Klauzula GROUP BY

Klauzula GROUP BY w programie Access łączy rekordy o identycznych wartościach pól wymienionych na liście w jeden rekord. Jeśli w instrukcji SELECT zostanie dodana funkcja agregująca języka SQL, taka jak Sum czy Count, dla każdego rekordu zostanie utworzona wartość zbiorcza.

Składnia

SELECT lista_pól
FROM tabela
WHERE kryteria
[GROUP BY lista_pól_grupowania]

Instrukcja SELECT zawierająca klauzulę GROUP BY składa się z następujących segmentów:

Segment

Opis

lista_pól

Nazwa pola lub pól, jakie mają być pobierane wraz ze wszystkimi ewentualnymi aliasami nazw pól, funkcje agregujące w języku SQL, orzeczenia wyboru (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW i TOP) lub inne opcje instrukcji SELECT.

tabela

Nazwa tabeli, z której są pobierane rekordy.

kryteria

Kryteria wyboru. Jeśli instrukcja zawiera klauzulę WHERE, aparat bazy danych programu Microsoft Access grupuje wartości po zastosowaniu warunków klauzuli WHERE do rekordów.

lista_pól_grupowania

Nazwy maksymalnie 10 pól używanych do grupowania rekordów. Kolejność nazw pól na liście lista_pól_grupowania określa poziomy grupowania od najwyższego do najniższego.

Uwagi

Klauzula GROUP BY jest opcjonalna.

Jeśli instrukcja SQL nie zawiera funkcji agregacji języka SQL, wartości zbiorcze są pomijane.

Wartości Null w polach objętych klauzulą GROUP BY są grupowane i nie są pomijane. Wartości Null nie są jednak uwzględniane w żadnych funkcjach agregujących języka SQL.

Za pomocą klauzuli WHERE można wykluczyć wiersze, które nie mają być grupowane, a za pomocą klauzuli HAVING można filtrować rekordy po ich zgrupowaniu.

Jeśli pole na liście pól w klauzuli GROUP BY nie zawiera danych typu Nota lub Obiekt OLE, może odwoływać się do dowolnego pola zawartego w dowolnej tabeli wymienionej w klauzuli FROM, nawet jeśli to pole nie jest uwzględnione w instrukcji SELECT, jednak instrukcja SELECT musi zawierać przynajmniej jedną funkcję agregującą SQL. Aparat bazy danych programu Microsoft Access nie grupuje pól o typie danych Nota i Obiekt OLE.

Wszystkie pola na liście pól instrukcji SELECT muszą być zawarte w klauzuli GROUP BY lub dołączone jako argumenty w funkcji agregacji języka SQL.

Subskrypcja umożliwiająca maksymalne wykorzystanie Twojego czasu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×