JEŻELI, funkcja

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zwraca jedną wartość, jeżeli określony warunek daje wynik PRAWDA, a inną wartość, jeżeli określony warunek daje wynik FAŁSZ. Za pomocą funkcji JEŻELI wykonuje się testy warunkowe wartości i formuł.

Składnia

JEŻELI(test_logiczny;wartość_jeżeli_prawda;wartość_jeżeli_fałsz)

Test_logiczny     jest dowolną wartością lub wyrażeniem, które można ocenić jako PRAWDA lub FAŁSZ. Na przykład [Kwartał1]=100 jest wyrażeniem logicznym; jeżeli wartość w jednym wierszu kolumny, [Kwartał1], jest równa 100, wyrażenie jest oceniane jako PRAWDA. W przeciwnym wypadku wyrażenie jest oceniane jako FAŁSZ. Ten argument może używać dowolnego operatora obliczeń porównawczych.

Wartość_jeżeli_prawda     to wartość, która jest zwracana wtedy, gdy argument test_logiczny ma wartość PRAWDA. Na przykład, jeśli ten argument jest ciągiem tekstowym „W ramach budżetu”, a argument test_logiczny ma wartość PRAWDA, użycie funkcji JEŻELI spowoduje wyświetlenie tekstu „W ramach budżetu”. Jeśli argument test_logiczny ma wartość PRAWDA i argument wartość_jeżeli_prawda jest pusty, argument ten zwraca 0 (zero). Aby wyświetlić wyraz PRAWDA, należy użyć dla tego argumentu wartości logicznej PRAWDA. Argument wartość_jeżeli_prawda może być inną formułą.

Wartość_jeżeli_Fałsz    jest wartością zwracaną wtedy, gdy argument test_logiczny ma wartość FAŁSZ. Jeśli na przykład ten argument jest ciągiem tekstowym „Budżet przekroczony”, a argument test_logiczny ma wartość FAŁSZ, po użyciu funkcji JEŻELI zostanie wyświetlony tekst „Budżet przekroczony”. Jeżeli argument test_logiczny ma wartość FAŁSZ, a argument wartość_jeżeli_fałsz zostanie pominięty (tj. po argumencie wartość_jeżeli_prawda nie będzie średnika), zwracana jest wartość logiczna FAŁSZ. Jeżeli argument test_logiczny ma wartość FAŁSZ i argument wartość_jeżeli_fałsz jest pusty (tj. po argumencie wartość_jeżeli_prawda występuje średnik, a po nim nawias zamykający), zwracana jest wartość 0 (zero). Argument wartość_jeżeli_fałsz może być inną formułą.

Spostrzeżenia

  • Jako argumenty „wartość_jeżeli_prawda” i „wartość_jeżeli_fałsz” może zostać zagnieżdżonych maksymalnie siedem funkcji JEŻELI w celu utworzenia dokładniejszych testów. Zapoznaj się z ostatnim z poniższych przykładów.

  • Kiedy argumenty „wartość_jeżeli_prawda” i „wartość_jeżeli_fałsz” zostaną obliczone, funkcja JEŻELI zwróci wartość zwróconą przez te wyrażenia.

  • Jeżeli którykolwiek z argumentów funkcji JEŻELI jest tablicą, podczas wykonywania wyrażenia JEŻELI jest obliczany każdy element tej tablicy.

Zestaw przykładów 1

C ol1

Kol2

Kol3

Wydatki

Formuła

Opis (wynik)

50

=JEŻELI([Wydatki]<=100;"W ramach budżetu";"Budżet przekroczony")

Jeżeli liczba jest mniejsza niż lub równa 100, formuła powoduje wyświetlenie komunikatu „W ramach budżetu”. W przeciwnym wypadku użycie tej funkcji powoduje wyświetlenie komunikatu „Budżet przekroczony”. (W ramach budżetu)

23

45

89

50

=JEŻELI([Wydatki]=100;SUMA([Kol1];[Kol2];[Kol3]);"")

Jeżeli liczba wynosi 100, są dodawane trzy wartości. W przeciwnym wypadku jest zwracany pusty tekst (""). ()

Zestaw przykładów 2

WydatkiRealne

WydatkiOczekiwane

Formuła

Opis (wynik)

1500

900

=JEŻELI([WydatkiRealne]>[WydatkiOczekiwane];"Budżet przekroczony";"OK")

Sprawdza, czy pierwszy wiersz ma wartość budżetu przekroczonego. (Budżet przekroczony)

500

900

=JEŻELI([WydatkiRealne]>[WydatkiOczekiwane];"Budżet przekroczony";"OK")

Sprawdza, czy drugi wiersz ma wartość budżetu przekroczonego. (OK)

Zestaw przykładów 3

Wynik

Formuła

Opis (wynik)

45

=JEŻELI([Wynik]>89;"A";JEŻELI([Wynik]>79;"B"; JEŻELI([Wynik]>69;"C";JEŻELI([Wynik]>59;"D";"F"))))

Przypisuje literę do pierwszego wyniku. (F)

o 90 stopni.

=JEŻELI([Wynik]>89;"A";JEŻELI([Wynik]>79;"B"; JEŻELI([Wynik]>69;"C";JEŻELI([Wynik]>59;"D";"F"))))

Przypisuje literę do drugiego wyniku. (A)

78

=JEŻELI([Wynik]>89;"A";JEŻELI([Wynik]>79;"B"; JEŻELI([Wynik]>69;"C";JEŻELI([Wynik]>59;"D";"F"))))

Przypisuje literę do trzeciego wyniku. (C)

W poprzednim przykładzie drugie wyrażenie JEŻELI jest także argumentem „wartość_jeżeli_fałsz” pierwszego wyrażenia JEŻELI. Podobnie trzecie wyrażenie JEŻELI jest argumentem „wartość_jeżeli_fałsz” drugiego wyrażenia JEŻELI. Na przykład, jeżeli pierwszy argument „test_logiczny” ([Wynik]>89) jest PRAWDĄ, zwracana jest litera „A”. Jeżeli pierwszy argument „test_logiczny” jest FAŁSZEM, obliczane jest drugie wyrażenie JEŻELI itd.

Oceny w postaci liter są przypisywane liczbom według poniższego klucza (przy założeniu, że są to tylko liczby całkowite).

Jeśli „Wynik” wynosi

Zwracane jest

Więcej niż 89

A

Od 80 do 89

B

Od 70 do 79

C

Od 60 do 69

D

Mniej niż 60

F

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×