Instrukcja Submacro makra

Instrukcja Submacro w programie Access definiuje oddzielne makro w oknie projektanta makr.

Ustawienie

Akcja Submacro ma tylko jeden wymagany argument.

Argument akcji

Opis

Name (Nazwa)

Ciąg wyświetlany jako nazwa makra.

Uwagi

Instrukcji Submacro można użyć do zdefiniowania oddzielnego zestawu akcji. Aby uruchomić akcje zdefiniowane w podmakrach z poziomu innego makra, można użyć akcji UruchomMakro (RunMacro). W argumencie Macro Name (Nazwa makra) akcji UruchomMakro (RunMacro) należy użyć następującej składni w celu uruchomienia podmakra:

<nazwa makra>.<nazwa podmakra>

Instrukcji Submacro można również użyć w celu zdefiniowania w obrębie makra zestawu akcji do obsługi błędów.

Przykład

W poniższym makrze pokazano użycie instrukcji Submacro razem z akcją makra PrzyBłędzie (OnError). W tym przykładzie akcja PrzyBłędzie (OnError) określa, że gdy wystąpi błąd, program Access uruchomi niestandardowe podmakro obsługi błędu o nazwie ErrorHandler. Jeśli w którejkolwiek z następujących po niej akcji wystąpi błąd, w programie Access nastąpi skok do podmakra ErrorHandler. Podmakro ErrorHandler spowoduje wyświetlenie okna komunikatu odwołującego się do obiektu MacroError z informacją o błędzie.

Oto zrzut ekranu przedstawiający projektanta makr programu Access (w wersji 2010 lub nowszej) z poprzednim przykładem. W tym przypadku wyrażenie w akcji UstawZmiennąLokalną (SetLocalVar) wyzwala błąd, ponieważ następuje próba podzielenia liczby przez zero. Program Access przechodzi dalej do podmakra w nazwie ErrorHandler i wyświetla informacje o błędzie w oknie komunikatu.

Warstwa projektowa makra w programie Access z akcją makra PrzyBłędzie (OnError).

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×