przy użyciu bezpłatnego osobistego konta Microsoft lub konta nadanego Ci przez służbowe lub szkolne konto.

 • Jak wyglądają moje notatki w programie OneNote?
  Utworzymy nowy Notes programu OneNote dla każdego notesu programu Evernote. Każda strona w programie Evernote będzie osobną stroną w programie OneNote. Opcjonalnie można też organizować notatki w notesie za pomocą tagów programu Evernote. Każdy tag będzie osobną sekcją w programie OneNote zawierającą strony otagowane przy użyciu danego terminu.

 • Co się stanie, jeśli strona programu Evernote zawiera wiele tagów? Czy w programie OneNote są nawielone strony?
  Nie, tylko pierwszy znacznik będzie wyglądał tylko w celu określenia miejsca umieszczenia tej strony. Aby ułatwić znajdowanie elementów, napiszemy każdy znacznik, który był dostępny w programie Evernote na stronie programu OneNote, dzięki czemu możesz łatwo znaleźć wszystkie elementy za pomocą wyszukiwania błyskawicznego w programie OneNote.

 • Czy zostaną zaimportowane załączniki, takie jak pliki PDF i obrazy JPG?
  Tak, załączniki, takie jak pliki PDF i obrazy, zostaną zaimportowane wraz z notatkami.

 • Czy wszystko nie zostanie zaimportowane?
  Niektóre elementy, takie jak pismo odręczne, zaszyfrowany tekst, kolory tła i przypomnienia, nie będą widoczne w programie OneNote.

 • Jak długo trwa Importowanie?
  W zależności od ilości importowanej zawartości i szybkości połączenia z Internetem Importowanie notatek może potrwać tylko kilka minut do kilku godzin. Podczas importowania będzie wyświetlany wskaźnik postępu pozwalający zorientować się co do szacowanej ilości pozostałego czasu.

 • Dlaczego po zalogowaniu wyświetlany jest pusty ekran?
  Jest to znany problem z niską łącznością sieciową. Sprawdź połączenie sieciowe i spróbuj ponownie.

 • Jak znaleźć zaimportowane notesy w programie OneNote?
  W przypadku zaimportowania wielu notesów zostanie otwarta jedna z notesów w programie OneNote. Aby otworzyć inne notesy, wykonaj następujące czynności:

  OneNote dla komputerów Mac — kliknij pozycję plik > Otwórz Notes lub naciśnij klawisze Command + O.

  OneNote dla sieci Web— kliknij przycisk notesy w górnej części lewego okienka, aby wyświetlić wszystkie notesy.

 • Na jakich platformach jest obsługiwany importer OneNote?
  Możesz uruchomić importera w systemie Mac OS X El Capitan 10,11 lub nowszym, Windows 7, Windows 8, Windows 8,1 i Windows 10. Wkrótce pojawią się informacje dotyczące obsługi innych platform.

 • Masz konwerter dla innych aplikacji do sporządzania notatek?
  Nie, nie w tym czasie. Pozostawanie w kontakcie z informacjami na temat pomocy technicznej dotyczącej dodatkowych aplikacji.

 • Podczas korzystania z funkcji importowania programu OneNote jest wyświetlany kod błędu 10008. Jak rozwiązywać problemy?
  Ten błąd występuje, gdy biblioteka usługi OneDrive, grupy lub dokumentu zawiera więcej niż 5 000 elementów. Należy rozważyć usunięcie niektórych plików, które mogą już nie być potrzebne, a następnie ponownie spróbować zaimportować. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego warunku błędu, zobacz nasze pokrewny wpis w blogu dewelopera programu OneNote.

 • Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat programu OneNote?
  Zagłów na http://www.OneNote.com , aby uzyskać więcej informacji na temat programu OneNote i pobrać dowolną aplikację klasyczną OneNote i aplikacje mobilne.

Zobacz też

Pobierzhttps://www.onenote.com/import-evernote-to-onenoteimportowania w programie OneNote

Importowanie notatek z programu Evernote do programu OneNote 2016 dla systemu Windows

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Subskrypcja umożliwiająca maksymalne wykorzystanie Twojego czasu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×