Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Jak poprawić błąd #ADR! błąd

Błąd #ADR! pojawia się, gdy formuła zawiera odwołanie do komórki, która nie jest prawidłowa. Najczęściej tak się stanie, gdy zostaną usunięte komórki, do których odwołują się formuły, lub zostanie do nich wklejona zawartość.

W poniższym przykładzie w kolumnie E jest używana formuła: =SUMA(B2;C2;D2).

Formuła używająca jawnych odwołań do komórek, takich jak =SUMA(B2,C2;D2), może spowodować błąd #REF! , jeśli kolumna zostanie usunięta.

Jeśli usuniesz kolumnę D, C lub D, spowoduje to błąd #ADR! . W takim przypadku usuniemy kolumnę C (Sprzedaż 2007) i formuła teraz ma postać: =SUMA(B2;#ADR!;C2). Gdy są używane jawne odwołania do komórek, tak jak tutaj (gdy występują odwołania do każdej komórki indywidualnie, rozdzielone średnikami), i nastąpi usunięcie objętego odwołaniem wiersza lub kolumny, program Excel nie może rozwiązać tego problemu i zwraca błąd #ADR!. . To jest podstawowy powód, dla którego używanie w funkcjach jawnych odwołań do komórek nie jest zalecane.

Przykład błędu #ADR! spowodowanego przez usunięcie kolumny.

Rozwiązanie

  • Jeśli przypadkowo usunięto wiersze lub kolumny, możesz natychmiast wybrać przycisk Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp (lub nacisnąć klawisze CTRL+Z), aby je przywrócić.

  • Dopasuj formułę tak, aby używała odwołania do zakresu, a nie do pojedynczych komórek, jak formuła: =SUMA(B2:D2). Teraz możesz usunąć dowolną kolumnę w zakresie funkcji SUMA, a program Excel automatycznie dostosuje formułę. Możesz również użyć formuły: =SUMA(B2:B5) do obliczenia sumy wierszy.

W następującym przykładzie formuła =WYSZUKAJ.PIONOWO(A8;A2:D5;5;FAŁSZ) zwróci błąd #ADR!, ponieważ szuka zwracanej wartości w kolumnie 5, ale zakres odwołania to A:D, a więc obejmuje tylko 4 kolumny.

Przykład formuły WYSZUKAJ.PIONOWO z nieprawidłowym zakresem.  Formuła ma postać: =WYSZUKAJ.PIONOWO(A8;A2:D5;5;FAŁSZ).  W zakresie WYSZUKAJ.PIONOWO nie ma piątej kolumny, więc 5 powoduje błąd #REF! .

Rozwiązanie

Dostosuj zakres, aby był większy, lub zmniejsz wartość odnośnika kolumny, aby dopasować go do zakresu odwołań. =WYSZUKAJ.PIONOWO(A8;A2:E5;5;FAŁSZ) będzie prawidłowym zakresem odwołania, tak jak =WYSZUKAJ.PIONOWO(A8;A2:D5;4;FAŁSZ).

W tym przykładzie formuła =INDEKS(B2:E5;5;5) zwróci błąd #ADR!, ponieważ zakres funkcji INDEKS to 4 wiersze na 4 kolumny, a formuła próbuje zwrócić wartość z piątej kolumny i piątego wiersza.

Przykład formuły INDEKS z odwołaniem do nieprawidłowego zakresu.  Formuła ma postać: =INDEKS(B2:E5;5;5), ale zakres to tylko 4 wiersze na 4 kolumny.

Rozwiązanie

Dostosuj odwołania wiersza lub kolumny, aby występowały wewnątrz zakresu wyszukiwania funkcji INDEKS. Formuła =INDEKS(B2:E5;4;4) zwróci prawidłowy wynik.

W następującym przykładzie funkcja ADR.POŚR próbuje odwołać się do skoroszytu, który jest zamknięty, co powoduje błąd #ADR!. .

Przykład błędu #ADR! spowodowanego przez odwołanie ADR.POŚR do zamkniętego skoroszytu.

Rozwiązanie

Otwórz skoroszyt, do którego występuje odwołanie. Ten sam błąd wystąpi, jeśli odwołasz się do zamkniętego skoroszytu za pomocą funkcji tablicy dynamicznej.

Odwołania strukturalne do nazw tabel i kolumn w połączonych skoroszytach nie są obsługiwane.

Wyliczone odwołania do połączonych skoroszytów nie są obsługiwane.

Przeniesienie lub usunięcie komórek spowodowało nieprawidłowe odwołanie do komórki lub funkcja zwraca błąd odwołania.

Jeśli używasz linku OLE (łączenie i osadzanie obiektów), który zwraca błąd #ADR!, uruchom program, który jest wywoływany tym linkiem.

Uwaga: OLE to technologia, która umożliwia współdzielenie informacji między programami.

Jeśli używasz tematu DDE (dynamiczna wymiana danych), który zwraca błąd #ADR!, najpierw upewnij się, że odwołujesz się do poprawnego tematu. Jeśli nadal otrzymujesz błąd #ADR!, sprawdź Ustawienia Centrum zaufania pod kątem zawartości zewnętrznej zgodnie z opisem w artykule Blokowanie lub odblokowywanie zawartości zewnętrznej w dokumentach platformy Microsoft 365.

Uwaga: Dynamiczna wymiana danych (DDE) to ustalony protokół wymiany danych między programami systemu Microsoft Windows.

Problemy dotyczące makr

Jeśli makro wprowadzi funkcję w arkuszu, która odwołuje się do komórki powyżej funkcji, a komórka zawierająca tę funkcję znajduje się w wierszu 1, to funkcja zwróci błąd #ADR!, ponieważ nie ma komórek powyżej wiersza 1. Sprawdź, czy funkcja odwołuje się do komórki lub zakresu komórek, które są nieprawidłowe. To może wymagać edytowania makra w programie Visual Basic Editor (VBE) w celu uwzględnienia tej sytuacji.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w Społecznościach.

Zobacz też

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Wykrywanie błędów w formułach

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×