Jak używać @mentions w programie GroupMe?

Chcesz zwrócić uwagę innej osoby? Wzmiankuje je w komentarzu, aby upewnić się, że wiadomość jest widoczna. Nawet jeśli osoba, której dotyczy wzmianka, wyłączyła powiadomienia dla tej grupy, nadal będzie otrzymywać powiadomienie (na przykład "Sorcha". 

Aby użyć @mentions: 

  1. Dołącz do czatu grupowego lub wybierz go.

  2. Wpisz znak @ w polu tekstowym, a zostanie wyświetlona lista wszystkich członków grupy.
     

    Uwaga: Jeśli masz dużo kontaktów lub nie widzisz tej osoby na liście, wpisz jej nazwę, aby ją znaleźć.

  3. Wybierz imię i nazwisko osoby, którą chcesz wspomnieć.

  4. Wpisz wiadomość i wybierz pozycję Wyślij.

Otrzyma osobne powiadomienie z informacją o tym, że zostały podane w komentarzu w grupie. 

Jeśli masz ustawione powiadomienia aplikacji GroupMe lub jeśli korzystasz z wersji sieci Web i masz powiadomienia wyciszone dla wszystkich czatów — nie otrzyma powiadomienia. 

Jeśli ktoś wzmiank o Tobie, otrzymasz powiadomienie na podstawie ustawień powiadamiania urządzenia.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

×