Jeśli... Następnie... Blok makra Inaczej

Blok makra Jeżeli w bazach danych programu Access dla komputerów stacjonarnych i aplikacjach sieci Web programu Access umożliwia warunkowe wykonywanie grupy akcji makr w zależności od wartości wyrażenia.

If expression Then 
 Insert macro actions here ... 
Else If expression 
 Insert macro actions here ... 
Else 
 Insert macro actions here ... 
End If

Blok makra IfThenElse w programie Access

Ustawienie

Zarówno dla jeżeli, jak i inaczej jeżeli,wymagane są następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Wyrażenie

Warunek, który chcesz przetestować. Musi to być wyrażenie o wartości Prawda lub Fałsz.

Spostrzeżenia

Po wybraniu bloku makra Jeżeli zostanie wyświetlone pole tekstowe, aby można było wprowadzić wyrażenie reprezentujące warunek do przetestowania. Ponadto jest wyświetlane pole kombi, w którym można wstawić akcję makra, poniżej której jest automatycznie wyświetlany tekst "Zakończ, jeśli". Nawiasy Jeżeli i Koniec jeżeli to obszar, w którym można wprowadzić grupę lub blok akcji. Blok wykonuje się tylko wtedy, gdy wprowadzane wyrażenie ma wartość Prawda.

Aby ocenić inne wyrażenie, gdy pierwsze wyrażenie ma wartość fałszywą, możesz kliknąć pozycję Dodaj inaczej jeżeli w celu wstawienia opcjonalnego bloku Inaczej jeżeli. Należy wprowadzić wyrażenie o wartości "prawda" lub "fałsz". W tym przypadku blok wykonuje się tylko wtedy, gdy wyrażenie ma wartość Prawda, a pierwsze wyrażenie ma wartość Fałsz.

Do bloku Jeżeli można dodać tyle bloków inaczej jeżeli, ile chcesz.

Możesz kliknąć pozycję Dodaj inaczej, aby wstawić opcjonalny blok Inaczej. W tym przypadku akcje wstawisz poniżej bloku Inaczej, który wykonuje się tylko wtedy, gdy powyższe akcje nie są wykonywane. Do bloku Jeżeli można dodaćpojedynczy blok Inaczej.

W poniższym przykładzie kodowym akcje makra w pierwszym bloku są wykonywane, jeśli wartość [Stan] jest większa niż 0. Jeśli wartość wartości [Stan] nie jest większa niż 0, zostanie obliczane wyrażenie następujące po wyrażeniu Inaczej jeżeli. Akcje makr w bloku Inaczej jeżeli są wykonywane, jeśli wartość wartości [Stan] jest równa 0. Jeśli ani pierwszy blok, ani drugi blok nie zostanie wykonany, akcje w bloku Inaczej będą wykonywane.

If [Status] > 0 Then 
 Insert macro actions here ... 
Else If [Status] = 0 
 Insert macro actions here ... 
Else 
 Insert macro actions here ... 
End If

Bloki Jeżeli można zagnieżdżać. Aby oszacować drugie wyrażenie, gdy pierwsze wyrażenie ma wartość Prawda, należy rozważyć zagnieżdżenie bloku Jeżeli w bloku Jeżeli. W poniższym przykładzie kodu wewnętrzny blok Jeżeli wykonuje się tylko wtedy, gdy wartość wartości [Status] jest większa niż 0 i większa niż 100.

If [Status] > 0 Then 
 Insert macro actions here ... 
 If [Status] > 100 
 Insert macro actions here ... 
 EndifEnd If

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×