Instrukcja CREATE VIEW

Tworzy nowy widok.

Uwaga:  Aparat bazy danych programu Microsoft Access nie obsługuje stosowania instrukcji CREATE VIEW ani żadnych innych instrukcji DDL z bazami danych innymi niż bazy programu Microsoft Access.

Składnia

CREATE VIEW widok [(pole1[, pole2[, ...]])] AS instrukcja_select

Instrukcja CREATE VIEW zawiera następujące segmenty:

Segment

Opis

widok

Nazwa widoku do utworzenia.

pole1, pole2

Nazwa pola lub pól określonych w argumencie instrukcja_select.

instrukcja_select

Instrukcja SELECT języka SQL.


Spostrzeżenia

Instrukcja SELECT definiująca widok nie może mieć formatu SELECT...INTO.

Instrukcja SELECT definiująca widok nie może zawierać żadnych parametrów.

Nazwa widoku nie może być taka sama jak nazwa istniejącej tabeli.

Jeśli zapytanie określone instrukcją SELECT może być aktualizowane, oznacza to również możliwość aktualizacji widoku. W przeciwnym razie widok jest tylko do odczytu.

Jeśli jakiekolwiek dwa pola w zapytaniu opartym na instrukcji SELECT mają taką samą nazwę, definicja widoku musi zawierać pole określające unikatowe nazwy dla każdego z pól w zapytaniu.Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×