Importowanie zbioru kanałów informacyjnych RSS

Zbiór kanałów informacyjnych Really Simple Syndication (RSS) można zaimportować z pliku opml. Jest to świetny sposób na korzystanie ze zbioru kanałów informacyjnych RSS od innej osoby lub ze starego komputera, który był używany do czytania kanałów informacyjnych RSS.

  1. W menu Plik kliknij pozycję Otwórz i eksportuj > Importuj/Eksportuj.

  2. Kliknij pozycję Import kanałów informacyjnych RSS z pliku OPML, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  3. Przejdź do lokalizacji pliku opml, a następnie go otwórz.

  4. Wybierz kanały informacyjne, które chcesz zaimportować, a następnie kliknij przycisk Dalej. Kanały informacyjne RSS zostaną dodane do folderu kanałów informacyjnych RSS w programie Outlook.

Uwaga:  Będziesz otrzymywać tylko nowe informacje w kanałach informacyjnych RSS. Istniejąca zawartość kanałów nie zostanie zaimportowana.

Uwaga: Aby usunąć kanał informacyjny RSS z programu Outlook, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy folder kanału informacyjnego RSS i wybrać polecenie Usuń folder.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×