Informacje o przypisywaniu kolumn w plikach danych do pól danych kształtu

Możesz przypisywać kolumny z pliku danych jako pola danych kształtu dla kształtów schematu organizacyjnego.

Kolumny pliku danych

Kreator schematów organizacyjnych używa kolumn (pól) z pliku danych w celu utworzenia pól danych kształtu, które zostaną skojarzone z kształtami w schemacie organizacyjnym.

  • Każdy wiersz w pliku danych odpowiada jednemu pracownikowi, a zatem do jednego pola pozycjonowania lub kształtu w schemacie organizacyjnym.

  • Kolumny w pliku danych, które zostaną określone jako pola danych kształtu, zostaną przekształcone w pola danych skojarzone z poszczególnymi kształtami na wykresie.

  • Wartość w komórce pliku danych, w której wiersz pracownika przecina się z kolumną pola danych kształtu, jest wartością, którą Kreator umieszcza w polu danych kształtu skojarzonym z określonym kształtem schematu organizacyjnego.

Załóżmy na przykład, że plik danych zawiera wiersz dla pracownika o nazwie Jan Kowalski. Plik danych zawiera również kolumnę numeru telefonu. Numer telefonu Jan zapisany w komórce, w której wiersz Ben przecina się z kolumną numer telefonu, to X521. Jeśli w kreatorze zostanie wyznaczony numer telefonu jako pole danych kształtu, pole położenie reprezentujące Jan Kowalski na schemacie organizacyjnym będzie zawierać pole danych kształtu numer telefonu, a wartość w polu zostanie X521.

Wyświetlane pola

Pola danych kształtu to pola danych, w których można wprowadzać wartości skojarzone z kształtami.

Na przykład kształty schematu organizacyjnego domyślnie mają następujące pola danych kształtu: dział, telefon, nazwa, tytuł i adres E-mail. Możesz utworzyć dodatkowe pola stosownie do potrzeb.

Możesz dodać wartości do pól danych kształtu kształty, aby schemat organizacyjny był większy niż tylko hierarchiczny opis organizacji, ale również działa jako źródło danych dotyczących stanowisk i osób.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×