Informacje o łączeniu pól tekstowych

Po połączeniu pól tekstowych tekst, który nie mieści się w pierwszym polu tekstowym, przepływa do następnego połączonego pola tekstowego. Łańcuch połączonych pól tekstowych, nazywany także historią, może obejmować wiele stron i mieć wiele kolumn.

Aby przepełnić tekst, możesz zdecydować się na to, aby program Publisher znalazł puste pole tekstowe (lub utworzyć nowe) w celu przytrzymania tekstu programu przepełnienie i automatycznie połączyć to pole tekstowe z pierwszym polem tekstowym lub ręcznie połączyć pola tekstowe.

Użyj połączonych pól tekstowych, aby wykonać następujące czynności:

  • Kontynuuj historię w innym polu tekstowym.

  • Tworzenie kolumn o różnych szerokościach.

  • Przenoszenie przepełnienie tekstowego do innego pola tekstowego.

O połączonych polach tekstowych warto pamiętać:

  • Jedynym obiektem, z którym można połączyć pole tekstowe, jest puste pole tekstowe, które nie jest jeszcze częścią łańcucha połączonych pól tekstowych.

  • Poniższe pola tekstowe nie mogą być częścią łańcucha połączonych pól tekstowych: nagłówki lub stopki, paski nawigacyjne, obiekty wbudowane, pola tekstowe informacji osobistych ani pola tekstowe z autodopasowaniem.

Zobacz też

Dodawanie tekstu i łączenie pól tekstowych w programie Publisher

Zarządzanie przepełnieniem tekstu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×